Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Зазнали мобінгу? Що робити?

21.04.2023 14 0 0

В Україні сьогодні на законодавчому рівні врегульовано права та гарантії для працівників, які постраждали від проявів мобінгу на робочому місці.

Нагадаємо, що мобінг – це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Українським законодавством вчинення мобінгу (цькування) заборонено.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), згідно зі статтею 2-2 Кодексу законів про працю України мають право звернутися із скаргою до:

  • центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Держпраці),
  • та/або до суду.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини гарантується Державою. Згідно зі статтями 8, 55, 124 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Якщо факт мобінгу визнано судом, працівник має право на відшкодування моральної шкоди та/або витрат на лікування втрати працездатності внаслідок психологічного тиску, а також на припинення трудових відносин у встановлений ним строк із виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше трьох середньомісячних заробітків.

Роботодавець зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).

https://smu.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу