Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці

06.03.2023 14 0 0

Згідно з Кодексом законів про працю забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принцип у рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, інвалідності, гендерної ідентичності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, тощо.

Не вважаються дискримінацією у сфері праці встановлені Кодексом та іншими законами дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб.

Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, мають право звернутися із скаргою до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

https://t.me/dergpraci_kr

Коментарі до матеріалу