Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Право на пенсію за вислугу років для працівників бюджетної сфери

29.09.2022 210 0 0


Раніше педагогічні працівники виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. У п. 21 розд. ХV «Прикінцеві положення» Закону від 09.07.2003 № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) після оновлення його згідно із Законом від 03.10.2017 № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії» (далі – Закон № 2148) з’явилися такі зміни: особам, які на день набрання чинності Закону № 2148 мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, установлений ст. 55 Закону від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон № 1788), пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням із дотриманням умов, передбачених цим законом. Розглянемо більш детально, як підтвердити наявність спецстажу та коли з’являється право на пенсію за вислугу років. 


Пенсія за вислугу років

Особам, які на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, установлений, зокрема, ст. 55 Закону № 1788, пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням із дотриманням умов, передбачених Законом № 1788.

Отже, порядок та умови обчислення спецстажу для набуття права на пенсію за вислугу років визначено Законом № 1788, а страхового стажу, залежно від якого визначається розмір пенсії, – Законом № 1058.

Увага! Відповідно до змін, унесених до п. «е» ст. 55 Закону № 1788, працівники освіти після досягнення 55 років (або для деяких інший вік) і за наявності необхідного спеціального стажу роботи мають право на пенсію за вислугу років. 

Для реалізації цього права законодавством установлено порядок добровільного звернення громадян до органів Пенсійного фонду. У разі прийняття органами Пенсійного фонду рішення про відмову в призначенні пенсії за віком, особа отримує право звернутися до суду для оскарження відповідного рішення.

Законом також збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 01.01.2016 вже мали спеціальний стаж на відповідних посадах станом на 01.04.2015 – 25 років; на 31.12.2015 – 25 років 6 місяців.

Може бути таке, що на зазначені вище дати в осіб немає необхідного спецстажу. Тоді пенсія за вислугу років призначається за умови досягнення віку від 50 до 55 років (тут має значення дата народження) та за наявності 26 років 6 місяців спецстажу.

Відповідно до ст. 55 Закону № 1788 право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабміном, станом на 1 квітня 2015 року – не менше 25 років та після цієї дати:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення:

 • які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацами першим та другим цього пункту;
 • 1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами другим – одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:
  – 50 років – які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
  – 50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
  – 51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
  – 51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
  – 52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
  ​​​​​​​– 52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
  ​​​​​​​– 53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
  ​​​​​​​– 53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
  ​​​​​​​– 54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
  ​​​​​​​– 54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
  ​​​​​​​– 55 років – які народилися з 1 січня 1971 року.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Підтвердження наявності спецстажу 

До стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років, зараховуються лише ті періоди роботи, коли працівник обіймав визначені нормативно-правовими актами посади за основним місцем роботи. Звісно, підтвердженням цього слугуватимуть відповідні записи, унесені до трудової книжки, де й має бути зафіксована назва установи, закладу, а також повне найменування посади. Тому кадровим службам закладів потрібно чітко дотримуватися правил унесення записів до трудових книжок, визначених в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Мін’юсту, Мінпраці та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція № 58). 

Починаючи з 10.06.2021 діють змінені правила заповнення та зберігання паперових трудових книжок працівників на підприємства, установах, організаціях. Тепер відповідно до ст. 48 КЗпП облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464). 

На вимогу працівника, який уперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. 

Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Під час укладенняіз працівником трудового договору та після видання відповідного наказу, відповідно до п. 2.14 Інструкції № 58, у графі 3 розділу «Відомості про роботу» обов’язково зазначається повне найменування установи, а нижче у цій графі робиться запис щодо призначення до певного відділу, підрозділу з їх повним найменуванням (наприклад, відділення анестезіології районної лікарні). Також записується повне найменування професії або посади.

Бухгалтерські служби мають сумлінно виконувати покладені на них посадові повноваження та обов’язки в частині дотримання вимог Закону № 2464. 

За визначенням ст. 1 Закону № 1058, страховим стажем є період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування і за який сплачено страхові внески. Це важливо через те, що, наприклад, працівникові, який працює на 0,75 ставки і якому нараховується заробіток у розмірі, меншому за мінімальну заробітну плату (далі – МЗП), до страхового стажу кожний місяць такої роботи має зараховуватись пропорційно до сплачених внесків (якщо не здійснено доплати до мінімального розміру страхового внеску).

Важливо, що до стажу роботи за спеціальністю, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховуються повні місяці. Тобто для осіб, для яких така робота на неповну ставку є основним місцем роботи, необхідним є те, щоб щомісяця сплачувався мінімальний страховий внесок (як відомо, він визначається розрахунково як добуток МЗП на розмір внеску, установлений законом на місяць, за який нараховується заробіток). Тому у звіті щодо здійснення таких операцій необхідно коректно відображати дані про спецстаж.

Особливості підтвердження набутого стажу 

Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.1993 № 637 (далі – Порядок № 637), є можливість документально підтвердити набутий спецстаж. Так, у п. 20 Порядку № 637 передбачено: за відсутності відомостей, що визначають право на пенсії за вислугу років органами Пенсійного фонду приймаються уточнюючі довідки установ або їх правонаступників. 

У цій довідці (підписують її керівник кадрової служби та головний бухгалтер), зокрема, зазначаються: 

 • періоди роботи, що зараховуються до спецстажу; 
 • професія або посада; 
 • характер виконуваної роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано цю довідку. 

Є ще один документ, на який звернемо вашу увагу: Порядок підтвердження періоду роботи, що зараховується до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 10.11.2006 № 18-1, який застосовується за відсутності правонаступника. 

Радимо за подібних обставин особам, які мають підстави для одержання пенсії за вислугу років, але не в змозі документально підтвердити необхідний стаж, звернутися до структурних підрозділів Пенсійного фонду, де вони одержать допомогу у зборі офіційних підтверджень щодо стажу роботи. 

Застереження для роботодавців 

Звертаємо увагу, що найменування посади має точно відповідати найменуванню, зазначеному у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327. Звісно ж, назва посади (професії), передбачена штатним розписом, також має відповідати цьому Класифікатору, інакше наказом керівника слід буде це впорядкувати. Це, зокрема, випливає з пояснення, наданого в листі Мінсоцполітики від 25.04.2013 № 336/13/155-13. 

Якщо будуть допущені факти внесення некоректних записів у цій частині, то, наприклад, орган Пенсійного фонду не розглядатиме документів, наданих для оформлення пенсії за вислугу років працівникові, через невідповідність найменування його посади згідно із записом до трудової книжки. І цій особі доведеться чимало потурбуватись, щоб уточнити відповідні записи. 

Кадрова служба муситиме ретельно розібратись у такій ситуації та виправити раніше допущені неточності, хоча ініціатива щодо здійснення коректних записів, звісно, має виходити від самого працівника. 

Отже, право на пенсію за вислугу років збережено лише за тими фахівцями, які на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, необхідний для її призначення. Таким особам слід подати до органів Пенсійного фонду заяву та підтвердні документи. В іншому разі пенсія їм призначатиметься за правилами, що відповідають нормам пенсійного законодавства з урахуванням унесених до них змін Законом № 2148, без надання преференцій у частині призначення пенсії за вислугу років. 

Відповідно до ст. 7 Закону № 1788 звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на неї. Пенсія за вислугу років призначається за умови залишення роботи, яка дає право на цю пенсію. Пенсія за віком, через інвалідність призначається незалежно від того, припинено роботу на час звернення за пенсією чи вона продовжується. 

І наостанок – про приємне. Продовжує бути чинним Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджений постановою КМУ від 23.11.2011 № 1191. Тим особам, які працювали в закладах та установах державної та комунальної власності на посадах, що дає право на пенсію за вислугу років згідно з п. «е» та «ж» ст. 55 Закону № 1788 (лікарі, вчителі, соцпрацівники, артисти), одночасно з першою виплатою пенсії призначається грошова допомога в розмірі 10 місячних пенсій.

Коментарі до матеріалу