Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Енциклопедія бухгалтерських проведень у бюджеті

24.02.2021 2337 0 10

Електронне практичне керівництво «Енциклопедія бухгалтерських проведень у бюд­жеті» – це великий авторський проєкт. Його мета – розкрити економічну суть і бухгалтерський облік усіх господарських операцій та показати на практичних прикладах їх місце у схемах бухгалтерських проведень.

У відповідних таблицях наведено зміст операцій, перелік первинних документів, які необхідно скласти для відображення проведень у бухгалтерському обліку, та номер меморіального ордера, в якому відображається ця операція. Усі приклади ґрунтуються на професійному досвіді.

У практичному керівництві розглянуто порядок відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку операцій з активами та зобов’язаннями, що здійснюються бюджетними установами та організаціями у процесі їх діяльності. Тут ви знайдете повну інформацію щодо обліку:

  • основних засобів;
  • запасів;
  • ПДВ та розрахунків із бюджетом;
  • валютних операцій;
  • операцій з унесеним капіталом;
  • операцій, що здійснюються військовими частинами.

Крім того, розглянуто порядок визначення фінансового результату виконання кошторису тощо.

Консультаційні матеріали підготовлено з урахуванням вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203, інших нормативно-правових документів у редакції, чинній на 1 лютого 2021 року.

Практичне керівництво розраховане на бухгалтерів-практиків бюджетних установ та організацій, їхніх керівників, а також студентів економічних спеціальностей, викладачів ЗВО, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Консультації

Придбання та створення основних засобів

Безплатне отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Переоцінка основних засобів

Ремонт та поліпшення основних засобів

Вибуття основних засобів

Бібліотечні фонди: відображення в обліку

Установлюємо пожежну сигналізацію

Облік нематеріальних активів

Незавершені капітальні інвестиції

Облік біологічних активів

Облік запасів

Облік дебіторської заборгованості

Облік фінансових інвестицій

Операції з грошовими коштами

Валютні операції

Благодійні внески: облік

Облік грантів та субвенцій

Облік доходів

Облік витрат

Облік витрат майбутніх періодів

Фінансовий результат виконання кошторису

Облік операцій із внесеним капіталом

Облік кредиторської заборгованості

Облік доходів майбутніх періодів

Розрахунки з працівниками

Оподаткування зарплати: важливі нюанси

Облік стипендій

Витрати на відрядження

Орендні операції в бюджетних установах

Облік витрат виробництва

Операції із централізованого постачання Міноборони

Мобілізовано транспортний засіб: облік у військовій частині

Компенсація військовослужбовцям за піднайом житла

Бухоблік ПДВ у бюджетних установах

Розрахунки з бюджетом

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали