Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Як прийняти майно зі спільної власності в комунальну

29.09.2022 208 0 0


Бухоблік

За зверненням відповідної сільської, селищної або міської ради районні та обласні ради зобов’язані прийняти рішення про передання об’єктів спільної власності до комунальної. Це стосується об’єктів, які розміщені на території відповідних громад та задовольняють їх колективні потреби. Цього вимагає норма абзацу третього п. 10 розд. V Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування». Яким є порядок такого передання та як відобразити цю операцію у бухобліку отримувача?

Ініціатором передання майна може виступати будь-яка зі сторін процесу. Тобто районна (обласна) рада також може звернутися до ради об’єднаної територіальної громади із пропозицією прийняти у комунальну власність спільне майно.

Основним нормативним документом, який регламентує механізм передання-приймання державного й комунального майна між суб’єктами управління, є постанова КМУ від 21.09.98 р. № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (далі – Постанова № 1482). Водночас для унормування процедури приймання майна зі спільної у комунальну власність відповідної територіальної громади доцільно розробити й затвердити нормативні документи (порядки, положення) на місцевому рівні.

Процедура передання-приймання об’єктів зі спільної власності в комунальну передбачає:

1) прийняття рішення про безоплатне передання майна. Підставою для передання об’єктів спільної власності є рішення відповідної ради. Це випливає з п. 3 Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого Постановою № 1482 (далі – Порядок № 1482);

2) утворення комісії з передання-приймання майна. Створювати комісію та призначати її голову може як суб’єкт управління майном (тобто відповідна рада), так і органи, які приймають ці об’єкти. Участь у комісії представників обох сторін (що приймає і передає об’єкт) є обов’язковою (абзац шостий п. 8 Порядку № 1482);

3) складання Акта приймання-передачі за формою додатка до Порядку № 1482. Акт складається у 4 примірниках, кожен з яких має бути підписаний головою та членами комісії, а також затверджений керівником органу, який утворив комісію;

4) передання майна. Майно передається разом із первинними документами (їх копіями), або обліковими регістрами (їх копіями), або іншими документами, у яких зазначено вартість його придбання (створення).

Право власності на об’єкт передання виникає з дати підписання акта приймання-передачі (абзац другий п. 9 Порядку № 1482).

Передання об’єктів нерухомого майна вимагає здійснення державної реєстрації. Для вчинення реєстраційних дій держреєстратору треба подати копії рішення про передання відповідного майна та акта приймання-передачі.

Після цього установа-отримувач має присвоїти отриманому об’єкту новий інвентарний номер та зарахувати його на баланс.

З огляду на те що установи, які передають та приймають майно, фінансуються із різних бюджетів і не перебувають у підпорядкуванні одного головного розпорядника, така операція не може вважатися внутрішнім переміщенням. Фактично для отримувача це є безоплатним надходженням активів від інших юридичних осіб.

Отже, для оприбуткування майна, отриманого внаслідок передання об’єктів спільної власності, треба відобразити збільшення доходів. Зокрема, для обліку доходів від безоплатно отриманих активів призначено субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Слід пам’ятати: проведення будь-яких операцій у натуральній формі (серед іншого й безоплатне отримання активів) вимагає подання розпорядником бюджетних коштів до Держказначейства Довідки про надходження у натуральній формі (додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938). Це потрібно зробити до кінця відповідного звітного місяця.

Також на суму таких надходжень (вартість отриманих активів) слід унести зміни до кошторису установи-отримувача в частині спеціального фонду за власними надходженнями (п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228).

Облік цієї господарської операції ведеться так.

(грн)

№ з/п

Зміст операції


МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума**

1

2

3

4

5

6

1

Відображено первісну вартість безоплатно отриманої будівлі

4

1013

2117

850 000

2

Водночас відображено:

– дохід від безоплатно отриманого майна


3, 14


2313


7511


850 000

– збільшення внесеного капіталу на суму безоплатного отриманого авто

17

7511

5111

850 000

– касові витрати

3, 4

2117

2313

850 000

– суму накопиченого зносу будівлі

17

5111

1411

535 500

* Меморіальний ордер.
** Суму наведено умовну.

Доходи від безоплатно отриманих активів слід відобразити у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), у рядку 020 «Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків».

Водночас такі надходження треба включити і до рядка 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс).

Бухоблік активів.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу