Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Придбання та створення основних засобів

29.09.2022 1204 0 1


У консультації розглянемо, як відображаються у бухгалтерському обліку господарські операції з придбання за плату та виготовлення власними силами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (далі – ОЗ, ІНМА).


Визнання основних засобів в бухобліку

Нагадаємо, відповідно до п. 4 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 об’єкти ОЗ оцінюються за первісною вартістю, якою є:

 • вартість придбання у разі придбання за плату;
 • собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення);
 • справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору);
 • первісна (переоцінена) вартість у разі отримання без оплати від суб’єктів держсектору;
 • залишкова вартість переданого об’єкта в разі отримання шляхом обміну на інший актив;
 • умовна вартість у разі відсутності активного ринку.

Віднесення об’єкта до ОЗ або ІНМА здійснюється за вартісним критерієм. Його розмір суб’єкт держсектору установлює самостійно.

Придбання основних засобів за плату

Суб’єкти держсектору придбавають ОЗ як за кошти загального фонду, так і за кошти спецфонду в межах обсягів, визначених кошторисом.

Нагадаємо, суб’єкти держсектору (неплатники ПДВ), придбаваючи ОЗ або ІНМА, включають суму ПДВ до первісної вартості. Якщо установа є платником ПДВ, то сума податку відноситься до складу податкового кредиту, і первісна вартість об’єкта ОЗ або ІНМА не збільшується.

Документальне оформлення господарських операцій

Відповідно до п. 5 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11, операції з надходження, руху та вибуття ОЗ оформлюються суб’єктом держсектору первинними документами, обліковими та аналітичними регістрами за формами, затвердженими наказами Мінстату від 11.03.96 р. № 67, Мінфіну від 29.06.17 р. № 604, від 08.09.17 р. № 755 та від 13.09.16 р. № 818 (далі - Наказ № 818).

У разі відсутності затверджених типових форм для оформлення окремих операцій суб’єкт держсектору самостійно розробляє і затверджує форми необхідних первинних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів, передбачених законодавством.

Придбання за кошти загального фонду

Приклад 1

Придбання ОЗ на умовах передоплати

Заклад освіти (платник ПДВ) за рахунок коштів загального фонду на умовах попередньої оплати в розмірі 100 % придбав комп’ютерну техніку для навчання, а саме:

 • системний блок – 8 800 грн;
 • монітор – 6 000 грн;
 • клавіатуру – 600 грн;
 • маніпулятор «миша» – 200 грн.

Складові комп’ютерного комплексу придбано за одною накладною. Прийнято рішення про відображення його в обліку як один комплекс загальною вартістю 15 600 грн (у т. ч. ПДВ – 2 600 грн). Послуги з доставки комп’ютерного комплексу вартістю 600 грн. (у т. ч. ПДВ – 100 грн) надала стороння організація.

Ці операції в обліку відображаються так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано цільове фінансування для придбання комп’ютерної техніки

Виписка
з реєстраційного
рахунка

2

2313

5411

13 000

2

Отримано асигнування:

– на сплату ПДВ

7011


2 700

– оплату транспортних послуг

500

3

Перераховано передоплату за комп’ютерну техніку

Виписка
з реєстраційного
рахунка

2, 4

2113

2313

15 600

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова
накладна

4

6311

2113

2 600

5

Перераховано передоплату за транспортні послуги

Виписка
з реєстраційного
рахунка

2, 4

2113

2313

600

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

4

6311

2113

100

7

Отримано комп’ютерну техніку від постачальника

Акт приймання-передачі ОЗ**

4, 6

1311

6211

13 000

8

Включено витрати на транспортні послуги до вартості придбаної комп’ютерної техніки

Товарно-транспортна
накладна (далі – ТТН)
за формою № 1-ТН***

4, 6

1311

6211

500

9

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ

Бухгалтерська
довідка

17

7011

5411

500

10

Уведено в експлуатацію комп’ютерну техніку

Акт уведення
в експлуатацію ОЗ**

1014

1311

13 500

11

Одночасно на вартість введеного в експлуатацію ОЗ збільшено внесений капітал

Бухгалтерська
довідка

5411

5111

13 500

12

Закрито дебіторську заборгованість (далі – ДЗ) в розмірі 100 % передоплати у зв’язку:

– з отриманням ОЗ

176211211313 000

– повним наданням транспортних послуг

6211

2113

500

13

Наприкінці звітного періоду закрито рахунок доходів

17

7011

5511

2 700

* МО – меморіальний ордер.
** Затверджена Наказом № 818.
*** Затверджена наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363.

_________

Облікові фішки

Якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту платника податку, то використовується КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». Тож асигнування на сплату податку отримуємо через субрахунок 7011.

Витрати на транспортування включаються до первісної вартості ОЗ згідно з п. 5 розд. ІІ НП(С)БОДС 121.

Приклад 2

Придбання ОЗ на умовах післяплати

Заклад освіти (неплатник ПДВ) за рахунок коштів загального фонду придбав два комп’ютерних столи для допоміжного персоналу загальною вартістю 14 400 грн (у т. ч. ПДВ – 2 400 грн). Послуги з доставки комп’ютерних столів надала стороння організація. Загальна вартість послуг – 600 грн (у т. ч. ПДВ – 100 грн).

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримано цільове фінансування для придбання комп’ютерних столів

Виписка
з реєстраційного
рахунка

2

2313

5411

14 400

2

Отримано асигнування на оплату транспортних послуг

7011

600

3

Отримано комп’ютерні столи від постачальника

Акт приймання-передачі ОЗ

2, 6

1311

6211

14 400

4

Відображено витрати на транспортування комп’ютерних столів зі складу постачальника

ТТН
за формою № 1-ТН

6

1311

6211

600

5

Перераховано оплату постачальникам за комп’ю­терні столи та доставку

Виписка
з реєстраційного
рахунка

2, 6

6211

2313

15 000

6

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ

Бухгалтерська
довідка

17

7011

5411

600

7

Оприбутковано та введено в експлуатацію комп’ютерні столи

Акт уведення
в експлуатацію ОЗ

1016

1311

15 000

8

Одночасно на цю ж суму збільшено внесений капітал

Бухгалтерська
довідка

5411

5111

15 000

_________

Облікові фішки

Акт уведення в експлуатацію складається в одному примірнику комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта держсектору, оскільки комп’ютерні столи мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики та вартість і щодо них ведеться груповий облік. Такі ОЗ вносяться до акта із зазначенням кількості.

Інформація про групи ОЗ відображається в Інвентарній картці групового обліку (форма затверджена Наказом № 818) із зазначенням назви об’єкта, номенклатурного номера, дати введення в експлуатацію, первісної вартості за одиницю, кількості, суми амортизації (зносу).

Придбання за кошти спецфонду

Приклад 3

Придбання ОЗ та ІНМА на умовах попередньої оплати (бюджетна установа є платником ПДВ)

Заклад освіти (платник ПДВ) за рахунок коштів спецфонду придбав комп’ютерну техніку для навчання, а саме:

 • системний блок – 9 600 грн (у т. ч. ПДВ – 1 600 грн);
 • монітор – 7 200 грн (у т. ч. ПДВ – 1 200 грн);
 • клавіатуру – 720 грн (у т. ч. ПДВ – 120 грн);
 • маніпулятор «миша» – 360 грн (у т. ч. ПДВ – 60 грн);

Складові комп’ютерного комплексу придбано за різними накладними. Прийнято рішення оприбуткувати як конструктивно відокремлені предмети, призначені для виконання певних самостійних функцій.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Заплановано кошти спецфонду для придбання комп’ютерної техніки

Кошторис,
виписка з реєст­раційного рахунка

3, 14

2313

7111

17 880

2

Перераховано попередню оплату за комп’ютерну техніку

Виписка з реєстраційного
рахунка

3, 4

2113

2313

17 880

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

4, 6

6311

2113

2 980

4

Отримано від постачальника:

– системний блок і монітор

Акт
приймання-передачі ОЗ

4


1311


6211


14 000

– клавіатуру і маніпулятор «миша»

1312

6211

900

5

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ

Бухгалтерська
довідка

14, 17

7111

5411

14 900

6

Оприбутковано та введено в експлуатацію:

– системний блок і монітор

Акт уведення
в експлуатацію ОЗ

17


1014


1311


14 000

– клавіатуру і маніпулятор «миша»

1113

1312

900

7

Одночасно на цю ж суму збільшено внесений капітал

Бухгалтерська
довідка

5411

5111

14 900

8

Закрито ДЗ у розмірі 100 % передоплати у зв’язку з отриманням ОЗ та ІНМА

17

6211

2113

14 900

9

Закрито рахунок доходів наприкінці звітного періоду

17

7111

5511

2 980

_________

Облікові фішки

Вилучаються з доходу звітного періоду надходження у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ. Сума податкового кредиту до первісної вартості об’єкта ОЗ або ІНМА не входить (бюджетна установа є платником ПДВ).

Акт уведення в експлуатацію складається окремо на кожний об’єкт ОЗ та ІНМА, оскільки комп’ютерна техніка має різне призначення, різні технічні характеристики та вартість.

Акт для малоцінних необоротних матеріальних активів складається в одному примірнику, тому що до таких активів застосовується груповий облік.

Приклад 4

Придбання ОЗ на умовах післяплати (бюджетна установа не є платником ПДВ)

Заклад освіти (неплатник ПДВ) за рахунок коштів спецфонду придбав два комп’ютерних столи для допоміжного персоналу загальною вартістю 14 400 грн (у т. ч. ПДВ – 2 400 грн). Послуги з доставки комп’ютерних столів надав постачальник, але за окрему плату. Вартість транспортних послуг – 600 грн (у т. ч. ПДВ – 100 грн).

Відобразимо ці операції в обліку:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Заплановано кошти спецфонду:

– для придбання комп’ютерних столів

Кошторис, виписка
з реєстраційного рахунка


3, 14


2313


7111


14 400

– оплати транспортних послуг

600

2

Отримано комп’ютерні столи від постачальника

Акт
приймання-передачі ОЗ

6

1311

6211

14 400

3

Відображено витрати на транспортування комп’ютерних столів

ТТН за формою № 1-ТН

6

1311

6211

600

4

Перераховано постачальнику оплату:

– за комп’ютерні столи

Виписка з реєстраційного рахунка


3, 6


6211


2313


14 400

– транспортні послуги

600

5

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ

Бухгалтерська
довідка

14, 17

7111

5411

15 000

6

Оприбутковано та введено в експлуатацію комп’ютерні столи

Акт уведення
в експлуатацію

17

1016

1311

15 000

7

Одночасно на цю ж суму збільшено внесений капітал

Бухгалтерська
довідка

17

5411

5111

15 000

Виробництво (створення) ОЗ

Приклад 5

Заклад освіти (неплатник ПДВ) прийняв рішення відремонтувати системний блок і зібрати комп’ютерний комплекс із наявних необоротних активів: монітора, клавіатури, маніпулятора «миші», які відображаються на субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» за ліквідаційною вартістю:

 • системний блок – 2 500 грн.;
 • монітор – 1 000 грн.;
 • клавіатура – 100 грн.;
 • маніпулятор «миша» – 50 грн.

Також для виконання ремонтних робіт за кошти спецфонду придбано такі складові:

 • материнська плата – 1 560 грн (у т. ч. ПДВ – 260 грн);
 • оперативна пам’ять – 4 200 грн (у т. ч. ПДВ – 700 грн).

Витрати на оплату праці спеціаліста (працівника установи) становлять 2 000 грн.

Порядок відображення операцій в обліку буде таким:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Заплановано кошти спецфонду:

– на придбання материнської плати та оперативної пам’яті

Кошторис, виписка
з реєстраційного
рахунка

3, 14

2313

7111


5 760

– оплату праці спеціаліста, який створює ОЗ

2 000

2

Отримано від постачальника материнську плату та оперативну пам’ять

Накладна-вимога
типової форми № М-11*

3, 6

1311

6211

5 760

3

Перераховано оплату постачальникам за отримані запчастини

Виписка з реєстраційного рахунка

3, 6

6211

2313

5 760

4

Відображено витрати на оплату праці спеціаліста, який створює ОЗ

Розрахунково-платіжна
відомість працівника
(типова форма № П-6)**

5

1311

8111, 8112

2 000

5

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ

Бухгалтерська
довідка

14,17

7111

5411

7 760

6

Зараховано складові комп’ютерного комплексу до об’єкта ОЗ, які обліковувалися за ліквідаційною вартістю у групі ІНМА

Акт внутрішнього
переміщення ОЗ***

9

1311

1113

3 650

7

Оприбутковано та введено в експлуатацію комп’ютерний комплекс

Акт приймання відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих ОЗ***,
акт уведення в експлуатацію ОЗ

9, 17

1014

1311

11 410

8

Одночасно збільшено внесений капітал на суму оприбуткованого ОЗ

Бухгалтерська
довідка

17

5411

5111

7 760

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. Наказ втратив чинність на підставі наказу Держстату від 22.10.2021  № 266, форма наведена для зразка 
** Затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.
*** Форму затверджено Наказом № 818.

_________

Облікові фішки

Первісною вартістю об’єкта ОЗ є собівартість виробництва. Відповідно до п. 6 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 собівартість виробництва (створення) об’єкта ОЗ складається з витрат, понесених суб’єктом держсектору на його виготовлення (створення), з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ цього стандарту, а саме:

 • сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;
 • ввізного мита;
 • непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові держсектору);
 • витрат зі страхування ризиків доставки ОЗ;
 • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
 • інших витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Внесений капітал збільшується лише на суму вилучених із доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ОЗ.

Придбання за кошти загального фонду. Приклад 1, 2.doc
Завантажити
Придбання за кошти спецфонду. Приклад 3, 4.doc
Завантажити
Виробництво ОЗ. Приклад 5.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу