Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Учителя відсторонено: хто виконуватиме його роботу?

09.11.2021 536 0 0

Питання відсторонення працівників на сьогодні набуло неабиякої уваги з боку роботодавців, оскільки однією з підстав відсторонення є відсутність щеплення проти коронавірусної інфекції. Однак усім відомо, що таких підстав може бути й декілька (відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони тощо; детальніше про це див. у «Підстави та порядок відсторонення від виконання посадових обов’язків»). Утім, цього разу зупинимося саме на проблемі виконання робіт замість відстороненого працівника, а саме на алгоритмі дій роботодавця та складанні належних документів у разі настання такого випадку.


Порядок відсторонення працівника від роботи

Отже, припустимо, що працівника відсторонено від роботи через відсутність у нього сертифіката про вакцинацію. У такому разі роботодавець відстороняє його від роботи шляхом видання наказу (розпорядження), в якому зазначаються підстави відсторонення з посиланням на нормативні акти та період, на який працівник відсторонюється від роботи (див. зразок 1).

ЗРАЗОК 1

БУЧАНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

НАКАЗ

11.11.2021

№ 111-к/тр

Про відсторонення від роботи Катеринчука В. П.

Відповідно до ст. 46 КЗпП, ст. 12 Закону від 06.04.2000 № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу МОЗ від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

НАКАЗУЮ:

 1. Відсторонити від роботи КАТЕРИНЧУКА Віктора Павловича, учителя фізики, від виконання своїх обов’язків у зв’язку з ненаданням документів, що підтверджують його щеплення від коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.
 2. Строк відсторонення – з 11.11.2021 до дня надання документів, що підтверджують щеплення від коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.
 3. На час відсторонення від роботи нарахування заробітної плати та відповідні фінансові зобов’язання щодо відстороненого працівника не здійснюються.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Ковруч О. С.

Директор         (підпис)      Людмила СТЕПАНЕНКО

З наказом ознайомлений:

11.01.2021       (підпис)      Віктор КАТЕРИНЧУК

Працівник повинен ознайомитися з наказом під підпис, а в разі його відмови складається акт про це.

Запис про відсторонення до трудової книжки не вноситься.

Після закінчення строку відсторонення від роботи працівника залежно від підстав може бути:

 • допущено до роботи (у такому разі про допущення працівника до роботи окремого наказу видавати не потрібно, але якщо в наказі (розпорядженні) про відсторонення не визначено строк відсторонення, то про допуск працівника до роботи видається наказ (розпорядження);
 • переведено на іншу роботу;
 • звільнено.

Нагадаємо, що наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153 (далі – Наказ № 2153) затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, а саме від COVID-19. Цей Наказ набуває чинності з 08.11.2021. Саме з 08.11.2021 на період дії карантину, установленого КМУ, щеплення від COVID-19 є обов’язковим для працівників:

 • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
 • місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів;
 • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Зверніть увагу! Відсторонений від роботи працівник, який не надав установлених законодавством документів про щеплення, не отримує заробітну плату на час його відсторонення. Строк відсторонення не зараховується до стажу, а також не включається до розрахунку відпустки.

Про виконання робіт замість відстороненого працівника

Щодо виконання робіт замість відстороненого від роботи працівника, то, на жаль, головною проблемою залишається визначення строків відсторонення. Наприклад, якщо особу відсторонено сьогодні відповідним наказом, а завтра вона може надати «жовтий» сертифікат про першу дозу щеплення, то фактично роботодавець уже не має підстав відсторонити її від роботи. А може виникнути ситуація, коли людина затягне час зі щепленням або взагалі відмовлятиметься від щеплення та не звільнятиметься. Саме тому не рекомендується в наказах про відсторонення від роботи зазначати точний період (див. зразок 1). Однак залишається відкритим питання виконання обов’язків замість відстороненого працівника.

Розглянемо на прикладах, як можна вийти із цієї ситуації.

1. Суміщення посад

Виходом з такої ситуації може бути пропозиція з боку керівника іншому працівникові виконувати обов’язки відстороненого працівника на умовах суміщення. У такому разі роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження) (див. зразок 2).

ЗРАЗОК 2

БУЧАНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

НАКАЗ

11.11.2021

№ 112-к/тр

Про суміщення

У зв’язку з відстороненням від основної роботи вчителя фізики Катеринчука Віктора Павловича

НАКАЗУЮ:

 1. Учителю математики МАКАХОВУ Сергію Миколайовичу виконувати обов’язки вчителя фізики в межах робочого часу з доплатою 50 % від основного окладу вчителя математики.
 2. Строк виконання роботи за суміщенням – з 12.11.2021 до поновлення обов’язків із виконання робіт Катеринчуком Віктором Павловичем або ж за інших підстав у межах законодавства.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Ковруч О. С.

Підстави:

 • наказ від 11.11.2021 № 111-к/тр «Про відсторонення від роботи Катеринчука В. П.»;
 • колективний договір.

Директор         (підпис)         Людмила СТЕПАНЕНКО

2. Тимчасове виконання робіт

Роботодавець може замінити відстороненого працівника тимчасово іншим, користуючись роз’ясненнями викладеними у спільному листі МОН від 28.11.2008 № 1/9-770 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки від 27.11.2008 № 02-5/465 (далі – Лист № 770). У ньому зазначається, що керівники навчальних закладів мають організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів колегами тієї самої спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73 (погодинно) чи п. 68 (за тарифікацією) Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі – Інструкція № 102), залежно від строків такої заміни.

Так, згідно з п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата годин заміщення тимчасово відсутніх учителів можлива лише в разі, якщо таке заміщення тривало не більш як два місяці. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці вчителів із першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження провадиться в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією.

В окремих випадках, якщо повноцінну заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється так. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують навчальну програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати свої години вчителю, який нині відсутній, для виконання ним навчальної програми зі свого предмета.

У такому разі вчителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться, оскільки загальний обсяг педагогічного навантаження не збільшився, а лише розподілився в часі. Йому виплачується зарплата відповідно до тарифікації як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Зверніть увагу! Кількість замінених уроків має обов’язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених учителями уроків. В іншому разі, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою. Проте в будь-якому разі залучення педагогічних працівників до заміни відсутніх учителів має здійснюватися на підставі наказу (розпорядження) роботодавця та компенсуватися відповідною заробітною платою за додатково проведені заняття.

Насамкінець нагадаємо, що обрання того чи іншого варіанта тимчасового виконання робіт замість відстороненого працівника залежить від конкретної ситуації та певних обставин, що склалися в педагогічному колективі. Утім, зауважимо, що не слід плутати т.в.о., суміщення та сумісництво, яке наразі краще не застосовувати, зважаючи на відповідні роз’яснення з боку МОН або інших уповноважених на це державних органів. Нижче наведемо порівняльну таблицю щодо різниці між сумісництвом і суміщенням у закладах освіти.

Порівняльна характеристика роботи за сумісництвом
та суміщенням професій (посад) у закладах освіти

Сумісництво

Суміщення

Умови роботи

У разі внутрішнього сумісництва робота виконується на тому самому підприємстві. У разі зовнішнього сумісництва – на іншому підприємстві чи в суб’єкта підприємництва

Робота виконується на тому самому підприємстві

Час виконання роботи

У вільний від основної роботи час

У той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи

Тривалість роботи (у державних закладах освіти)

Не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу

Не більше ніж 50 % тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника або за вакантною посадою чи у відповідному процентному відношенні до окладу за основною посадою

Відображення у внутрішній документації підприємства

Видається наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом. Праця за сумісництвом відображається в табелі обліку робочого часу

Видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням професій (посад). Праця за суміщенням професій (посад) не відображається в табелі обліку робочого часу

Місце зберігання трудової книжки працівника

За умови зовнішнього сумісництва – на підприємстві за основним місцем роботи працівника. За умови внутрішнього сумісництва – на тому самому підприємстві

На тому самому підприємстві

Унесення запису до трудової книжки

За бажанням працівника за основним місцем роботи

Не вноситься

Щорічна відпустка

Надається тривалістю, передбаченою для посади, за якою працівник працює за сумісництвом. Щорічна відпустка надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи

Окремо не надається. Доплата за суміщення включається в розрахунок середньої зарплати для розрахунку зарплати за час відпустки за основною посадою

Нарахування компенсації за невикористану відпустку в разі звільнення працівника

Виплачується. Розрахунок здійснюється окремо за посадою, за якою працівник працює за сумісництвом

Окремо не виплачується. Доплата за суміщення включається в розрахунок середньої зарплати під час розрахунку компенсації за основною посадою

Допомога з тимчасової непрацездатності та допомога по вагітності та пологах

Виплачується за умови надання працівником належних документів

Окремо не виплачується. Доплата за суміщення професій (посад) включається в розрахунок середньої зарплати під час розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності за основною посадою

ПДФО

Обкладається ПДФО на загальних підставах

Обкладається ПДФО на загальних підставах

Нарахування страхових внесків

Провадиться на загальних підставах

Провадиться на загальних підставах

Оплата праці

Оплата за фактично виконану роботу

Доплата у відсотках до тарифної ставки за основним місцем роботи

Розрахунок середньої заробітної плати

Заробітна плата за сумісництвом не включається до розрахунку середньої зарплати за основним місцем роботи, за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством (пп. «ї» п. 4 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100).

Зарплата на всіх місцях роботи враховується для обчислення середнього заробітку, зокрема: вчителям та викладачам, які працюють у кількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладах, прирівняних до них за оплатою праці працівників, а також педпрацівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів (як в одному, так і в кількох) (п. 10 Положення, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43, далі – Наказ № 43).

Крім того, у середню зарплату зазначеним працівникам зараховується додаткова оплата за роботу, яка не є сумісництвом (п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого Наказом № 43)

Доплата за суміщення професій (посад) включається до розрахунку середньої зарплати в повному обсязі

Порівняльна характеристика роботи за сумісництвом та суміщенням.doc
Завантажити
Зразок 1. Наказ про відсторонення від роботи.doc
Завантажити
Зразок 2. Наказ про суміщення.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали