Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Із придбаних торік запасів виготовлено актив: як правильно вести його облік

29.09.2022 221 0 1


Розглянемо таку ситуацію. Минулого року за кошти загального фонду було придбано металопрофіль та гвинти кровельні загальною вартістю 2 тис. грн. Цьогоріч працівники установи поза межами робочого часу виготовили із цих матеріалів накриття для сміттєвих контейнерів та встановили його. Як поставити на баланс цю конструкцію? Якими проведеннями слід відобразити здійснені операції? Чи треба подавати до Казначейства довідку про надходження в натуральній формі? Щоб бухгалтер не припустився помилок, надамо відповіді на ці запитання в нашій консультації.


Оприбутковуємо запаси

Придбані 2021 року матеріали (металопрофіль і гвинти) були оприбутковані як запаси на субрахунок 1513 «Будівельні матеріали» відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 (далі – Порядок № 1219). На цьому субрахунку ведеться облік будматеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.

Нагадаємо, до будівельних, зокрема, належать: силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали.

Також на цьому субрахунку обліковуються: будівельні конструкції й деталі (металеві, залізобетонні та дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд); збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо), обладнання, яке потребує монтажу, а також комплекти запчастин до такого обладнання, вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, потрібні для будівництва.

Для довідки: до обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введене в дію тільки після збирання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запчастин до такого обладнання. До складу обладнання включаються контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

Визначаємо вартість новоствореного активу

До собівартості виробництва (створення) об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) входять витрати суб’єкта держсектору на його виготовлення (створення) з урахуванням витрат, передбачених п. 3 розд. III Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11, а саме:

  • сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
  • реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються для придбання (отримання) прав на об’єкт ОЗ;
  • ввізного мита;
  • непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові держсектору);
  • витрат зі страхування ризиків постачання ОЗ;
  • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
  • інших витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

! Усі витрати, здійснені під час виготовлення активу власними силами, накопичуються, і з них формується вартість, за якою цей актив буде обліковуватися.

Загальна вартість виготовленого накриття для сміттєвих контейнерів – 2 тис. грн. Зарплата працівників, залучених до виготовлення та встановлення накриття, не включається до його первісної вартості, тому що ці роботи проводилися поза межами робочого часу, тобто на добровільних засадах.

Оформлюємо актив документально

У момент передання будівельних матеріалів для виготовлення накриття складається Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11, затвердженої наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193, втратила чинність на підставі наказу Держстату від 22.10.2021  № 266. Отже або розробляєму власну форму або застосовуємо типову, але і в тому і в іншому випадку її слід затвердити власним наказом по установі. Ця форма використовується для обліку руху матеріальних цінностей на підприємстві, в установі, організації (далі – установа) та їх відпуску господарствам установи, що розташовані за межами її території, а також стороннім організаціям.

Накладна-вимога виписується у двох примірниках і підписується головним бухгалтером або вповноваженою на те особою. У разі відпуску матеріалів господарствам установи один примірник передається отримувачам (цеху, дільниці і т. п.), другий – на склад, а потім до бухгалтерії.

У разі внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає цінності. Один примірник є підставою для списання цінностей для складу (цеху), що здає, а другий – підставою для оприбуткування для складу (цеху), що прийняв цінності. Графа 9 «Інвентарний номер» накладної заповнюється, якщо облік малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА) та малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за інвентарними номерами.

У разі відпуску матеріальних цінностей господарствам установи, що розташовані за межами її території, або стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на основі договорів, нарядів та інших відповідних документів. Перший її примірник передають на склад як підставу для відпуску матеріалів, другий – отримувачеві матеріалів. Для відпуску матеріалів самовивозом комірник передає накладну-вимогу, підписану отримувачем, у бухгалтерію для оформлення розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із післяплатою.

Після закінчення робіт із побудови накриття для сміттєвих контейнерів комісія закладу з обліку ОЗ складає Акт введення в експлуатацію ОЗ і на його підставі відкриває Інвентарні картки обліку об’єктів ОЗ. Типові форми цих документів та Порядок їх складання затверджено наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818.

Відображаємо актив в обліку

Матеріальний актив, отриманий після виготовлення, треба обліковувати як МНМА згідно з НП(С)БОДС 121 «Основні засоби». Відповідно до Порядку № 1219 для відображення МНМА застосовується однойменний суб­рахунок 1113, оскільки запланований строк експлуатації активу перевищує один рік, а вартісний критерій (установлюється самостійно) однаково буде більше ніж 2 тис. грн. Тобто створений актив за ознаками не може бути віднесений до ОЗ.

Як передбачено НП(С)БОДС 121 та Порядком № 1219, усі витрати на придбання або створення МНМА до моменту введення їх в експлуатацію відображаються на рахунку 13 «Капітальні інвестиції». Зокрема, на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами інших необоротних матеріальних активів, як і в нашій ситуації.

Згідно з п. 7 розд. IV НП(С)БОДС 121 у першому місяці введення активу в експлуатацію необхідно нарахувати амортизацію в розмірі 50 % його первісної вартості, а решту 50 % – у момент вилучення з активів (списання з балансу).

На підставі Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої Наказом № 1219, облік цих операцій ведеться так:

(грн)


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

2021 рік

1

Виділено кошти на придбання будівельних матеріалів за кошти загального фонду

2313

7011

2 000

2

Отримано будівельні матеріали від постачальника

1513

6211

2 000

3

Перераховано кошти постачальнику за отримані будівельні матеріали

6211

2313

2 000

4

Наприкінці бюджетного року закрито рахунок доходів

7011

5511

2 000

5

Закрито бюджетний 2021 рік

5511

5512

2 000

2022 рік

6

Видано зі складу будівельні матеріали

2111

1513

2 000

7

Закінчено спорудження накриття для сміттєвих контейнерів

1312

2111

2 000

8

Уведено в експлуатацію накриття для сміттєвих контейнерів

1113

1312

2 000

9

Вилучено з фінансового результату 2021 року суму цільового фінансування

5512

5411

2 000

10

Водночас проведено другий запис про збільшення внесеного капіталу

5411

5111

2 000

11

На час уведення в експлуатацію активу нараховано амортизацію (50 %)

8014

1412

1 000

12

Закрито рахунок витрат на амортизацію наприкінці звітного періоду

5511

8014

1 000

Відповідно до п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938, операції розпорядників бюджетних коштів у натуральній формі проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження в натуральній формі (додаток 25 до вказаного Порядку).

У нашій ситуації подавати таку довідку підстав немає, бо надходження в натуральній формі не було. Із запасів, що обліковувалися в установі, було виготовлено МНМА, тобто один актив перетворився на інший.

Відображаємо актив в обліку.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу