Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок проведення індексації в січні та протягом 2016 року

29.01.2016 8080 2 0

Ця консультація містить рекомендації щодо проведення індексації в умовах дії оновлених норм Порядку проведення індексації доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078). Нагадаємо, що це відбулося завдяки змінам, унесеним у Порядок  № 1078 постановою КМУ від 09.12.15 р. № 1013.

Проведення індексації із застосуванням норм, що діяли в період з 01.12.15 р.

Починаючи з цієї дати при визначенні сум індексації доходів ми мали враховувати таке.

1. У законодавчому полі зникло поняття «фіксована сума індексації», тому суми індексації, на які залишилося право у працівників на 01.01.16 р., мають називатися просто індексацією незалежно від того, який статус вона мала за колишніми правилами (фіксована чи поточна)

2. У разі якщо зростання зарплати відбувається за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації не зменшується на розмір підвищення зарплати (перше речення абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078). Така ситуація мала місце, наприклад, для працівників 1–3-го тарифних розрядів за ЄТС, оклади яких не підвищилися з 01.12.15 р.

Аналогічно для окремих категорій працівників-держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування, а також працівників, що обслуговують органи державної влади та місцевого самоврядування, з підвищенням їх окладів згідно з Постановою № 1013 (зокрема, визначених постановою КМУ від 09.03.06 р. № 268, наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77) їх нові оклади виявилися меншими за розмір мінімальної зарплати і тому були встановлені на рівні 1 378 грн., тобто в розмірі, що діяв у попередньому місяці.

Отже, у зазначеної категорії працівників із прийняттям Постанови № 1013 право на індексацію не зникло і залишилося станом на 01.01.16 р.

3. При підвищенні окладів на будь-яку величину ми маємо зменшити розмір визначеної раніше суми індексації на розмір такого підвищення, включаючи підвищення окладів та всіх складових зарплати, які не мають разового характеру (абзац четвертий, друге речення абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078). Тобто норма стосовно того, що ми маємо враховувати при зменшенні суми індексації лише постійні складові, залишилася незмінною.

Як і раніше, на жаль, після внесення змін Порядок № 1078 не містить ознак, за якими ті чи інші виплати можуть визнаватися такими, що мають постійний характер, тобто не мають разового характеру. Звідси й необхідність шукати відповідь в інших документах (рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду від 03.06.15 р. № 824, лист Мінсоцполітики від 07.04.15 р. № 325/10/136-12), згідно з якими постійними, тобто такими, що не мають разового характеру, є виплати, які: по-перше, виплачуються щомісяця; по-друге, з місяця на місяць не змінюють свого розміру.

З огляду на це, сума індексації для працівників, оклади яких збільшилися з 01.12.15 р., мала бути зменшена на суму підвищення самих окладів та пов’язаних із цим постійних складових. Чи можна було віднести до таких постійних складових премію, на чому наполягав п. 3 Постанови № 1013? Виходячи з того, що до прийняття Постанови № 1013 премія у переважної більшості бюджетних установ мала різний розмір у різні місяці, а в окремі з них – не виплачувалася зовсім, то логічно, що не можна.

Проте за певних умов можна визнати, що установи, які зменшили суму індексації на розмір премії, діяли у правовому полі. Ідеться про ті установи, якими в установленому порядку було проведено роботу щодо включення до колективного договору норми, за якою розмір премії, виплаченої в грудні, залишиться незмінним і для кожного з місяців 2016 року. У такому разі преміальні виплати матимуть усі ознаки постійних виплат і будь-яких невдоволень із боку працівників не виникне, адже їх загальний дохід у порівнянні з доходом за грудень не зміниться.

Як і раніше, індексація скасовується, якщо розмір підвищення доходу перевищує розмір індексації (абзац третій п. 5 Порядку № 1078).

4. У разі прийняття на роботу (у т. ч. за переведенням) за працівниками починаючи з 01.12.15 р. не зберігається право на індексацію, що була визначена для них на минулому місці роботи.

Обчислення індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) для проведення індексації їхніх доходів здійснюється з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник за новим місцем роботи (п. 102 Порядку № 1078).

Тобто для тих із них, хто став до роботи в листопаді 2015 року, а їх оклади в грудні у порівнянні з листопадом підвищилися, обчислення індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) має починатися з індексу січня 2016 року.

Такі самі вимоги встановлено і для доходів працівниць, що вийшли починаючи з грудня 2015 року на роботу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком.

Щодо останнього виду відпусток, то, на нашу думку, законодавець саме її мав на увазі при наведенні норми щодо відпустки без збереження зарплати. Навряд чи малося на увазі скасування індексації при виході працівника, наприклад, з 15-денної відпустки без збереження зарплати. Утім, можливо, згодом ми отримаємо роз’яснення Мінсоцполітики щодо конкретизації цієї норми, як це передбачено п. 14 Порядку № 1078.

Розглядаючи конкретний приклад щодо виходу на роботу після «дитячої» відпустки, зазначимо: якщо це відбулося в грудні 2015 року, то для нарахування працівниці зарплати за грудень буде застосовано оклад, установлений згідно з Постановою № 1013, що діє з 01.12.15 р.

Ураховуючи вищенаведену норму щодо індексації доходів працівників такої категорії, питання індексації доходів такої працівниці не буде розглядатися до тих пір, поки не буде підвищено її оклад у порівнянні з окладом за грудень 2015 року.

При цьому деякі експерти висловлюють думку, що в п. 102 Порядку № 1078 малося на увазі, що розрахунки ІСЦ для виникнення права на індексацію зазначених вище категорій працівників слід починати з місяця, який настає за місяцем останнього підвищення окладу за посадою новоприйнятого працівника або працівника, який вийшов на роботу після відпустки для догляду за дитиною.

Якщо слідувати такій логіці, то для визначення права на індексацію, наприклад, сторожа, що буде прийнятий на роботу в березні 2016 року, розрахунки слід було вести з ІСЦ жовтня 2015 року, тобто місяця, що настає за вереснем 2015 року, коли оклад за посадою сторожа було підвищено до 1 378 грн. Тоді виходить, що на всіх нових працівників з аналогічним тарифним розрядом до травня 2016 року будуть поширюватися норми 2015 року.

Навряд чи законодавець саме це мав на увазі. Якщо б це було дійсно так, то в п. 102 Порядку № 1078 ішлося б про останнє законодавче підвищення окладу за посадою нового працівника. Наразі такої конкретизації зазначений пункт не містить. Тому ця норма, виходячи з її сьогоднішньої редакції, призначена для випадків підвищення окладів згаданих категорій уже після прийняття їх на роботу та призначення їм відповідних окладів.

Проведення індексації із застосуванням норм, які діють з 01.01.16 р.

Починаючи з цієї дати при визначенні сум індексації доходів ми маємо враховувати таке.

1. Поняття «базовий місяць» уже не застосовується. У зв’язку з цим користуватися таблицями приросту ІСЦ, що складалися раніше, де наведено цей показник залежно від базового місяця, не має сенсу.

2. Для всіх без винятку працівників – як тих, що мали право на індексацію на початок 2016 року, так і тих, що втратили таке право, для проведення подальшої індексації зарплати обчислення ІСЦ починається з індексу січня 2016 року. Це випливає з норми абзацу другого п. 3 Постанови № 1013. Адже ця норма не містить обмежень, які передбачають її застосування лише в разі, якщо на 01.01.16 р. працівник не має права на індексацію. Тому ми зобов’язані застосовувати її для всіх категорій працівників. Різниця лише в тому, що в разі незмінності окладів ті працівники, які втратили право на індексацію, при проведенні розрахунків починаючи із січня 2016 року можуть отримати знову це право за умови перевищення ІСЦ порога індексації, а ті, в яких індексація залишилася за таких умов, отримають право на збільшення раніше визначеної станом на 01.01.16 р. суми індексації.

При проведенні таких розрахунків слід урахувати норми Закону від 24.12.15 р. № 911-VIII (далі – Закон № 911), які набули чинності 01.01.16 р. Цим Законом, зокрема, унесено зміни до ст. 4 Закону про індексацію доходів (від 03.07.91 р. № 1282-XII), відповідно до яких індексація проводиться в разі, якщо величина ІСЦ перевищить поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 %. На момент підготовки цієї публікації в Порядку № 1078 наведено раніше діючий розмір порогу індексації – 101 %. Уважаємо, що незабаром такі зміни до згаданого Порядку буде внесено, адже згідно зі ст. 6 Закону про індексацію доходів ми можемо застосовувати його норми в порядку, визначеному КМУ.

Проте ми ще маємо час, адже, якщо припустити, що ІСЦ січня 2016 року, який буде опубліковано в лютому, дорівнюватиме 103,5 %, то відсоток індексації 3,5 % ми зможемо застосувати лише для індексації доходів (у межах прожиткового мінімуму) березня 2016 року, тобто місяця, що настає за місяцем опублікування ІСЦ січня.

Однак зауважимо, що в зазначеній нормі п. 3 Постанови № 1013 ідеться лише про зарплату, тому на індексацію стипендій така норма не поширюється (детальніше про індексацію стипендій поговоримо далі).

3. У разі якщо розмір індексації внаслідок незмінності окладів, стипендій  не змінювався, до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), стипендій, до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини ІСЦ порога індексації (абз. шостий п. 5 Порядку № 1078).

Наприклад, працівник 1-го тарифного розряду за ЄТС, оклад якого із прийняттям Постанови № 1013 не змінився, починаючи з вересня 2015 року до кінця цього ж року мав право на щомісячну фіксовану індексацію в сумі 752,28 грн. Як передбачено в першому реченні абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078, збільшення будь-яких інших складових зарплати (крім окладу) працівника на будь-яку суму не дає підстав для зміни розміру суми його індексації.

Отже, у січні працівникові має бути нараховано та виплачено індексацію в зазначеній сумі, до якої буде додано суму індексації, що склалася внаслідок перевищення величини ІСЦ порога індексації, який визначається шляхом проведення наростаючим підсумком розрахунків ІСЦ починаючи з індексу січня 2016 року.

Аналогічна ситуація складеться також, зокрема, для:

  • головного спеціаліста управління райдержадміністрації, оклад якого згідно з додатком 34 до постанови КМУ від 09.03.06 р. № 268 становитиме: 880 грн. (з урахуванням 45 %-вого підвищення у 2008 році) х 1,25 = 1 100 грн.
  • або для спеціаліста II категорії, оклад якого згідно з додатком 54 до Постанови № 268 становитиме: 990 грн. (з урахуванням 45%-вого підвищення у 2008 році і 50%-вого – у 2009 році) х 1,25 = 1 237,50 грн.

В обох випадках у грудні були встановлені оклади на рівні мінімальної зарплати – 1 378 грн., тобто в такому самому розмірі, як і в попередньому  місяці.

4. У місяці підвищення тарифних ставок (окладів), стипендій, значення ІСЦ місяця підвищення дорівнює 1 або 100 %. Обчислення ІСЦ для подальшої індексації слід проводити починаючи з індексу місяця, що настає за місяцем підвищення вказаних доходів.

5. Порядок визначення права на індексацію стипендій не змінився – розрахунок ІСЦ для визначення місяця, коли таке право виникне, слід починати з індексу місяця призначення (поновлення) стипендії. Такі самі умови діють і для переведених студентів. При збільшенні розміру стипендії в разі успішного проходження семестрового контролю індексація підвищеної стипендії проводиться за результатами розрахунків, починаючи також з ІСЦ місяця призначення стипендії.

Наприклад, якщо це студент 1-го курсу ВНЗ I–II рівня акредитації, то при проведенні розрахунків ІСЦ наростаючим підсумком починаючи з індексу вересня 2015 року (місяця призначення йому стипендії) право на індексацію в нього виникло в листопаді цього ж року в розмірі 2,3 % від суми стипендії, тобто 14,31 грн. Аналогічний розмір індексації діяв і щодо стипендії за грудень. Якщо за результатами семестрового контролю в січні цього року стипендію такого студента буде збільшено на 70 грн., то порядок розрахунків наростаючим підсумком ІСЦ не зміниться (тобто так званим «стартовим» місяцем залишиться вересень 2015 року).

Продовжуючи за таких умов розрахунки з урахуванням ІСЦ жовтня (місяця, що настає за тим, у якому відбулося перевищення порога індексації), отримаємо такий результат:

0,987 (жовтень) х 1,02 (листопад) х х 1,007 (грудень) х 100 = 101,4.

Якщо орієнтуватися на поріг індексації, що діяв до 01.01.16 р., то можна констатувати його перевищення, а значить і підстави для збільшення відсотка індексації стипендії. Водночас якщо врахувати вищезгадані норми Закону № 911, то підставою для збільшення суми індексації має бути перевищений поріг індексації в розмірі 103 %.

Виходячи з того, що розрахунки проводяться вже в січні 2016 року (після того, як став відомим ІСЦ грудня), вважаємо, що слід орієнтуватися на величину 103 %. Отже, поріг індексації не перевищено і підстав для збільшення відсотка індексації стипендії в січні немає.

Зауважимо: якщо раніше було застосовано інший підхід у разі підвищення стипендії за успішне навчання (наприклад, місяць підвищення визнавався базовим), робити перерахунки зараз не потрібно. Адже згідно зі ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. І ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх учинення не визнавалися законом як правопорушення.

Отже, проведення індексації стипендій студентів-першокурсників є більш-менш зрозумілим, якщо не звертати уваги на іншу норму Порядку № 1078, яка суперечить наведеним вище правилам. Так, згідно з абзацом першим п. 5 у місяці підвищення стипендій ІСЦ приймається за 1, а для подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення. Яку з норм виберуть перевіряючі (п. 102 чи п. 5 Порядку № 1078), однозначно сказати важко.

Що стосується студентів інших курсів, то для більшості з них у вересні 2015 року було визначено фіксовану суму індексації (за раніше діючими правилами такий місяць був визначений базовим). Для зміни її розміру до кінця року підстав не виникло, як і не виникло додаткового права на поточну індексацію. Тепер це просто індексація. Що стосується подальшої зміни суми такої індексації залежно від індексів інфляції, то порядок її не визначено ні Постановою № 1013, ні Порядком № 1078. Нагадаємо, що наведена в абзаці другому п. 3 Постанови № 1013 норма щодо проведення розрахунків, починаючи з індексу січня 2016 року, стосується лише зарплати.

В очікуванні офіційних роз’яснень можливий варіант, коли за аналогією із зарплатою можна починати проводити розрахунки ІСЦ для студентів, починаючи з індексу січня 2016 року, ураховуючи що проведення такої процедури по відношенню до стипендій також є законним і обов’язковим (як і для зарплати) виходячи з норм абзацу шостого п. 5 Порядку № 1078.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 2

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали