Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Податковий розрахунок з ПДФО та ЄСВ: виправляємо помилки без помилок!

29.09.2022 600 0 0


Чим корисна ця стаття? Тут ви знайдете правила й конкретні приклади, як за допомогою нової форми розрахунку виправити помилки, допущені у звітності з ПДФО та ЄСВ до 2021 року і в поточному році.


Про що має знати бухгалтер

Безумовно, для бухгалтера важливо правильно заповнити Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – розрахунок). Але не менш важливо знати, як виправити помилки в такій звітності, якщо вони виявлені за поточний податковий період або за минулі періоди.

Правила внесення коригувань до розрахунку наведено в розд. V Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4 (далі – Порядок № 4).

Так, якщо ви встигаєте внести зміни до раніше поданого розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку подання розрахунку за цей період, то подається розрахунок з типом «Звітний новий». Якщо виправлення вносяться після закінчення зазначеного строку, тоді подають розрахунок з типом «Уточнюючий».

Для всіх додатків (Д1, Д4, Д5 та Д6) порядок виправлення помилок у розрахунках із типом «Звітний новий» – однаковий. Відображаються тільки дані, які уточнюються. Якщо треба виключити помилковий рядок, то у відповідній графі додатків зазначають «1» – на виключення рядка. Якщо треба внести пропущені дані, то в цих графах зазначають «0» – на введення рядка.

Такий самий порядок коригування даних передбачено і в разі подання розрахунків із типом «Уточнюючий» для додатків Д4, Д5, Д6, а також Д1, але тільки якщо коригування в додатку Д1 не порушує сумові значення.

Сумові помилки в додатку Д1 «Уточнюючий» виправляють із застосуванням коду типу нарахувань «2» або «3» (ознаки «0» та «1» не використовують).

Загальні положення

Коригування вносяться до розрахунку для виправлення помилок у показниках або реквізитах. Ці помилки можуть бути виявлені:

 • самостійно роботодавцем (бухгалтером);
 • контролюючим органом за результатами камеральної перевірки (у цьому випадку платник отримає повідомлення або акт).

Причому порядок коригування залежить від того, коли саме виправляються помилки: до закінчення строку подання розрахунку за поточний період або вже після. Розглянемо обидва випадки.

1. Коригування до закінчення строку, установленого для подання розрахунку.

Ви подали розрахунок із типом «Звітний», а потім виявили в ньому помилки. Для їх виправлення подається розрахунок із типом «Звітний новий». У заголовній частині (шапці) у рядку 02 треба зазначити звітний податковий період, за який подається цей розрахунок (той самий, що й у «Звітному»), і поставити номер розрахунку.

Як правильно нумерувати розрахунки?

Номери проставляються у хронологічному порядку незалежно від типу розрахунку – і лише за звітний період (п. 1 розд. III Порядку № 4). Тобто розрахунок «Звітний» завжди матиме номер 1, а перший поданий розрахунок із типом «Звітний новий» – номер 2. Якщо до закінчення строку подається ще один «Звітний новий», то його номер буде 3 тощо.

Важливий нюанс! Прийнятим у строк уважається звіт, який прийнятий контролюючим органом і пройшов усі контролі, зокрема під час завантаження до Реєстру страхувальників і Реєстру застрахованих осіб. Відповідно звіт, який не пройшов контролі, не вважається прийнятим. Якщо не був прийнятий «Звітний» з номером 1, тоді знову подаємо такий самий – «Звітний» № 1. Якщо не був прийнятий «Звітний новий» з номером 2, знову подаємо «Звітний новий» № 2 тощо.

2. Коригування після закінчення строку, установленого для подання розрахунку.

Для виправлення помилок за минулі звітні періоди подається розрахунок із типом «Уточнюючий». Тут у рядку 02 у заголовній частині зазначається уточнюваний податковий період. Номер розрахунку не проставляється.

Яка інформація наводиться в розрахунках «Звітний новий» та «Уточнюючий» для внесення коригувань до раніше поданого розрахунку?

У розрахунках «Звітний новий» та «Уточнюючий» мають заповнюватися обов’язкові реквізити, зазначені в заголовній частині в рядках 01–05, а також зазначатися інформація про додатки, до яких вноситься коригування, та їх кількість (ряд. 06).

При цьому «Звітний новий» та «Уточнюючий» повинні містити тільки ті додатки, у яких виправляються дані. Відповідно, додатки, інформація у яких не коригується, у рядку 06 не зазначаються і не подаються.

Далі розглянемо особливості виправлення помилок, допущених у додатках Д1, Д4, Д5 та Д6 до розрахунку.

Додаток Д1 до розрахунку (ЄСВ)

1. Тип розрахунку «Звітний новий»

Тепер у разі виправлення помилок за ЄСВ за допомогою розрахунку «Звітний новий» не потрібно ще раз подавати всю інформацію з розрахунку з типом «Звітний». Наводиться інформація тільки за окремими рядками, які уточнюються.

У заголовній частині додатка Д1 «Звітний новий» зазначаємо: звітний рік, квартал і місяць, у якому виправляємо помилки, а також номер додатка до розрахунку.

Приклад 1

Помилку виявлено в додатку Д1 до розрахунку з типом «Звітний» за лютий 2021 року. Для її виправлення подаємо розрахунок «Звітний новий», у якому в заголовній частині зазначаємо: звітний рік – «2021», квартал – «1», номер розрахунку – «2». У рядку 061 зазначимо, що подаємо додаток «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (додаток Д1) у кількості 1 (оскільки подаємо додаток тільки за один місяць – лютий).

У додатку Д1 у складі розрахунку «Звітний новий» зазначимо в заголовній частині: звітний рік – «2021», квартал – «1», номер місяця у кварталі – «2», номер додатка в розрахунку.

Який номер додатка ставити в цій ситуації?

Щодо номера додатка в порядку № 4 немає пояснень. Але можна припустити, що оскільки до розрахунку «Звітний новий» ми подаємо єдиний додаток Д1, його номер буде «1». Якби помилки були, наприклад, у додатках Д1 «Звітний» за лютий і березень, тоді додаток Д1 «Звітний новий» за лютий мав би номер додатка в розрахунку – «1», а додаток Д1 «Звітний новий» за березень – номер «2».

Як саме вносяться виправлення до сумових показників і реквізитів?

Порядок виправлення помилок буде однаковим – незалежно від того, що нам потрібно виправити в розрахунку: реквізити чи сумові показники (суму доходу або ЄСВ) (п. 6 розд. V Порядку № 4).

У додатку Д1 з типом «Звітний новий»:

 • якщо треба виключити один помилковий рядок – заповнюємо такий самий рядок, тобто повторюємо всі графи, що раніше були заповнені в додатку Д1 з типом «Звітний», та у графі 25 зазначаємо «1» – на виключення рядка;
 • якщо треба внести пропущені дані – формуємо новий рядок та у графі 25 зазначаємо «0» – на введення рядка;
 • якщо треба виправити (замінити) дані помилкового рядка – заповнюємо два рядки: перший виключає раніше внесену інформацію (реквізити або суми), та у графі 25 зазначаємо «1». Другий рядок вносить правильну інформацію, та у графі 25 потрібно зазначити «0» – рядок на введення.

Завважимо, що зміни, які ми відобразили в додатку Д1 «Звітний новий», знайдуть своє відображення також у розд. I самого розрахунку (у рядках 1, 2, 3, 7, 8 основної таблиці). А саме:

 • якщо в додатку Д1 був видалений рядок з помилковими відомостями за одним або декількома працівниками, то в розд. I розрахунку «Звітний новий» відобразиться різниця зі знаком «–», на яку зменшилися відповідні показники (дохід, сума ЄСВ);
 • якщо в додаток Д1 були додані нові відомості, що стосуються одного або декількох працівників, то в розд. I розрахунку «Звітний новий» відобразиться додатна різниця і на цю різницю збільшиться сума ЄСВ, що належить до сплати;
 • якщо в додатку Д1 дані за якимись працівниками були видалені, а за іншими – додані, і при цьому сума виключених показників перевищила суму включених показників, тоді в розд. I розрахунку «Звітний новий» відобразиться різниця зі знаком «–», на яку зменшилися відповідні показники.

Помилки в додатку Д1 один раз уже виправляли, але до закінчення строку здавання розрахунку за поточний звітний період виявили ще одну помилку. Як її виправити?

Потрібно подати ще один розрахунок із типом «Звітний новий» (номер розрахунку – наступний за порядком після попереднього додатка Д1 «Звітний новий»). У додатку Д1 (знову зазначаємо рік, квартал, номер місяця у кварталі, за який виправляємо помилку, і номер додатка в цьому новому розрахунку) виправляємо тільки неправильні дані, тобто подаємо окремі рядки з огляду на ту інформацію, яка вже є в системі після подання попередніх розрахунків «Звітний» і «Звітний новий».

2. Тип розрахунку «Уточнюючий»

Отже, розрахунок із типом «Уточнюючий» подаємо, коли нам треба виправити показники розрахунків за минулі звітні періоди. Причому тут порядок виправлень буде різним залежно від того, що саме уточнюється: реквізити чи сумові показники.

Якщо коригуємо реквізити (тобто не порушуємо суми доходу та ЄСВ), то порядок виправлення помилок такий самий, як при заповненні розрахунку «Звітний новий». А саме: якщо потрібно видалити неправильний рядок – у додатку Д1 з типом «Уточнюючий» у графі 25 зазначають «1», якщо додати – «0» (п. 6 розд. V Порядку № 4).

А ось сумові помилки в додатку Д1 «Уточнюючий» виправляють із застосуванням код типу нарахувань «2» або «3» (ознаки «0» та «1» не використовують):

 • якщо потрібно включити пропущені суми, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, або збільшити суми – таке збільшення показують в додатку Д1 з типом нарахувань «2»;
 • якщо потрібно зменшити або виключити суми, що стосуються одного або декількох працівників, – тоді таке зменшення показують в додатку Д1 з типом нарахувань «3».

Зміни сумових показників відобразяться також і в розд. I розрахунку, а саме в рядках 4 та 6 (докладніше про заповнення розд. I розрахунку див. «Податковий розрахунок за ЄСВ та ПДФО (об’єднана звітність)»).

А як діяти, якщо в додатку Д1 з типом «Уточнюючий» потрібно одночасно уточнити інформацію про реквізити і про суми нарахованого доходу працівникові?

У цьому випадку формують два розрахунки з типом «Уточнюючий» (абзац сьомий п. 9 розд. V Порядку № 4).

В одному із цих розрахунків у додатку Д1 коригуємо реквізити за допомогою ознак «0» та «1». Тобто заповнюємо два рядки: в одному зазначаємо раніше подані неправильні дані, та у графі 25 ставимо ознаку «1» – рядок на видалення. У другому рядку наводимо правильні дані та ставимо ознаку «0» – рядок на введення.

У другому такому розрахунку в додатку Д1 коригуємо сумові показники (дохід, ЄСВ) з використанням коду типів нарахувань «2» та «3».

При цьому, як випливає з пояснень у Порядку № 4, номери розрахунків з типом «Уточнюючий» у заголовній частині не проставляються.

Як виправити помилки за ЄСВ у таблицях 5, 6 та 7 Звіту з ЄСВ, допущені до 2021 року?

У цьому випадку формується розрахунок із типом «Уточнюючий». Якщо коригуються реквізити без зміни сумових показників – використовуємо ознаки «0» та «1». Якщо потрібно відкоригувати сумові показники – застосовуємо коди типів нарахувань 2 та 3.

Чи можна в розрахунку за поточний період виправити помилки минулих періодів, тобто обійтися без подання розрахунку з типом «Уточнюючий»?

Так, це можливо.

Згідно з абзацом восьмим п. 9 розд. V Порядку № 4 відкоригувати показники минулих звітних періодів можна в поточному звітному (податковому) періоді, застосовуючи відповідні коди типу нарахувань. На нашу думку, у поточному розрахунку можна виправити тільки сумові показники (сума доходу, ЄСВ) за допомогою КТН «2» або «3».

Крім того, якщо в минулих періодах страхувальник не подавав звітність з ЄСВ, така звітність подається в поточному періоді за формою, що діє на момент її подання (абзац дев’ятий п. 9 розд. V Порядку № 4).

Додаток 4ДФ до розрахунку (ПДФО)

Порядок заповнення додатка 4ДФ із типом «Звітний новий» та «Уточнюючий» при коригуванні сум ПДФО і військового збору (далі – ВЗ) – однаковий. У цих додатках має бути наведена інформація тільки за рядками, які уточнюються:

 • якщо треба виключити один помилковий ря-док – у графі 10 зазначаємо «1» – на виключення рядка;
 • якщо треба внести пропущені дані – у графі 10 зазначаємо «0» – на введення рядка.

Зверніть увагу! У розд. ІІ додатка 4ДФ також є рядок «Військовий збір». Але там не потрібно зазначати загальну суму ВЗ за поточний період. Цей рядок призначений для виправлення помилок за минулі періоди до 01.01.21 р., коли не було персоналізації за ВЗ.

Додатки Д5 та Д6 до розрахунку

Порядок заповнення додатків Д5 та Д6 з типом «Звітний новий» та «Уточнюючий» – однаковий. Такі додатки повинні містити інформацію тільки за рядками, які уточнюються:

 • якщо треба виключити один помилковий рядок – у графі 20 додатка Д5 і графі 17 додатка Д6 зазначаємо «1» – на виключення рядка;
 • якщо треба внести пропущені дані – у цих графах зазначаємо «0» – на введення рядка.

Приклади коригувань


п/п

Приклад
(суть помилки)

Роз’яснення, як виправити помилку

1

2

3

Додаток Д1

Варіант 1. Помилка виправляється до закінчення строку подання розрахунку

1

У додатку Д1 «Звітний» за березень 2021 року суму відпусткових показали не окремим рядком, а разом із зарплатою. Граничний строк здавання Розрахунку ще не настав

Для виправлення цієї помилки створюємо розрахунок «Звітний новий» і в заголовній частині розд. I зазначаємо звітний період: рік – «2021», квартал – «1», номер розрахунку – «2». У ряд. 061 зазначаємо, що подаємо додаток Д1, кількість – «1».

У додатку Д1 з типом «Звітний новий» у заголовній частині зазначаємо: рік – «2021», квартал – «1», номер місяця у кварталі – «3», номер додатка до Розрахунку – «1» (оскільки виправляємо дані тільки за один місяць). В основній таблиці додатка Д1 заповнюємо три рядки:

– у першому – повторюємо внесену раніше інформацію (зарплата разом із відпустковими). У гр. 25 зазначаємо «1» – на видалення рядка;

– у другому – у графах 16 та 17 зазначаємо суму тільки зарплати, заповнюємо всі інші графи та у гр. 25 ставимо «0» – на включення рядка;

– у третьому – у гр. 9 зазначаємо КТН –«10», у графах 16 та 17 – суму відпусткових, у гр. 20 – суму нарахованого ЄСВ та у гр. 25 – «0»

2

У додатку Д1 «Звітний» за березень помилково показали дохід звільненого в 2020 році працівника (6 000 грн) і не показали дохід працівника, прийнятого в березні 2021 року (4 000 грн)

Оскільки помилку виявлено до закінчення строку для подання розрахунку за цей період, виправляємо її за допомогою ознак «1» та «0». У додатку Д1 з типом «Звітний новий» заповнюємо два рядки:

– у першому повторюємо неправильні дані за звільненим працівником та у гр. 25 зазначаємо «1» – рядок на видалення;

– у другому додаємо рядок за прийнятим працівником, зазначивши всі правильні дані, та у гр. 25 ставимо «0» – уведення рядка.

У розд. I розрахунку «Звітний новий» відобразиться підсумкова сума 2 000 грн зі знаком «–». Це різниця між видаленою сумою доходу (6 000 грн) і доданою (4 000 грн).

А після закінчення строку подання розрахунку така помилка виправляється за допомогою кодів типів нарахувань «2» та «3»

Варіант 2. Помилка виправляється після граничного строку здавання Розрахунку

3

У грудні 2020 року працівник був у відпустці за свій рахунок, а у Звіті з ЄСВ не вказано кількість днів знаходження в такій відпустці

Для виправлення помилок за минулі періоди, у т. ч. і до 2021 року, заповнюємо розрахунок із типом «Уточнюючий» і додаток Д1 також із типом «Уточнюючий».

У заголовній частині розд. I розрахунку в рядку 02 зазначаємо: рік – «2020» (тобто період, який коригується), квартал – «4» і робимо позначку в ряд. 061 про наявність додатка Д1.

У додатку Д1 «Уточнюючий» у заголовній частині зазначаємо: рік – «2020», квартал – «4», номер місяця у кварталі – «3».

Оскільки ця помилка не порушує сумові показники, виправляємо її за допомогою ознак «1» та «0».

Заповнюємо два рядки в додатку Д1: в одному у графах 05–24 повторюємо всі дані за цим працівником, які були подані у звіті за грудень. У гр. 25 ставимо «1» – рядок на виключення. У другому рядку заповнюємо вже все правильно та у гр. 25 ставимо «0» – на введення рядка

4

У Звітах з ЄСВ за весь 2020 рік не зазначали неповний робочий час роботи в одного з працівників

Для виправлення використовуємо розрахунок і додаток Д1 з типом «Уточнюючий». При цьому нам потрібно буде заповнити 4 «Уточнюючих» розрахунку (у заголовній частині зазначається номер кварталу, дані за який уточнюються) і до них 12 додатків Д1 – за кожний місяць року (у т. ч. по 3 додатки Д1 за кожний квартал – зазначаються в заголовній частині додатка Д1).

Помилка не сумова, тому виправляємо її за допомогою ознак «1» та «0». У кожному з 12 додатків Д1 заповнюємо два рядки: в одному повторюємо всі дані за цим працівником, які були показані в попередніх звітах, та у гр. 25 ставимо «1» – на виключення. У другому рядку наводимо правильні дані та у гр. 25 ставимо «0» – на введення рядка

5

У звіті за минулий період неправильно зазначили ідентифікаційний номер працівника, на якого було зроблено два записи: нарахування зарплати і відпусткових

Використовуємо додаток Д1 з типом «Уточнюючий», у заголовній частині зазначивши місяць, за який робимо виправлення. Помилка не сумова, тому заповнюємо чотири рядки: у двох повторюємо всі дані за цим працівником, які були відображені в попередньому звіті (зарплата і відпусткові), та у гр. 25 ставимо «1» – на виключення. У третьому і четвертому рядках зазначаємо правильні дані та у гр. 25 ставимо «0» – на введення рядка

6

У звіті за минулий період пропустили працівника – не відобразили нарахування йому зарплати (саму зарплату виплатили та ЄСВ до бюджету сплатили)

Заповнюємо додаток Д1 з типом «Уточнюючий», у заголовній частині зазначаємо місяць, за який робимо виправлення.

Помилка стосується сумових даних. Якщо потрібно включити пропущені суми, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, або збільшити їх, робимо це за допомогою коду типу нарахувань «2».

У додатку Д1 заповнюємо рядок, у якому зокрема зазначаємо:

– у гр. 9 «КТН» – «2»;

– у гр. 10 – місяць і рік, за який виправляється помилка;

– у графах 16 та 17 – суму доходу, яка помилково не була відображена;

– у гр. 20 – суму донарахованого ЄСВ;

– гр. 25 – не заповнюємо.

При виправленні цієї помилки також заповнюємо рядки 4 та 5 розд. I розрахунку

7

У минулому періоді у звіті переплутали дані двох працівників – поміняли місцями ІПН і зарплату (6 000 грн та 8 000 грн)

Помилка стосується реквізитів і сумових даних. Тому виправляємо її за допомогою 2 розрахунків із типом «Уточнюючий». В одному виправляємо тільки реквізити – тобто ІПН працівників. У другому – тільки суми доходу. Відповідно до кожного розрахунку заповнюємо додаток Д1 «Уточнюючий».

У першому додатку Д1 «Уточнюючий» заповнюємо чотири рядки: у двох зазначаємо раніше відображені неправильні дані за двома працівниками й ознаку «1» – рядки на видалення. У третьому і четвертому рядках зазначаємо правильні ІПН працівників (повторюємо неправильний дохід – саме так, як було раніше) і в гр. 25 ставимо «0» – рядок на введення.

У другому Д1 «Уточнюючий» заповнюємо два рядки, у яких зазначаємо всі правильні реквізити працівників (П. І. Б. та ІПН), а потім:

– за працівником, якому треба збільшити дохід (з 6 000 грн до 8 000 грн), проставляємо у гр. 9 «КТН» – «2», у гр. 10 – місяць і рік, за який виправляється помилка; у графах 16 та 17 – суму доходу, яка помилково не була відображена (2 000); у гр. 20 – суму донарахованого ЄСВ; гр. 25 – не заповнюємо;

– за працівником, якому треба зменшити дохід (з 8 000 грн до 6 000 грн), проставляємо в гр. 9 «КТН» – «3»; у гр. 10 – місяць і рік, за який виправляється помилка; у графах 16 та 17 – суму доходу, який треба зменшити (2 000); у гр. 20 – суму ЄСВ, який треба зменшити; гр. 25 – не заповнюємо.

У розд. I розрахунку відповідно до допущених помилок будуть заповнені рядки 4, 5, 6

8

У розрахунку «Звітний» відобразили зарплату працівника за повний місяць, а після закінчення строку подання розрахунку з’ясувалося, що частину місяця він хворів

Це одна з тих ситуацій, коли потрібно зробити перерахунок зарплати за той місяць, коли працівник хворів або перебував у відпустці, а також перерахунок сум лікарняних, відпусткових і допомоги по вагітності та пологах за минулий період. Такі помилки виправляють у Розрахунку за поточний звітний період. Зробити це можна за допомогою інформації зі знаком «–».

Конкретний приклад виправлення подібної помилки див. «Додаток Д1 (ЄСВ) до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ»

Додаток 4ДФ (Д4).
Порядок виправлення помилок не залежить від строку їх виправлення

9

Підприємство орендує у свого працівника автомобіль. У формі № 1ДФ за IV квартал 2020 року суму орендної плати зазначили не окремо, а однією сумою разом із зарплатою

Помилку допущено в минулому звітному періоді. Тому для її виправлення заповнюємо розрахунок із типом «Уточнюючий». У заголовній частині зазначаємо період, який уточнюється: рік – «2020», квартал – «4», у ряд. 064 зазначаємо, що подаємо додаток Д4.

Оскільки в 2020 році звіт із ПДФО (форма № 1ДФ) подавався за квартал, а не щомісячно, як у 2021 році, виправлення за формою додатка Д4 можна внести в одному (будь-якому) з місяців уточнюваного кварталу (наприклад за грудень). На нашу думку, помилки тут не буде. Тому в ряд. 064 можна зазначити, що кількість додатків Д4 – «1».

У додатку Д4 у заголовній частині зазначаємо: рік – «2020», квартал – «4», номер місяця у кварталі – «3», поле «номер розрахунку» не заповнюємо (заповнюється тільки для розрахунків «Звітний» та «Звітний новий»), номер додатка до розрахунку – «1» (оскільки заповнюємо тільки один додаток Д4).

В основній частині додатка Д4 заповнюємо три рядки:

– у першому повторюємо всю інформацію з раніше поданого розрахунку за формою № 1ДФ та у гр. 10 зазначаємо «1» – на виключення рядка;

– у другому заповнюємо інформацію про зарплату (ознака доходу – «101») та у гр. 10 зазначаємо «0» – на введення рядка;

– у третьому наводимо інформацію про суму орендної плати (ознака доходу – «127») та у гр. 10 зазначаємо «0» – на введення рядка

10

У минулому звітному періоді не відобразили дохід, виплачений самозайнятій особі (підприємцеві)

У додатку Д4 з типом «Уточнюючий» у заголовній частині зазначаємо період, який уточнюється. В основній таблиці заповнюємо інформацію за цією фізособою-підприємцем (ознака доходу – «157») та у гр. 10 зазначаємо «0» – на введення рядка

11

До закінчення строку здавання розрахунку виявили, що в додатку Д4 «Звітний» за лютий неправильно зазначили суму доходу і ПДФО за одним із працівників

Подаємо розрахунок «Звітний новий» (у заголовній частині зазначимо номер розрахунку – «2»). У додатку Д4 «Звітний новий» за лютий у заголовній частині зазначимо: рік – «2021», квартал – «1», номер місяця у кварталі – «2», номер розрахунку – «2» (збігається з номером у розд. I розрахунку), номер додатка до розрахунку – «1» (оскільки подаємо тільки один додаток за лютий).

В основній частині додатка Д4 помилку виправляємо тільки за цим працівником за допомогою ознак «1» та «0». Інформацію за іншими працівниками не показуємо

Додаток Д5

12

У таблиці 5 Звіту з ЄСВ за листопад 2020 року
не зазначили дату початку дії ЦПД, укладеного з фізособою

Заповнюємо розрахунок із типом «Уточнюючий». У заголовній частині додатка Д5 «Уточнюючий» зазначимо: рік – «2020», квартал – «4». В основній таблиці заповнимо дані за цією фізособою та у гр. 10 зазначимо дату початку ЦПД-відносин. У гр. 20 проставимо «0» – рядок на введення

Відповідальність за помилки в розрахунку

Пунктом 119.1 ПК передбачено штраф у розмірі 1 020 грн за неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками інформації про суми доходів, нарахованих (виплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізособам за товари (роботи, послуги).

Якщо протягом року після першого застосування штрафу до платника податків буде застосований ще один штраф, то його розмір становитиме вже 2 040 грн.

Проте штраф застосовується тільки в тому випадку, якщо недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань (тобто змінилися сумові значення) та/або зміни платника податку (тобто в разі пропуску фізособи у звіті або помилки в ІПН фізособи).

Крім того, штраф не застосовується, якщо помилки в реєстраційному номері облікової картки платника податків (ІПН) у розрахунку були виправлені податковими агентами самостійно, зокрема протягом 30 календарних днів із дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 119.3 ПК).

Выводы

 1. Якщо потрібно внести зміни до раніше поданого розрахунку з типом «Звітний» до закінчення граничного строку подання розрахунку, то подається розрахунок із типом «Звітний новий», якщо після такого строку, то подають розрахунок із типом «Уточнюючий».
 2. Для всіх додатків (Д1, Д4, Д5 та Д6) порядок виправлення помилок у розрахунках із типом «Звітний новий» – однаковий. Уносять тільки дані, які уточнюються. При цьому, якщо треба виключити один помилковий рядок у відповідній графі додатків зазначають «1» – на виключення рядка. Якщо треба внести пропущені дані, то в цих графах зазначають «0» – на введення рядка.
 3. Такий самий порядок коригування даних і для розрахунків із типом «Уточнюючий» для додатків Д4, Д5, Д6, а також Д1, але тільки в разі коригування в додатку Д1 значень реквізитів, що не порушують сумові значення.
 4. Якщо коригують сумові помилки в додатку Д1 «Уточнюючий», то виправляють їх із застосуванням кодів типу нарахувань «2» або «3» (ознаки «0» та «1» не використовують).
Приклади коригувань.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу