Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звітність має містити лише достовірні дані

Зараз триває період підготовки та подання зведеної річної звітності головними розпорядниками бюджетних коштів. На що слід звернути увагу, ураховуючи практику аналізу показників такої звітності, розкажемо в цій консультації.

Загальні норми та етапи складання звітності

Порядком складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44 (далі – Порядок № 44), визначено, що всі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів повинні бути перевірені й завізовані відповідним органом Казначейства (засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності та форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Віза органу Казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена й підлягає консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.

Зрозуміло, що результати перевірки звітності про виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів залежать не лише від злагодженої роботи органів Казначейства. Не слід забувати вимоги бюджетного законодавства щодо повноважень і відповідальності головного бухгалтера бюджетної установи, а також головного бухгалтера головного розпорядника бюджетних коштів. Останній ще додатково, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 22 Бюджетного кодексу (далі – БК) та п. 13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.11 р. № 59 (далі – Типове положення № 59), несе відповідальність за діяльність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Послідовність складання фінансової та бюджетної звітності є для головного бухгалтера розпорядника бюджетних коштів будь-якого рівня багатоетапним процесом, який включає в себе:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали