Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Безплатне отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

29.09.2022 775 0 1


У консультації ми розглянемо, як відображаються у бухгалтерському обліку господарські операції з безплатного отримання основних засобів (далі – ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА).


Облік ОЗ та ІНМА, безплатно отриманих від фізичних та юридичних осіб

Відповідно до п. 7 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 первісною вартістю оз, отриманих безплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору), є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, які включаються до первісної вартості. Згідно із Законом від 12.07.01 р. № 2658-ІІІ справедливу вартість може визначати суб’єкт оціночної діяльності.

Крім того, первісною вартістю таких оз може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з первинними документами.

Приклад 1

Безплатне отримання ОЗ та ІНМА від суб’єкта господарювання (бюджетна установа не є платником ПДВ)

Заклад освіти за договором отримав безплатно від суб’єкта господарювання (далі – СГ) 5 ноутбуків та 5 маніпуляторів «миша». Умовами договору передбачено навчання студентів за програмою СГ із метою подальшого їх працевлаштування.

Відповідно до первинних документів (накладних) вартість ноутбука становить 8 400 грн (у т. ч. ПДВ – 1 400 грн); маніпулятора «миша» – 360 грн (у т. ч. ПДВ – 60 грн). Жодних додаткових витрат, пов’язаних з отриманням ноутбуків, у закладу освіти не було.

Комісія прийняла рішення про оприбуткування ноутбуків і маніпуляторів «миша» за вартістю, вказаною у первинних документах. За результатами роботи комісії складено акт уведення в експлуатацію ОЗ. Строк корисного використання ноутбуків установлено 10 років. Розрахунок амортизації проводиться закладом освіти раз на рік.

В обліку такі операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО*

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість безплатно отриманих:

– ноутбуків

Договір, акт приймання-передачі,
акт уведення
в експлуатацію ОЗ

4


1014

2117


42 000

– маніпуляторів «миша»

1113

1 800

2

Водночас відображено:

– дохід від безплатно отриманих активів

Довідка
про надходження
в натуральній
формі**,
виписка
з реєстраційного
рахунка


3, 14


2313


7511


43 800

– збільшення внесеного капіталу на суму безплатно отриманих активів

17

7511

5111

43 800

– касові видатки

3, 4

2117

2313

43 800

3

Відображено суму амортизації, нарахованої на ноутбуки за рік

Розрахунок
амортизації ОЗ
(крім ІНМА)***

17

8114

1411

4 200****

4

Водночас здійснено другий запис

Бухгалтерська
довідка

14, 17

5111

7511

4 200

5

Відображено суму амортизації, нарахованої на маніпулятори «миша» (50 % загальної вартості)

Розрахунок
амортизації ІНМА***

17

8114

1412

900

6

Водночас здійснено другий запис

Бухгалтерська
довідка

17

5111

7511

900

7

Наприкінці звітного періоду закрито:

– рахунок витрат


17


5511


8114


5 100

– рахунок доходів

17

7511

5511

5 100

* МО – меморіальний ордер.
** Форму наведено в додатку 25 до Порядку, затвердженому наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938.
*** Форма затверджена наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818.
**** 42 000 грн : 120 міс. х 12 міс. = 4 200 грн.

_______

Облікові фішки

У разі визнання доходів від безплатно отриманих ОЗ та ІНМА одночасно збільшують внесений капітал.

За операціями безплатного отримання ОЗ та ІНМА відображають касові видатки. При цьому до органів ДКС обов’язково подається Довідка про надходження в натуральній формі.

Під час нарахування амортизації на безплатно отримані об’єкти ОЗ та ІНМА одночасно здійснюється другий запис, зменшується сума внесеного капіталу та збільшується дохід від необмінних операцій на суму нарахованої амортизації.

Амортизація необоротних матеріальних активів, зазначених у пп. 1.2 розд. II Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11) (крім необоротних матеріальних активів спецпризначення та ІНМА, створених у результаті поліпшення об’єкта операційної оренди), нараховується в першому місяці передачі у використання об’єкта у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості – у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) (п. 6 розд. V Методрекомендацій № 11).

Облік ОЗ, безплатно отриманих від суб’єктів держсектору

Первісна вартість ОЗ, отриманих безплатно від суб’єктів держсектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ОЗ суб’єкта держсектору, що їх передав, з урахуванням витрат, які включаються у первісну вартість (п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 121).

Якщо достовірної інформації про первісну вартість ОЗ немає, така вартість визначається на рівні справедливої вартості, установленої суб’єктом оціночної діяльності.

Приклад 2

Безплатне отримання ОЗ від суб’єкта держсектору (бюджетна установа не є платником ПДВ)

У жовтні 2021 року заклад освіти отримав від головного розпорядника бюджетних коштів мультимедійне обладнання. Первісна вартість обладнання становить 8 000 грн, сума нарахованого зносу – 1 600 грн.

Комісія прийняла рішення про оприбуткування мультимедійного обладнання за первісною вартістю, визначеною суб’єктом держсектору, що їх передав. За результатами роботи комісії установлено залишок строку корисного використання – 8 років. Складено акт уведення в експлуатацію ОЗ.

Ці операції відображаються в обліку так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено первісну вартість безплатно отриманого мультимедійного обладнання

Акт
приймання-передачі, акт уведення
в експлуатацію ОЗ

4

1014

5111

8 000

2

Відображено суму зносу, нараховану на мультимедійне обладнання

8014

1411

1 600

3

Відображено суму амортизації, нарахованої на мультимедійне обладнання за звітний рік

(8 000 : 96 міс. х 2 міс.)

Розрахунок
амортизації

17

8014

1411

167

4

Наприкінці звітного періоду закрито рахунок витрат на всю суму нарахованої амортизації

Бухгалтерська
довідка

17

5511

8014

1 767

_______

Облікові фішки

У разі безплатного отримання ОЗ у межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, при оприбуткуванні збільшується внесений капітал і сума вже нарахованого зносу переноситься на субрахунок 1411 «Знос основних засобів».

Безплатне отримання ОЗ та ІНМА від суб’єкта господарювання. Приклад 1.doc
Завантажити
Безплатне отримання ОЗ від суб’єкта держсектору. Приклад 2.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу