Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Дискримінація за ознаками статі

03.03.2023 24 0 0

Кожен українець в своєму житті стикається з порушенням власних прав або їх обмеженнями в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Сьогодні зустрічається багато випадків дискримінації за ознаками статі. Не винятком цього є порушення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок у трудових відносинах.

Розглянемо що таке рівні права та рівні можливості.

Так, рівні права чоловіків та жінок це відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.

Рівні можливості прав чоловіків та жінок це рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.

Прикладом цього є дискримінація за ознакою статі при прийнятті на роботу на певну посаду.

Саме сьогодні багато людей борються за гендерну рівність серед чоловіків та жінок. Тобто, за рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Дискримінація за ознакою статі в Україні заборонена.

Враховуючи жорстоке сьогодення, відповідно до норм статті 3 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (далі – Закон) державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:

 • утвердження ґендерної рівності;
 • недопущення дискримінації за ознакою статі;
 • застосування позитивних дій;
 • запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
 • забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
 • забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків;
 • підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;
 • виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;
 • захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Так, Східне міжрегіональне управління звертає увагу роботодавців, що відповідно до статті 17 Закону, жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Роботодавець зобов’язаний:

 • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
 • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
 • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
 • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
 • вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників.

Також, згідно зі статтею 18 Закону, у разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:

 • покладання обов’язків уповноваженого з ґендерних питань – радника керівника підприємства установи та організації, їх структурних підрозділів на одного з працівників на громадських засадах;
 • комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;
 • усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.

Окрім того, держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності.

Східне міжрегіональне управління звертає увагу, що особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

https://smu.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу