Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Чи можна прийняти на роботу працівника у вихідний день? Наприклад, 01.10.2023

29.09.2023 113 0 0

Згiдно  з умовами ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Оформлювати трудовi вiдносини з працiвником у вихiдний день законодавством України про працю не забороняється.

Керiвники пiдприємств, закладів, установ, фізичні особи - підприємці мають право самостiйно встановлювати iндивiдуальнi графiки роботи вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку та колективного договору. При цьому вихiднi днi можуть не збiгатися iз загальновстановленими календарними вихiдними днями.

Графiки роботи готуються таким чином, щоб тривалiсть робочого часу працівника за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин як вказано у вимогах ст. 50 i 51 КЗпП України.

Таким чином, трудовий договір може бути укладено в будь-який день тижня, незалежно вiд того, буднiй вiн чи вихiдний.

Єдина умова до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган повинен направити повідомлення  в ДПС про дату початку роботи, тобто оформити наказ про прийняття на роботу працівника у робочий день, наприклад 29.09.2023, що працівник приступає до роботи 01.10.2023.

https://www.facebook.com/dneprviddil

Коментарі до матеріалу