Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Помилки роботодавців у питаннях трудового законодавства. Частина 3

29.09.2022 122 0 0


Нагадаємо, що 19 липня 2022 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який розблокував діяльність Інспекції Держпраці з проведення перевірок. У законі зроблено акцент на перевірки щодо дотримання повоєнних змін у КЗоТ, законності звільнення під час війни та пошук неофіційно працевлаштованих. Продовжуємо знайомити з видами порушень, які допускають роботодавці на місцях на та розмірами штрафів за недотримання норм трудового законодавства. Початок див. у «Помилки роботодавців із питань трудового законодавства. Частина 1», «Помилки роботодавців у питаннях трудового законодавства. Частина 2».

Зміст
порушення

Норма

Передбачені санкції

1

2

3

Ст. 84 КЗпП

Відпустка без збереження зарплати становить більше ніж 15 календарних днів на рік

У випадках, передбачених ст. 25 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504), працівнику за його бажанням надається обов’язково відпустка без збереження зарплати.

За сімейними обставинами та з інших причин працівникові може надаватися відпустка без збереження зарплати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або вповноваженим ним органом, але не більше ніж 15 календарних днів (далі – к. д.) на рік.

Для надання такої відпустки працівник у заяві на ім’я керівника підприємства повинен зазначити сімейні обставини або інші причини, які зумовили потребу у відпустці. Однак варто враховувати, що в цій статті говориться про відпустку у зв’язку з обставинами, не врахованими в ст. 25 Закону № 504.

Посадові особи підприємства (керівник, начальник відділу кадрів) можуть бути притягнуті до відповідальності від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1 700 грн) відповідно до ст. 41 КУпАП.

Повторне вчинення порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу від 100 до 300 НМДГ (від 1 700 до 5 100 грн)

 

Законодавець імперативно обмежує підсумовану тривалість відпустки в цьому випадку 15 к. д. протягом року.

Зверніть увагу! На час дії карантину відпустка без збереження зарплати може тривати протягом усього карантину, та її строк не враховується в 15-денну норму на рік для таких відпусток, яку передбачено ч. 2 ст. 84 КЗпП.

Така відпустка без збереження зарплати надається працівнику на підставі письмової заяви, в якій він зазначає: причину, з якої просить надати неоплачувану відпустку; дату початку відпустки; тривалість відпустки. У заяві належить зазначити «У зв’язку із запровадженням карантину», а також зробити посилання на постанову КМУ, за якою вводиться карантин. Керівником видається наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження зарплати. Така відпустка не подовжується на кількість святкових і неробочих днів, що припадають на неї. Надати таку безоплатну відпустку працівникам можна лише за бажанням працівника, а не з ініціативи роботодавця

Примусове направлення працівників у відпустку без збереження зарплати може бути розцінене як грубе порушення законодавства про працю,відповідальність за яке передбачається ст. 172 Кримінального кодексу (далі – КК)

Ст. 65 КЗпП

Працівники відпрацьовують понаднормово більш як 120 год. на рік

Надурочною роботою вважається робота:

– понад установлену тривалість робочого дня чи робочої зміни (у разі поденного обліку робочого часу). Так, у разі п’ятиденного робочого тижня зазвичай нормальна тривалість робочого часу становить 40 год. на тиждень, або 8 год. на день. Якщо працівник працює 9 год., то 8 год. – це нормальна тривалість робочого часу, а 1 год. – надурочні роботи.

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження 5-денного робочого тижня є недоцільним, установлюється 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем.

У разі 6-денного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 год. за тижневої норми 40 год., 6 год. за тижневої норми 36 год., 4 год. за тижневої норми 24 год. Отже, робота, яка виконується понад ці встановлені норми, і буде надурочною;

– понад скорочену тривалість робочого дня для працівників зі скороченою тривалістю робочого часу (ст. 51 КЗпП – для осіб віком від 16 до 18 років тощо);

– понад установлену згідно із законодавством скорочену тривалість роботи напередодні святкових, неробочих та вихідних днів;

– понад норму робочого часу за обліковий період у разі підсумованого обліку робочого часу. Надурочна робота за обліковий період визначається як різниця між фактичною кількістю відпрацьованих робочих годин в обліковому календарному періоді та кількістю робочих годин за нормою за цей же обліковий період.

Статтею 65 КЗпП установлено законодавче обмеження щодо граничних норм застосування надурочних робіт.

Зверніть увагу! Обмеження кількості надурочних робіт щодо кожного працівника окремо припускає необхідність обліку надурочних робіт кожного працівника. Типову форму первинного обліку № П-15 «Список осіб, які працювали в надурочний час» затверджено наказом Мінстату. Вона має використовуватися для обліку надурочних робіт

Якщо порушення є поодноким, інспектор праці може кваліфікувати його як інші порушення у сфері праці.

Фінансова санкція – 1 МЗП (6 500 грн з 01.01.22р., 6700 грн.з 01.10.22р.) відповідно до ст. 265 КЗпП, та штраф на посадову особу від 510 до 1 700 грн (ст. 41 КУпАП).

Якщо перевищення норми понадурочних є систематичним та в багатьох працівників, то відповідно йдеться про неправильну організацію трудового процесу в установі, що призводить до грубого порушення законодавства про працю. У такому разі посадова особа притягується до кримінальної відповідальності (ст. 172 КК)

Закон від 23.09.99 р. № 1105-XIV
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Допомога по тимчасовій непраце­здатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, виплачується не в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати

Страхувальник зобов’язаний виплатити матеріальне забезпечення у строки, установлені відповідно до вимог ст. 32 Закону від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується:

– застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;

– добровільно застрахованим особам, застрахованим особам, які працюють на умовах ЦПД, провадять підприємницьку чи іншу діяльність – протягом 10 днів після призначення допомоги.

Допомога на поховання виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду соціального страхування.

Після проведення виплат за кошти Фонду страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку, затвердженому постановою правління ФСС від 19.07.18 р. № 12. Повідомлення може бути надіслане в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або листом із повідомленням, або подано безпосередньо до відділення Фонду.

Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат. Якщо інформація від страхувальника про виплати застрахованим особам не надійде протягом трьох місяців із дня фінансування, відділення Фонду перевіряє використання коштів Фонду

Ст. 265 КЗпП. Роботодавці несуть фінвідповідальність – штраф за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю:

– не більш як за 1 місяць – у вигляді штрафу в розмірі  1 МЗП (6 500 грн з 01.01.22р., 6700 грн.з 01.10.22р.) (абзац восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП);

– понад 1 місяць, виплата їх не в повному обсязі – у розмірі 3 МЗП (19 500 грн з 01.01.22р., 2 100 грн.з 01.10.22р.), установленої законом на момент виявлення порушення  

 

Санкції за порушення норм трудового законодавства.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу