Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Мінфіном внесено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

29.03.2023 460 0 2

Мінфін наказом № 71 від 08.02.2023 р. вніс зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну № 449 від 20.04.2015.

Інструкцію приведено у відповідність до норм чинного законодавства.  Вона зазнала корекційних та редакційних правок.

Внесено зміни:

1. У пункті 2 розділу III:

 • в абзацах сьомому, восьмому підпункту 5 слова та цифри “в абзацах другому – четвертому пункту 3 цього розділу цієї Інструкції”, “абзацами другим – четвертим пункту 3 цього розділу цієї Інструкції” замінити словами “в абзацах третьому – п’ятому цього підпункту”, “абзацами третім – п’ятим цього підпункту”;
 • абзац восьмий підпункту 6 викласти у такій редакції:
 • “заробітної плати (доходів) працівників, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом.”.

2. У розділі IV:

1) у пункті 2:

 • в абзаці третьому підпункту 3 після слів “подають до податкових органів” доповнити словами “у паперовому або електронному вигляді”;
 • доповнити після підпункту 5 підпунктом 6 такого змісту:

“6) обчислення єдиного внеску платниками, зазначеними в пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 51 частини першої статті 4 Закону у разі встановлення відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” факту позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

За платників, зазначених у пунктах 4, 5, якщо вони не є роботодавцями, та пункті 51 частини першої статті 4 Закону, єдиний внесок за весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та протягом шести місяців після їх звільнення сплачується у розмірі, порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету. Водночас сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;”.

У зв’язку із цим підпункти 6 – 8 вважати відповідно підпунктами 7 – 9;

у підпункті 7:

 • в абзаці першому слова “та на період їх незаконного позбавлення волі” замінити словами “та на період позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт стосовно яких встановлено відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей””;
 • абзац четвертий викласти у такій редакції:

“у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України – з першого календарного дня місяця позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення.”;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

 • “фізичної особи – підприємця (особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, члена фермерського господарства) після її звільнення та/або після закінчення її лікування (реабілітації), яка подається до податкового органу протягом 90 днів після звільнення або після закінчення лікування (реабілітації).”;
 • доповнити новим абзацом такого змісту:
 • “члена сім’ї фізичної особи – підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, або члена фермерського господарства, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.”;

2) пункт 7 виключити.

3. У розділі V:

1) абзац перший підпункту 1 пункту 3 після слів “місцем проживання” доповнити словами “в паперовому або електронному вигляді”;

2) у пунктах 3 – 5 цифри та слова “3. Обчислення”, “4. Оформлення”, “5. Особливості” замінити цифрами та словами “4. Обчислення”, “5. Оформлення”, “6. Особливості” відповідно;

3) у підпункті 1 пункту 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

“1) платники, визначені частиною першою статті 10 Закону, протягом особливого періоду, визначеного Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, та на весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, факт стосовно яких встановлено відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, звільняються від виконання обов’язків щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені цим договором і Законом, у разі:”;

 • в абзаці третьому слова “незаконного позбавлення волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” замінити словами “позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України”;
 • в абзаці четвертому слова “особи, яка” виключити;
 • в абзаці п’ятому слова “бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування” замінити словами “особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”;
 • абзац шостий замінити двома абзацами такого змісту:
 • “особи, яка бере добровільну участь
 • у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та яку було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що подається до податкового органу протягом 90 днів після звільнення або після закінчення лікування (реабілітації);
 • члена сім’ї особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та яку було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.”.

У зв’язку із цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим;

 • в абзаці восьмому слова “(крім договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата внеску))” виключити;
 • в абзаці одинадцятому слова “або яких незаконно позбавлено волі в районах проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” замінити словами “або яких позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України”;
 • в абзаці тринадцятому слова “та копії документів, що підтверджуються даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника” виключити.

4. У розділі VI:

1) в абзаці десятому пункту 3 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС (далі – ІТС)” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем ДПС (далі – ІКС)”;

2) пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктом 98 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.”.

5. Пункт 16 розділу VII викласти у такій редакції:

“16. Положення цього розділу застосовуються із особливостями, визначеними пунктом 98 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.”.

6. У тексті цієї Інструкції слово “ІТС” замінити словом “ІКС”.

7. Додатки 1, 4 та 5 до цієї Інструкції викласти у новій редакції, що додається.

 

Наказ Мінфіну від 08.02.2023 р. № 71.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу