Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Страхові виплати медпрацівникам у зв’язку з COVID-19

Карантин

14.07.2020 2158 0 0


Про законодавчі підстави забезпечення страховими виплатами хворих на COVID-19 медиків ішлося в «Захист для медиків: страхові виплати хворим на COVID-19». Розглянемо вимоги до оформлення документів для отримання цих виплат.


Загальні положення

Відповідно до нещодавно оновленої ст. 39 Закону від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон № 1645) медпрацівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, крім раніше встановлених гарантій, починаючи з 23.05.20 р. також належать страхові виплати.

Постановою КМУ від 17.06.20 р. № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова № 498) затверджено:

Порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів (далі – Порядок № 498-1);

Порядок використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’яз­ку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Порядок № 498-2).

Здійснення виплат особам з інвалідністю

У разі встановлення працівникові в установленому порядку інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на COVID-19, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, йому разово має бути випл  ачено:

 • 400 ПМ – для осіб з інвалідністю I групи;
 • 350 ПМ – для осіб з інвалідністю II групи;
 • 300 ПМ – для осіб з інвалідністю III групи.

Наприклад, станом на 01.01.20 р. ПМ становить 2 102 грн, тож працівникові, якому встановлено інвалідність ІІІ групи, слід виплатити 630 600 грн (2 102 грн х 300).

Щоб отримати ці страхові виплати, особа має подати до відповідного органу ФСС такі документи:

 • заяву про призначення виплати, зазначивши в ній: особовий рахунок, відкритий у банківській установі для перерахування коштів, а також інформацію про неотримання виплати в іншому органі ФСС (форма інформації має бути затверджена виконавчою дирекцією ФСС);
 • копії паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податку із пред’явленням оригіналів. Звертаємо увагу: такі копії мають бути засвідчені підписом працівника органу ФСС;
 • висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності через захворювання на коронавірусну хворобу;
 • примірник акта розслідування (чи спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії;
 • копію трудової книжки або витягу з неї, засвідчену страхувальником. Якщо пред’являється оригінал, копію засвідчує працівник органу ФСС;
 • копію цивільно-правового договору (якщо особа працювала за таким договором), також засвідчену за правилами, передбаченими для трудової книжки;
 • рішення суду про встановлення факту професійного захворювання (звісно, за наявності).

Страхові виплати особам з інвалідністю мають бути призначені та виплачені управліннями виконавчої дирекції ФСС в областях, м. Києві або їх відділеннями упродовж місяця з дня виникнення права на такі виплати за зверненням медпрацівника за зареєстрованим місцем проживання/перебування.

Також днем настання згаданого права є день встановлення МСЕК групи інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання медпрацівника на COVID-19.

Виплата в разі смерті медпрацівника

Механізм здійснення страхової виплати (далі – одноразова допомога) у разі смерті медпрацівника, що настала через його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, інший, ніж для осіб з інвалідністю.

Так, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медпрацівника належить виплата в розмірі 750 ПМ (тобто цьогоріч 1 575 750 грн (2 102 грн х 750)).

Визначати, які саме особи належать до членів сім’ї та батьків, слід згідно із Сімейним кодексом.

Щодо утриманців, то відповідно до п. 3 Порядку № 498-1 ними є:

 • діти, на утримання яких померлий медпрацівник виплачував аліменти;
 • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого медпрацівника, але мають на це право за законодавством.

Одноразова допомога також має бути призначена та виплачена органами ФСС разово в рівних частинах саме тим особам, які мають на неї право. Здійснюється виплата протягом місяця з дня виникнення на неї права, тобто відлік починається із дня прийняття органом ФСС відповідних заяв та документів.

Отже, щоб отримати встановлену п. 3 Порядку № 498-1 одноразову допомогу, до органу ФСС за місцем проживання/перебування померлого медпрацівника подаються:

 • заяви кожної особи, яка має право на виплату, за формою, затвердженою виконавчою дирекцією ФСС (щодо малолітніх чи неповнолітніх осіб заява подається одним із батьків або опікуном чи піклувальником);
 • копія свідоцтва про смерть медпрацівника (із пред’явленням оригіналу);
 • копії паспорта громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податку із пред’явленням оригіналів;
 • копія свідоцтва про народження медпрацівника (мають подати батьки медпрацівника);
 • копія свідоцтва про шлюб (його надає дружина чи чоловік медпрацівника);
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей) або відповідне рішення суду, якщо йдеться про виплату дитині;
 • примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії;
 • рішення суду про встановлення факту нещасного випадку, факту перебування на утриманні, утримання із зарплати (доходу) аліментів, установлення статусу члена сім’ї (за наявності таких рішень);
 • довідка роботодавця про утримання із зарплати (доходу) померлого медпрацівника на користь особи, яка має право на утримання, аліментів згідно із законодавством або за рішенням суду.

Може статися, що хтось із осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги, відмовиться від неї. Тоді грошова частка цієї особи має бути розподілена між іншими особами. Однак відмова від виплати має бути оформлена заявою, засвідченою нотаріально.

Важливим є те, що рішення стосовно виплати особам з інвалідністю та одноразової допомоги має прийматися органом ФСС протягом 10 днів із дня отримання заяви та необхідних документів. Перерахування виплат на особові рахунки отримувачів мають бути здійснені не пізніше ніж через 2 робочих дні після надходження коштів на рахунок органу ФСС, відкритого в Казначействі.

Також на орган ФСС покладається функція із збереження протягом 10 років справ про страхові виплати, передбачені Постановою № 498.

Використання фіндопомоги ФСС

Порядок № 498-2 визначив, як саме мають використовуватись бюджетні кошти за програмою «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей».

Головним розпорядником і відповідальним виконавцем цієї програми визначено Мінсоцполітики.

Тож кошти за цією програмою спрямовуються ФСС на безповоротній основі для їх використання на проведення страхових виплат, установлених п. 1 та 2 ч. 2 ст. 39 Закону № 1645.

Перерахування коштів провадитиме Мінсоцполітики на рахунок 3554 «Рахунки державних цільових фондів», відкритий у Казначействі для обслуговування коштів ФСС, згідно з помісячним розписом асигнувань за вищезгаданою програмою.

Якщо на кінець поточного року спрямовані на зазначену мету кошти ФСС не будуть використані, їх слід перерахувати Казначейству до загального фонду держбюджету.

Коментарі до матеріалу