Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Атестація педагогічних працівників в умовах воєнного стану

Оновлено

29.09.2022 166 0 0

Оплата праці та кадрові питання працівників освіти


МОН листом від 15.03.2022 № 1/3454-22 (далі – Лист № 3454) дозволило переносити атестацію в разі неможливості провести її у визначені строки через воєнний стан. Тобто атестація буде проведена навіть в умовах воєнного стану, а може бути й перенесена. Розглянемо ці варіанти докладно.


На разі триває карантин згідно з постановою КМУ від 27.05.2022 № 630 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». І саме тому доцільно керуватися рекомендаціями МОН щодо проведення атестації в період карантину (лист МОН від 27.03.2020 № 1/9-179, далі – Лист № 179).

Атестацію буде проведено

Передусім зауважимо, що відмовитися від проходження атестації педагогічний працівник не може. Керівники закладів, працівники яких атестуються, самостійно подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації. Якщо воєнний стан суттєво не зачепив заклад освіти, то атестацію потрібно проводити за загальними правилами, передбаченими Типовим положенням, затвердженим наказом МОН від 06.10.2010 № 930 (далі – Типове положення № 930).

На цьому наголошує МОН у вищезгаданому Листі № 3454. Нижче наведено ситуації, що можуть виникнути під час атестації в умовах воєнного стану.

Ситуація 1

До 1 березня керівник закладу освіти не встиг подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагога в міжатестаційний період. Однак у закладі освіти прийнято рішення про відновлення роботи та проведення атестації. Чи можна подати характеристику пізніше?

З огляду на воєнний стан, несвоєчасне подання характеристики діяльності педагога не варто вважати порушенням процедури проведення атестації. Головне – надати таку характеристику, щоб педагогічний працівник, якого атестують, встиг з нею ознайомитися. Нагадаємо, що відповідно до абзацу п’ятого п. 3.5 Типового положення № 930 педпрацівник не пізніш як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Проте, враховуючиз обставини, що склалися, цей строк можна скоротити. Головне – щоб педагог встиг ознайомитися з характеристикою до початку засідання комісії: I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня, III рівня – до 25 квітня.

Ситуація 2

На засіданні комісії відсутні деякі члени атестаційної комісії. Чи вважатиметься таке засідання правомочним?

Так, вважатиметься. Відповідно до п. 3.12 Типового положення № 930 засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів.

Також можна врахувати рекомендації МОН (Лист № 179), актуальні для періоду карантину, щодо скорочення кількості членів атестаційної комісії до мінімальної.

Ситуація 3

Педагогу потрібно атестуватися, але через бойові дії біля місця його проживання він не має такої можливості. Однак у закладі освіти, де він працює, атестація проводиться. Як атестувати цього працівника?

Відсутність педагога на засіданні атестаційної комісії у зв’язку з бойовими діями можна вважати відсутністю з об’єктивних причин. Згідно з абзацом другим п. 3.10 Типового положення № 930 за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин і дав на це письмову згоду.

Водночас не можна проводити атестацію без працівників, щодо яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

Ситуація 4

Заклад освіти працює, однак педагог вирішив поїхати за кордон. Ніяких заяв (наприклад, на відпустку будь-якого виду) він не написав. Його відсутність табелюється як відсутність з нез’ясованих причин (код «НЗ»). Настав час засідання атестаційної комісії, на якому мав атестуватися відсутній працівник. Як бути з його атестацією?

Оскільки заклад освіти працює, відсутність працівника не є поважною причиною, яка виникла у зв’язку з воєнним станом. Тому варто застосувати вимоги абзацу третього п. 3.10 Типового положення № 930. Тобто в разі неявки педпрацівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

Ситуація 5

Вчитель перебуває за кордоном (або в іншому місті України) та проводить заняття дистанційно. Настав час засідання атестаційної комісії, на якому мав атестуватися цей працівник. Чи може він бути присутній на засіданні комісії дистанційно?

Типове положення не містить рекомендацій стосовно порядку дій у такому разі. Однак немає і зобов’язання для педагогів, які атестуються, бути присутніми саме офлайн на засіданні атестаційної комісії. Виходить, що присутність на засіданні атестаційної комісії дистанційно не суперечить Типовому положенню.

Єдина проблема, яка може виникнути, – виконання абзацу другого п. 6.1 Типового положення № 930, відповідно до якого наказ про результати атестації у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис. У такому разі, якщо немає можливості отримати підпис працівника на наказі засобами поштового зв’язку, краще отримати від працівника скановане письмове пояснення, з якої причини він не може поставити свій підпис на наказі.

Ситуація 6

Педагога, який має атестуватися, мобілізовано (або він пішов добровольцем до тероборони). Чи атестувати такого працівника?

Свого часу МОН, розглядаючи подібне питання (лист МОН від 23.07.2015 № 1/11-10523), конкретної відповіді не надало. Однак тут доцільно застосувати п. 3.20 Типового положення № 930 та перенести строк чергової атестації тих педагогів, які проходять військову службу у зв’язку з мобілізацією (на підставі відповідних заяв працівників та/або довідки з військового комісаріату про проходження працівником воєнної служби) або є добровольцями тероборони (на підставі заяв працівників та/або на підставі контракту).

Відповідно, будуть збережені до наступної чергової атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання, установлені попередньою атестацією.

Ситуація 7

У закладі освіти оголошено простій, проте все ж прийнято рішення про проведення засідання атестаційної комісії дистанційно. Чи правомочне таке засідання та його результати?

Типове положення № 930 не містить заборони проведення засідання атестаційної комісії дистанційно. Також участь у засіданні не є виконанням посадових обов’язків працівників, тож на оголошений простій це не впливає. Тому, якщо є можливість організувати засідання атестаційної комісії дистанційно, його можна провести.

Атестацію перенесено

На випадок перенесення атестації є п. 3.20 Типового положення № 930, який дозволяє перенести на один рік чергову атестацію педагога з поважних причин. Це підкреслює МОН у Листі № 3454. За працівниками зберігаються до наступної чергової атестації встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

Воєнний стан є поважною причиною для перенесення атестації, тому на підставі цього потрібно ухвалити рішення про її перенесення. У загальному випадку рішення про перенесення строку чергової атестації ухвалюється атестаційною комісією до 20 жовтня. Тобто на сьогодні вже затверджено строки весняної атестації педагогів (це зроблено до 20.10.2021). Але абзац другий п. 3.2 Типового положення № 930 дозволяє ухвалюати рішення про перенесення атестації і в інші строки. Тобто атестаційна комісія на окремому засіданні має ухвалити таке рішення.

У такому разі слід обов’язково оформити протокол засідання атестаційної комісії, написати відповідний наказ про збереження для педпрацівників кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання до наступної атестації. Бажано надіслати копію протоколу та наказу тим педпрацівникам, які в умовах воєнного стану вимушено перебувають в іншій місцевості.

Якщо ж атестаційна комісія не може функціонувати навіть дистанційно, то, на нашу думку, в умовах воєнного стану достатньо буде наказу керівника закладу освіти про перенесення строків атестації.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Спецвипуски. Освіта»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1800 грн. / рік

Купити