Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Яким чином проводити атестацію робочих місць за умовами праці у разі наявності вакантних посад на підприємстві?

05.04.2023 31 0 0

Під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи актуальним було питання: яким чином проводити атестацію робочих місць за умовами праці у разі наявності вакантних посад на підприємстві?

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія організації, склад і повноваження якої визначаються наказом, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

За підсумками проведеної атестації роботодавець має вжити заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я працюючих виробничі фактори.

У разі неможливості усунути шкідливі і небезпечні виробничі фактори держава гарантує працівникам право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці: пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати тощо.

Відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться у процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

Отже, атестація робочих місць за умовами праці проводиться після прийняття на вакантні місця працівників та здійснення ними виробничої діяльності у характерних (типових) виробничих умовах.

https://kh.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу