Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи підлягає обкладенню військовим збором адресна матеріальна допомога, яка надається фізичній особі за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті за КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»?

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу (далі – ПК) об’єктом обкладення військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПК. Від обкладення військовим збором звільняються доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб згідно з розд. ІV ПК (пп. 1.7 п. 161 під-розд. 10 розд. ХХ ПК), зокрема доходи, передбачені ст. 165 ПК.

Так, пп. 165.1.1 ПК установлено випадки, коли адресна грошова допомога, що виплачується фізособам за рахунок коштів бюджету, не підлягає оподаткуванню. Ідеться про суми державної та соціальної матеріальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів, отриманих платником податку з бюджетів та фондів соціального страхування.

Згідно із ст. 16 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280) органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, у межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування (пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону № 280).

Нормою ст. 34 Закону № 280 визначено повноваження органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення, у тому числі вирішення питань про надання пільг і допомоги певним категоріям населення за рахунок власних або благодійних надходжень.

Отже, місцеві ради всіх рівнів на виконання на-даних їм Законом № 280 повноважень затверджують програми соціально-економічного розвитку або цільові комплексні програми (заходи) соціального захисту населення, у яких передбачають адресну допомогу найбільш незахищеним верствам населення. Реалізація такої програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Виходячи із вищевикладеного, робимо висновок: матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету, не включається до загального оподатковуваного доходу фізосіб на підставі пп. 165.1.1 ПК та не є об’єктом обкладення ПДФО та військовим збором за умови, що вона надається в рамках виконання міською радою затвердженої програми соціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльності місцевого самоврядування, у якій передбачено надання такої допомоги з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом.

Розглянемо, як відображається ця допомога у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

У розд. І сума матеріальної допомоги, яка не є об’єктом обкладення ПДФО, указується з ознакою «128» «сума державної та соціальної мате-ріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат, тощо».

Що стосується відображення цієї інформації у розд. ІІ (в частині військового збору), то тут виникає запитання: чи потрібно у графі 3а «Загальна сума нарахованого доходу» показувати ті суми доходу, які не обкладаються військовим збором?

Конкретної відповіді на це запитання Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4, не містить. Але у п. 3.11 цього Порядку йдеться про тих платників податку, яким нараховано доходи та з яких утримується військовий збір. При цьому доходи мають відображатися без персоніфікації платників податку. Отже, у формі № 1ДФ наводяться лише ті доходи, з яких утримується військовий збір.

Таким чином, у розд. ІІ форми № 1ДФ загальна сума нарахованої матеріальної допомоги, яка не є об’єктом обкладення військовим збором, не відображається.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали