Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи може лікарня атестувати юриста?

Юрисконсульт лікарні має вищу освіту за спеціальністю «правознавство», кваліфікацію спеціаліст, стаж роботи на цій посаді – 4 роки. Чи може адміністрація лікарні провести атестацію та присвоїти категорію такому працівникові, якщо в атестаційній комісії немає фахівців, які б визначили ступінь знань із правового регулювання в галузі медичної діяльності?

Відповідно до Закону від 12.01.12 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників» атестація працівників – це процедура проведення оцінки їх професійного рівня, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам.

Атестацію працівників можуть проводити роботодавці. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії.

На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається до атестаційної комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою. Атестація працівника проводиться лише в його присутності.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали