Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Який субрахунок обрати для взяття на облік рослин, придбаних для оформлення приміщення?

29.09.2022 349 0 0


Облік

Бюджетна установа придбала багаторічні рослини у вазонах (фікус, драцени та сансев’єрії). Найменша вартість одного вазону – 600 грн. Як узяти на облік придбані рослини та який субрахунок обрати?

Спочатку слід визначитися, до якої категорії активів можна віднести кімнатні рослини.

Біологічний актив (далі – БА) – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові БА, а також в інший спосіб сприяє економічним вигодам (п. 4 розд. І НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи»).

Тож можна стверджувати, що кімнатні рослини не відносяться до БА. Але, щоб бути впевненими в цьому на 100 %, подивимося, що говорить Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 (далі – Наказ № 1219), з приводу обліку БА та субрахунків, які застосовуються в такому разі:

  • на субрахунку 1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва» ведеться облік наявності та руху довгострокових БА рослинництва, які здатні давати сільгосппродукцію та/або додаткові БА або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше ніж 12 місяців), та БА, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік;
  • субрахунок 1713 (1723) «Поточні біологічні активи рослинництва» призначений для обліку наявності та руху поточних БА рослинництва, зокрема зернових, технічних, овочевих та інших культур. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних БА рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих культур тощо).

Отже, кімнатні квіти у вазонах ми не можемо віднести до БА. Нічого, крім естетичного задоволення та очищення повітря в приміщенні, вони нам не принесуть.

Тож який субрахунок обрати для їх обліку?

На нашу думку, найбільш доцільним у цій ситуації є субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (далі – МНМА), на якому ведеться облік необоротних матеріальних активів, строк експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включені до основних засобів.

Склад МНМА наведено в абзаці п’ятому пп. 1.2 п. 1 розд. II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11). Чому МНМА? Бо тривалість життя придбаних кімнатних рослин за мінімального догляду може становити понад 10 років.

Саме строк життя цих рослин відповідає на друге запитання, що виникає найчастіше: чому не малоцінні та швидкозношувані предметі (далі – МШП)? Тому що на однойменному субрахунку 1812 ведеться облік МШП на складі, серед іншого й МШП спецпризначення, що мають специфічне призначення й обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.

Ще один аргумент: до МШП належать предмети, що використовуються протягом не більше ніж один рік або протягом операційного циклу, якщо він перевищує рік.

Отже, за нормами бухобліку найкращим варіантом є субрахунок 1113.

Слід пам’ятати: амортизація необоротних матеріальних активів, зазначених у пп. 1.2 розд. II Метод-рекомендацій № 11 (крім необоротних матеріальних активів спецпризначення та інших необоротних матеріальних активів, створених унаслідок поліпшення об’єкта операційної оренди), нараховується в першому місяці передання у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 % його первісної вартості, а решта 50 % первісної вартості – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Під час оприбуткування об’єкту МНМА присвоюється номенклатурний номер. Предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни встановлюється один номер, оскільки для інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА) застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку (п. 14 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11).

До відома! Перші чотири знаки номенклатурного номера означають номер субрахунка, п’ятий – підгрупу, усі інші знаки – порядковий номер предмета в підгрупі. Якщо у вашій установі не застосовуються підгрупи для МНМА, п’ятий знак може позначатися нулем.

Номенклатурні номери, присвоєні об’єктам МНМА, зберігаються за ними протягом усього періоду їх перебування у цього суб’єкта держсектору. Номери об’єктів, які вибули чи ліквідовані, не можна присвоювати іншим об’єктам, що надійшли потім, протягом трьох років (п. 5 розд. ІІ Методрекомендацій № 11).

Відповідно до розд. 1 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних кош-тів та державними цільовими фондами, затвердженої Наказом № 1219, спочатку вся інформація про отримані МНМА акумулюється на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», на якому ведеться облік витрат на придбання і створення (виготовлення) власними силами ІНМА.

В обліку придбання та введення в експлуатацію МНМА відображається так:


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Отримано квіти у вазонах від постачальника

1312

6211

2

Отримано фінансування за загальним фондом

2313

5411

3

Перераховано кошти постачальнику за отримані квіти у вазонах

6211

2313

4

Уведено в експлуатацію квіти

1113

1312

5

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

5411

5111

6

Нараховано амортизацію на введений в експлуатацію актив (50 %)

8014

1412

7

Закрито рахунок витрат на амортизацію наприкінці звітного періоду

5511

8014

Облік придбання та введення в експлуатацію МНМА.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу