Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Що робити, якщо в трудовій відсутня печатка на першій сторінці

26.04.2023 66 0 0

До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці звернулась пані Олена щодо відсутності печатки на першій сторінці трудової книжки.

Інспектором праці Ковальовою Яною було надано роз’яснення, що пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мінюсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. N58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за N 110  із змінами (далі – Інструкція), визначено, що після  зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей. Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього ставиться печатка підприємства (або печатка відділу кадрів), на якому вперше заповнювалася трудова книжка.

Згідно п. 2.8 Інструкції, якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою,  а в разі його відсутності – вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності – облархівом, держархівом   м. Києва, держархівом м. Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Криму.

Пунктом 2.13 Інструкції передбачено, що зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім’я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем  роботи  на  підставі    документів (паспорта, свідоцтва про  народження,  про  шлюб,  про  розірвання шлюбу,  про  зміну  прізвища,  ім’я та  по  батькові  тощо)  і  з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносяться на першій  сторінці (титульному аркуші) трудової книжки.  Однією рискою закреслюється,  наприклад, колишнє прізвище  або  ім’я,  по  батькові,  дата   народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Також, статтею 58-1 Господарського кодексу України визначено, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

https://smu.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу