Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Сплата та облік земельного податку при передачі будівель в оренду

Наталия Сушко

26.07.2016 4592 0 1


Із цієї консультації ви дійзнаєтесь: про порядок сплати бюджетними установами земельного податку за земельні ділянки під будівлями, переданими в оренду, та відображення цих операцій в обліку.


Загальні положення

Порядок справляння плати за землю регулюється розд. ХII Податкового кодексу (далі – ПК). Згідно з нормами ст. 269 ПК платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, яким земельні ділянки передані у власність або надані в користування.

Із 1 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у вигляді земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, належить до місцевих податків, які установлюються органами місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради в ме- жах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (ст. 277, 282 ПК).

Слід звернути увагу на особливості надання у найм будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), визначені Цивільним кодексом (далі – ЦК). Як передбачено п. 1 ст. 796 ЦК, одночасно із правом найму (оренди) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. При цьому у договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, що передається наймачеві. Якщо такий розмір у договорі не установлено, наймач має право користуватися усією ділянкою, якою володів наймодавець (п. 2 ст. 796 ЦК).

Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається із плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою (ст. 797 ЦК).

Таким чином, орендодавці приміщень, які є власниками або постійними користувачами земельних ділянок, є платниками земельного податку до бюджету. Орендарі приміщень не є платниками цього податку, проте вони сплачують орендодавцям додатково до плати за оренду майна плату за користування земельною ділянкою згідно з умовами договору оренди.

Порядок сплати

Бюджетним кодексом (ч. 4 ст. 13) плата за оренду майна бюджетних установ відноситься до третьої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ, тобто до спецфонду кошторису.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦК до нерухомого майна належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення. У листі Держказначейства від 11.08.10 р. № 17-06/1000-14985 зазначено, що плата за оренду будівлі, іншої капітальної споруди (їх частин) та плата за користування земельною ділянкою, на якій знаходиться орендована будівля, споруда (їх частини), повинні зараховуватися на один рахунок бюджетної установи, відкритий для обліку власних надходжень за оренду майна.

Нагадаємо нормативно-правові акти, що визначають порядок обслуговування розпорядників коштів державного і місцевих бюджетів за надходженнями і витратами в органах Казначейства:

  • Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затверджений наказом Мінфіну від 29.01.13 р. № 43;
  • Порядок організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затверджений наказом Держказначейста від 09.08.13 р. № 128 (далі – Порядок № 128);
  • Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938;
  • Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.12 р. № 1407.

А тепер розглянемо поетапно порядок перерахування плати за землю до бюджету у разі передачі в оренду майна бюджетної установи.

Етап 1. Орендар на підставі укладеного договору перераховує плату за користування земельною ділянкою, розраховану пропорційно до орендованої ним площі будівлі, на рахунок бюджетної установи (орендодавця), якій земельна ділянка передана у власність або надана в постійне користування.

Для операцій з орендними платежами розпорядники бюджетних коштів відкривають в органах Казначейства рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» за балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів, затвердженого наказом Держказначейства від 28.11.2000 р. № 119 (далі – План рахунків № 119):

  • 3125 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» – розпорядники коштів держбюджету (п. 14.1 Порядку № 128);
  • 3155 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ» – розпорядники коштів місцевих бюджетів (п. 141.1 Порядку № 128).

Тобто ці рахунки призначені для зарахування власних надходжень бюджетних установ.

Етап 2. Бюджетна установа – орендар перераховує плату за користування земельною ділянкою з рахунка 3521 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету» або 3522 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» (розпорядник коштів держбюджету) та/або з рахунка 3541 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету» або 3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету» (розпорядник коштів місцевого бюджету) Плану рахунків № 119 на рахунок 3125 (3155) орендодавця.

Операція із перерахування орендної плати здійснюється відповідно до кошторису за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. 2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333, далі – Інструкція № 333).

Бюджетна установа – орендодавець перераховує з відповідного рахунка (3521, 3522, 3541, 3542) до бюджету земельний податок відповідно до кошторису за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» (п. 2.6 Інструкції № 333).

Бухгалтерський облік

У бухобліку орендодавця та орендаря операції зі сплати орендної плати та земельного податку відображаються із застосуванням субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611 (далі – План рахунків № 611) (див. таблицю).


з / п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Номер рядка додатка 2 до Плану рахунків № 611

Дт

Кт

1

2

3

4

4

Облік в орендодавця

1

Нараховано плату за користування земельною ділянкою

364

711

7.2

2

Отримано плату за користування земельною ділянкою

323

364

3.26

3

Нараховано земельний податок

801–802, 811

641

7.5

4

Перераховано до бюджету земельний податок

641

321, 323

3.10

Облік в орендаря

1

Нараховано за умовами договору з орендодавцем плату за користування земельною ділянкою

801–802, 811

675

6.6

2

Сплачено орендодавцю плату за користування земельною ділянкою

675

321, 323

6.19

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали