Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Установлюємо пожежну сигналізацію

29.09.2022 1071 0 1


У цій консультації ми розповімо, як відображається в бухгалтерському обліку операція з установлення пожарної сигналізації в бюджетній установі.


Бухоблік пожежної сигналізації

Пожежна сигналізація – це цілий комплекс датчиків, пов’язаних між собою мережею кабелів і з’єднаних в одну систему пультом керування чи іншим обладнанням, яке приймає інформацію та передає її далі.

Згідно з Методрекомендаціями, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі - Методрекомендації № 11), її слід віднести до четвертої підгрупи групи основних засобів (далі – ОЗ) «Машини та обладнання», оскільки саме сюди радять відносити регулюючі прилади та пристрої (киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратуру централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо).

Приклад 1

Перше установлення пожежної сигналізації

Бюджетна установа оплатила послуги сторонньої організації з установлення пожежної сигналізації. Загальна вартість робіт становила 850 тис. грн, у тому числі вартість робіт з установлення та налагодження обладнання – 400 тис. грн; загальна вартість установленого обладнання – 450 тис. грн. За умовами договору замовник проводить попередню оплату в розмірі 50 % вартості договору (425 тис. грн). За виготовлення проектно-кошторисної документації (далі – ПКД) було сплачено 85 тис. грн за передоплатою в розмірі 100 %.

Операції в обліку відображаються так:

(тис. грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано фінансування:

– на оплату послуг з виготовлення ПКД на встановлення пожежної сигналізації

Виписка
з реєстраційного рахунка

2

2313


7011


85

– на встановлення пожежної сигналізації

5411

850

2

Перераховано попередню оплату виконавцю за виготовлення ПКД

Договір, рахунок

2, 4

2113

2313

85

3

Віднесено на фактичні витрати вартість послуги з виготовлення ПКД

Акт приймання-передачі
наданих послуг

6

8013

6211

85

4

Закрито дебіторську заборгованість (далі – ДЗ) у зв’язку з повним виконанням послуг з виготовлення ПКД

Бухгалтерська
довідка

17

6211

2313

85

5

Перераховано попередню оплату в розмірі 50 % за роботи з установлення пожежної сигналізації

Договір, рахунок

2, 4

2113

2313

425

6

Виконано роботи з установлення пожежної сигналізації

Акт виконаних робіт

6

1311

6211

850

7

Закрито ДЗ у зв’язку з повним виконанням робіт з установлення пожежної сигналізації

Бухгалтерська довідка

17

6211

2113

425

8

Перераховано кошти виконавцю для проведення остаточного розрахунку

Виписка
з реєстраційного рахунка

2, 6

6211

2313

425

9

Уведено в експлуатацію пожежну сигналізацію

Акт введення
в експлуатацію ОЗ**

17

1014

1311

850

10

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

Бухгалтерська
довідка

5411

5111

850

11

Закрито наприкінці звітного періоду рахунки:

– витрат


5511


8013


85

– доходів

7011

5511

85

* МО – меморіальний ордер.
** Форма затверджена наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818.

_______

Облікові фішки

Згідно з п. 5 розд. II НП(С)БОДС 121 та Методрекомендаціями № 11 вартість ПКД до складу первісної вартості об’єкта ОЗ, придбаного за плату, не входить. Отже, вартість ПКД відноситься на фактичні витрати того періоду, коли вони були фактично здійснені, а до первісної вартості пожежної сигналізації включається вартість обладнання, монтажних і налагоджувальних робіт та інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Тобто на балансі установи з’явиться об’єкт ОЗ загальною вартістю 850 тис. грн.

Приклад 2

Заміна старої пожежної сигналізації на нову

У приміщенні районного музею установлено пожежну сигналізацію. За кожним видом робіт було укладено окремі договори:

  • демонтовано датчики та дроти старої недіючої пожежної сигналізації – 850 грн;
  • придбано пожежні сповіщувачі, приймаль­но-контрольний прилад та кабелі для з’єд­нан­ня – 4 250 грн;
  • виконано роботи з установлення приладів пожежної сигналізації та налагоджувальні роботи – 1 500 грн.

Усі оплати проводилися шляхом післяплати за рахунок коштів спецфонду.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Заплановано кошти на демонтаж, придбання обладнання та встановлення пожежної сигналізації

Кошторис,
виписка з реєстраційного рахунка

3

2313

7111

6 600

2

Віднесено на фактичні витрати вартість робіт з демонтажу старої пожежної сигналізації

Акт приймання-передачі виконаних робіт

6

8113

6211

850

3

Отримано від постачальника обладнання

Договір, видаткова накладна

1312

4 250

4

Виконано роботи з установлення нової пожежної сигналізаціїї

Договір, акт приймання-передачі виконаних робіт

1312

1 500

5

Перераховано кошти виконавцям та постачальнику:

– за демонтаж старого обладнання

Виписка
з реєстраційного
рахунка

3, 6

6211

2313


850

– установлення нового обладнання

1 500

– обладнання

4 250

6

Вилучено з доходів звітного періоду суму коштів, що включається до первісної вартості об’єкта

Бухгалтерська
довідка

17

7111

5411

5 750

7

Уведено в експлуатацію пожежну сигналізацію

Акт введення
в експлуатацію ОЗ

17

1113

1312

5 750

8

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

Бухгалтерська
довідка

5411

5111

5 750

9

Нараховано амортизацію в момент уведення в експлуатацію пожежної сигналізації (5 750 х 50 %)

8114

1412

2 875

10

Закрито наприінці звітного періоду рахунок:

– витрат

5511


8113


850

8114

2 875

– доходів

7111

5511

850

Приклад 3

Перше установлення пожежної сигналізації (дообладнання будівлі)

Директор музичної школи прийняв рішення про встановлення в будівлі системи охоронної сигналізації. Загальна вартість робіт за договором становить 12 000 грн, у тому числі:

  • вартість робіт з установлення та налагод­ження обладнання – 4 000 грн;
  • загальна вартість установленого обладнання – 8 000 грн.

За рішенням директора установлення охоронної сигналізації відображається в обліку як дообладнання будівлі.

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи


МО

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано фінансування на встановлення пожежної сигналізації

Виписка
з реєстраційного рахунка

2

2313

5411

12 000

2

Виконано роботи з установлення та налагодження пожежної сигналізації

Акт виконаних робіт

6

1311

6211

12 000

3

Збільшено первісну вартість будівлі на вартість робіт з установлення та введення в експлуатацію пожежної сигналізації

Акт введення
в експлуатацію ОЗ

17

1013

1311

12 000

4

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

Бухгалтерська
довідка

5411

5111

12 000

5

Перераховано плату за роботи з установлення пожежної сигналізації

Виписка
з реєстраційного рахунка

2, 6

6211

2313

12 000

_______

Облікові фішки

Рішення про характер і ознаки здійснюваних суб’єктом держсектору робіт (тобто їх спрямованість на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта, що призведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи на підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання) приймає керівник суб’єкта держсектору з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.

Витрати на поліпшення об’єкта ОЗ збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо є імовірність отримання майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень продуктивності об’єкта, та/або збільшення потенціалу його корисності. Вартість робіт, що збільшують очікувані майбутні вигоди від об’єкта ОЗ, включається до капітальних інвестицій із майбутнім збільшенням первісної вартості ОЗ. Підставою для визнання витрат, пов’язаних із поліпшенням ОЗ, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного строку корисного використання об’єкта, кількості та/або якості робіт, послуг, які надаються цим об’єктом. Метод, за допомогою якого треба оприбутковувати ОЗ, визначається у Положенні про облікову політику установи. З метою дотримання вимог чинного законодавства таку методику слід передбачити, наприклад, для об’єктів ОЗ, що мають декілька складових або містять предмети різного призначення, які не можуть використовуватися окремо.

Отже, перше встановлення пожежної сигналізації відповідно до НП(С)БОДС 121 в обліку може розглядатися і як створення окремого ОЗ, і як дообладнання вже існуючого (будівлі), тобто підвищення його техніко-економічних можливостей. Але надалі об’єкт потребуватиме поточного (технічного) обслуговування, і саме тут можуть виникнути труднощі з фінансуванням. Адже фактично окремого ОЗ, на яке слід виділити кошти, немає, а існує будівля з установленою пожежною сигналізацією. Радимо відобразити цю сигналізацію в обліку як окремий ОЗ, оскільки у процесі подальшої експлуатації він потребуватиме техобслуговування із заміною датчиків або іншого обладнання. Тому ваші фактичні видатки на техобслуговування новоствореного ОЗ будуть виправдані. Отже, установа може сміливо підписувати договір на цей вид послуг.

Перше установлення ПС. Приклад 1.doc
Завантажити
Заміна старої ПС на нову. Приклад 2.doc
Завантажити
Перше установлення ПС. Приклад 3.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу