Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Відображення відпусткових у Податковому розрахунку

29.09.2022 397 0 1


Відпусткові відображаються в додатку 1 (Д1) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ, форму якого затверджено наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4 (в останній редакції). Порядок відображення в цьому додатку поточних та перехідних відпусткових має свої особливості. Розглянемо та покажемо на прикладі, як правильно формувати в додатку Д1 рядки з такими доходами, а також з’ясуємо, як показувати перехідні відпусткові, в разі якщо відпустка починається в одному періоді, а закінчується в іншому.


Відпусткові є складовою фонду оплати праці, але в Податковому розрахунку їх відображаємо так:

1) у графі 09 зазначаємо код типу нарахувань «10» в окремому від суми зарплати рядку;

2) у графі 08 – той самий код категорії застрахованої особи, що й для зарплати;

3) на відпусткові в додатку Д1 заповнюємо стільки рядків, на скільки місяців у працівника припадає відпустка;

4) відображаємо в додатку Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, в якому відпусткові були фактично нараховані, в окремому рядку з кодом типу нарахувань «10» у рядку 09;

5) графа 14 у рядку з відпустковими заповнюється, якщо в поточному місяці працівникові не нараховувалася зарплата;

6) якщо зарплата нараховувалась, то кількість днів перебування в трудових відносинах відображається в графі 14 рядка із зарплатою,
а в рядку з відпустковими ця графа залишається незаповненою;

7) якщо в додатку Д1 в окремих рядках показуємо відпусткові за майбутні місяці, графу 14 не заповнюємо навіть у разі, якщо працівник весь місяць перебував у відпустці.

! На відміну від відпусткових, компенсацію за дні невикористаної відпустки в додатку Д1 окремо виділяти не потрібно. Вона відображається в загальній сумі заробітної плати місяця нарахування.

Перехідні відпусткові мають особливості під час виплати та складання додатків Д1 та 4ДФ до Податкового розрахунку.

Під час виплати відпусткових треба дотримуватися таких правил:

1) виплату відпусткових треба зробити перед виходом працівника у відпустку (наприклад, якщо відпустка у квітні – травні, відпусткові виплачуються у квітні);

2) виплату потрібно здійснити за три дні до початку відпустки;

3) податки (ПДФО, ЄСВ, військовий збір, далі – ВЗ) треба нарахувати й утримати під час виплати відпусткових. Усе з повної суми нарахованих і виплачених відпусткових;

4) у розрахунку відпусткових обов’язково виділити частини помісячно (виплачується все одним платежем, але бухгалтеру слід це зробити, щоб правильно розрахувати й розбити ПДФО та ЄСВ за місяцями та правильно заповнити Податковий розрахунок).

Під час складання додатка 4ДФ ПДФО та ВЗ показуються повністю в місяці нарахування відпусткових в одній сумі і разом із зарплатою за місяць виходу у відпустку, об’єднані однією ознакою доходу «101».

У додатку Д1 ЄСВ показують одразу в місяці виходу у відпустку, але з розбивкою помісячно та окремою сумою від зарплати працівника, як уже згадувалося раніше (див. приклад).

В основній частині Податкового розрахунку ЄСВ наводиться загальною сумою, разом із зарплатою в тому місяці звітного кварталу, якого стосується заповнений додаток Д1 (три додатки окремо до кожного місяця – номери вказуються на кожному).

Є особливості відображення ПДФО, у разі якщо працівник користується податковою соціальною пільгою (далі – ПСП):

1. Якщо перехідні відпусткові припадають на перехід із кварталу на квартал, то може виникнути ситуація, коли через нарахування відпусткових у місяці виходу у відпустку працівник утрачає ПСП, оскільки його дохід у місяці виходу у відпустку перевищує 3 180 грн ПСП «на дітей» (якщо двоє дітей – 6 360 грн (3 180 грн х 2)).

Після помісячного розподілу дохід за місяць може опинитися в межах цих сум. Якщо податковий розрахунок за квартал уже подано, то пізніше робимо перерахунок ПДФО, наприклад у наступному кварталі чи вже наприкінці року.

2. Якщо відпусткові нараховуються в межах кварталу, то все можна одразу відкоригувати в межах трьох місячних додатків 4ДФ.

ВЗ у разі перехідних відпусткових відображається без змін, адже на його визначення ПСП не впливає.

! Додаток 4ДФ 2021 року, на відміну від форми № 1ДФ 2020 року, має щомісячну розбивку в межах одного кварталу.

Розглянемо на прикладі, як обчислити перехідні відпусткові та відобразити ПДФО, ВЗ, ЄСВ у Податковому розрахунку – 2021.

Приклад

Працівник Ченцов С. В. пішов у відпустку на 24 календарних дні (далі – к. д.) з 29.03.21 р. до 21.04.21 р. Розрахунковим періодом буде березень 2020-го – лютий 2021 року. Зарплата за цей період – 154 000 грн. Зарплата за відпрацьовані дні березня 2021 року – 11 000 грн. Виплату слід здійснити до 26 березня 2021 року, тобто до останнього робочого дня перед відпусткою.

1. Розрахуємо середньоденну зарплату:

154 000 грн : 354 к. д. = 435,03 грн.

2. Визначимо загальну суму відпусткових:

435,03 грн х 24 к. д. = 10 440,72 грн,

де

  • відпусткові за березень-2021:

435,03 грн х 3 = 1 305,09 грн;

  • відпусткові за квітень-2021:

435,03 грн х 21 = 9 135,63 грн;

Заповнюємо додаток 4ДФ до Податкового розрахунку, який стосується 3-го місяця І кварталу 2021 року (березня).

Відпусткові входять до загальної суми разом із зарплатою за квартал, тому показуємо:

  • у графах 3а і 3 – всю суму відпусткових (разом із зарплатою за березень-2021), тобто 21 440,72 грн (11 000 грн + 10 440,72 грн);
  • у графах 4а та 4 – ПДФО із суми зарплати за березень-2021 та з усієї суми відпусткових, тобто 3 859,33 грн (21 440,72 грн х 0,18);
  • у графах 5а і 5 – ВЗ із суми зарплати за березень-2021 та з усієї суми відпусткових, тобто 321,61 грн (21 440,72 грн х 0,015);
  • у графі 6 – ознака доходу «101».

Помісячну розбивку відпусткових робити не потрібно. Тому заповнюємо в одному рядку і зарплату, і відпусткові в одній сумі.

Складаємо додаток Д1 (див. фрагмент) за березень І кварталу 2021 року. Заповнюємо щодо працівника 3 рядки:

1) зарплата (березень-2021), код типу нарахувань відсутній (гр. 09), ЄСВ (гр. 20) – 2 420 грн (11 000 грн х 0,22);

2) відпусткові (березень-2021), код типу нарахувань «10» (гр. 09), ЄСВ (гр. 20) – 287,12 грн (1 305,09 грн х 0,22);

3) відпусткові (квітень-2021), код типу нарахувань «10» (гр. 09), ЄСВ (гр. 20) – 2 009,83 грн (9 135,63 грн х 0,22).

Сума всього ЄСВ – 4 716,95 грн – унизу додатка Д1 за 3-й місяць І кварталу та в колонці «3» (3-й місяць) основної частини Податкового розрахунку:

2 420,00 грн + 287,12 грн + 2 009,83 грн =
= 4 716,95 грн.

У Податковому розрахунку за ІІ квартал 2021 року відображається лише заробітна плата за квітень, відпусткові вже не відображаються.

1 из 1

Висновки

  1. Для перехідних відпусткових треба робити помісячний розподіл, оскільки вони мають особливості відображення в Податковому розрахунку для цілей ЄСВ (додаток Д1) та ПДФО/ВЗ (додаток 4ДФ).
  2. Якщо у працівника є ПСП, доведеться робити перерахунок ПДФО.
ФРАГМЕНТ.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу