Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Ремонт та поліпшення основних засобів

29.09.2022 396 0 0


У консультації розглянемо, які витрати на проведення ремонтів основних засобів (далі – ОЗ) включаються до первісної вартості відремонтованих або модернізованих ОЗ, а які – до витрат звітного періоду.


Загальні положення про ремонт та поліпшення

Рішення про характер і ознаки здійснюваних суб’єктом держсектору робіт приймає його керівник з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості витрат. Ремонтні роботи з об’єктами ОЗ можуть бути спрямовані (п. 1, 2 розд. 3 НП(С)БОДС 121):

  • на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта, що призведе в майбутньому до збільшення економічних вигід;
  • підтримання об’єкта в придатному для використання стані;
  • одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання.

Роботи з поліпшення об’єкта ОЗ (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) здійснюються за рахунок капітальних витрат, передбачених у кошторисах на виконання цих робіт. Витрати на такі роботи мають плануватися заздалегідь за відповідним КЕКВ. Витрати на ремонт та дообладнання ОЗ
(у т. ч. на придбання комплектуючих та оплату послуг з їх установлення) проводять за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Витрати на утримання об’єкта ОЗ (проведення технічного нагляду, техобслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта ОЗ, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені. Такі витрати проводять за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Приклад 1

Поточний ремонт ОЗ

Керівник закладу освіти (неплатник ПДВ) прийняв рішення про проведення поточного ремонту першого поверху гуртожитку за кошти загального фонду. Для виконання ремонтних робіт було залучено працівників не тільки установи, а й сторонньої організації. Вартість косметичного ремонту становила 52 200 грн, із них: вартість матеріалів – 30 000 грн; витрати на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом, – 10 000 грн; сума ЄСВ, нарахованого на фонд оплати праці працівників, зайнятих ремонтом, – 2 200 грн; вартість послуг сторонньої організації – 10 000 грн.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано бюджетні асигнування на проведення косметичного ремонту гуртожитку

Виписка
з реєстраційного рахунка

2

2313

7011

52 200

2

Віднесено на витрати звітного періоду вартість матеріалів для ремонту

Акт списання
запасів

6

8013

6211

30 000

3

Перераховано кошти за будівельні матеріали

Виписка
з реєстраційного рахунка

6

6211

2313

30 000

4

Нараховано зарплату працівникам, зайнятим ремонтом

Розрахунково-платіжна
відомість працівника
(типова форма № П-6)**

5

8011

6511

10 000

5

Нараховано ЄСВ на фонд оплати праці працівників, зайнятих ремонтом

6

8012

6313

2 200

6

Віднесено на витрати звітного періоду вартість послуг сторонньої організації

Акт приймання-передачі
виконаних робіт

6

8013

6211

10 000

7

Перераховано кошти сторонній організації за виконані роботи

Виписка з реєстраційного рахунка

6211

2313

10 000

8

Наприкінці звітного періоду закрито рахунки:

– витрат

Бухгалтерська довідка

17

5511


8011


10 000

8012

2 200

8013

40 000

– доходів

7011

5511

52 200

* МО – меморіальний ордер.
** Затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.

Приклад 2

Модернізація ОЗ

У процесі постійного інтенсивного використання комп’ютерна техніка стала повільніше працювати. Керівник закладу освіти (платник ПДВ) прийняв рішення про її модернізацію. Роботи з модернізації проведено сторонньою організацією. Розрахунок здійснено за кошти загального фонду. Первісна вартість об’єкта – 12 000 грн. Згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт вартість модернізації – 1 800 грн (у т. ч. ПДВ – 300 грн). Об’єкт прийнято в експлуатацію на підставі акта приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ. Комісією установлено строк корисного використання комп’ютерної техніки – 5 років.

Порядок відображення операцій у бухобліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано:

– цільове фінансування для модернізації комп’ютерної техніки

Виписка
з реєстраційного рахунка

2


2313


5411


1 500

– асигнування на сплату ПДВ

2313

7011

300

2

Проведено попередню оплату виконавцю

Договір, рахунок

2, 4

2113

2313

1 800

3

Відображено суму понесених витрат на модернізацію комп’ютерної техніки до капітальних інвестицій ОЗ

Акт приймання-передачі
виконаних робіт,
акт приймання відремонтованих, реконструйованих
та модернізованих ОЗ

6

1311

6211

1 500

4

Відображено суму ПДВ, яку включено до податкового кредиту

Податкова накладна

4

6311

2113

300

5

Збільшено первісну вартість комп’ютерної техніки на суму витрат, понесених на модернізацію

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих
та модернізованих ОЗ

9

1014

1311

1 500

6

Одночасно на цю ж суму збільшено внесений капітал

Бухгалтерська
довідка

17

5411

5111

1 500

7

Закрито дебіторську заборгованість на суму проведеної передоплати у зв’язку з отриманням виконаних робіт

17

6211

2113

1 500

_______

Облікові фішки

Роботи з модернізації комп’ютерної техніки здійснюються за рахунок капітальних витрат, суми на їх оплату отримуються через субрахунок 5411 «Цільове фінансування». Вартість робіт, що призводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від об’єкта ОЗ, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості ОЗ (п. 3 розд. VI Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11, далі - Методрекомендації № 11). Сума ПДВ не включається до первісної вартості ОЗ, якщо бюджетна установа є платником ПДВ. Витрати на модернізацію, добудову комп’ютерної техніки збільшують її первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта (п. 3 розд. VI Методрекомендацій № 11). Нарахування амортизації призупиняється на період модернізації комп’ютерної техніки.

Поточний ремонт ОЗ. Приклад 1.doc
Завантажити
Модернізація ОЗ. Приклад 2.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу