Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

За яких умов можна звільнити вчителя пенсійного віку?

29.09.2022 724 0 0


Кадри

Які є підстави для звільнення вчителів пенсійного віку та зменшення їм навчального навантаження у зв’язку з отриманням пенсії?

Для звільнення вчителів пенсійного віку та зменшення їм навчального навантаження у зв’язку з отриманням пенсії жодних підстав немає. Розглянемо це детальніше.

Згідно з пп. 2 п. 3 розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону від 16.01.20 р. № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон № 463) керівників закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) було зобов’язано до 1 липня 2020 року припинити безстрокові трудові договори з педпрацівниками, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням із ними трудових договорів строком на один рік. Установлено також, що після закінчення строку трудового договору з такими педпрацівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього ч. 2 ст. 22 Закону № 463.

Абзацом третім ч. 2 ст. 22 Закону № 463 передбачено, що педагогічні працівники комунальних ЗЗСО, які досягли пенсійного віку та яким виплачується (а не призначається чи оформляється) пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від 1 до 3 років.

Тобто строкові трудові договори з педпрацівниками мали бути укладені на 1 рік, а саме з 1 липня 2020 року до 30 червня 2021 року з продовженням їх на строк щорічної основної відпустки, яка за бажанням працівника мала бути надана їм відповідно до ст. 3 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» навіть після закінчення строкового договору.

Законом № 463 не передбачено підстав для зміни умов трудового договору з безстрокового на строковий для педпрацівників, які досягли пенсійного віку після 1 липня 2020 року.

Норми ст. 22 Закону № 463, в якій ідеться про працю педпрацівників комунальних ЗЗСО, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років, стосуються тих осіб пенсійного віку, що претендують на зайняття педагогічних посад після набуття чинності цього Закону, тобто з 18.03.20 р.

Право призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, а також розв’язувати інші питання щодо трудових відносин, надано керівнику ЗЗСО (ч. 3 ст. 38 Закону № 463).

Керівники закладів освіти повідомляють працівників про запровадження нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження (пп. 5.3.17 Галузевої угоди між Міністерством освіти й науки України та Профспілками працівників освіти й науки України на 2021–2025 роки, далі – Угода).

МОН рекомендує керівникам закладів освіти продовжувати до закінчення строку чинності строкового договору, укладеного на підставі Прикінцевих положень та ст. 22 Закону № 463, трудовий договір на новий строк, але не менше ніж на 3 роки (пп. 5.3.25 Угоди).

Тож керівники ЗЗСО мали повідомити вчителів своїх закладів про укладення наступного строкового договору до виходу їх у відпустку та, дотримуючись положень колективно-договірного регулювання трудових відносин, укласти трудовий договір на новий строк – не менше ніж на 3 роки.

Розподіл педнавантаження в закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства (ч. 5 ст. 24 Закону № 463). Педнавантаження педпрацівника закладу освіти обсягом менше норми, передбаченої цією статтею, установлюється за його письмовою згодою.

Навчальне навантаження між учителями розподіляється керівником за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102).

Керівник закладу освіти зобов’язаний доводити до відома педпрацівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) їхнє педнавантаження в наступному навчальному році (п. 20 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.93 р. № 455).

Сторони Угоди рекомендують:

  • керівникам закладів освіти та відповідним профспілковим органам – залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку (п. 4.2 Угоди);
  • керівникам закладів освіти – у разі встановлення вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах (пп. 6.3.1 Угоди).

Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів (ст. 9 Закону від 01.07.93 р. № 3356-XII «Про колективні договори та угоди», п. 1.4 Угоди).

Коментарі до матеріалу