Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Планування суми індексації в кошторисі установи

Петро Кійко

20.11.2015 2212 0 0

Із цієї консультації ви дізнаєтеся: як передбачити в кошторисі бюджетної установи видатки на проведення індексації грошових доходів громадян.

Загальні підходи до планування видатків на індексацію

Відповідно до ст. 1 Закону від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення» (далі – Закон № 1282) індексація грошових доходів населення – це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Згідно з пп. 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5, суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, відносяться до фонду додаткової зарплати. Відтак видатки на індексацію зарплати потрібно планувати в кошторисі бюджетної установи на бюджетний рік за КЕКВ 2111 «Оплата праці». Також потрібно врахувати нарахування в цій частині на фонд оплати праці за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

Кошторис бюджетної установи (далі – кошторис) відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228), є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи. Кошторисом установлюються на бюджетний період повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Показники видатків бюджету та надання кредитів із бюджету, що включаються до проекту кошторису, мають бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним КЕКВ (п. 22 Порядку 228). Для обчислення суми планової індексації бухгалтеру бюджетної установи потрібно відштовхуватися від двох основних показників:

  • запланованого індексу споживчих цін (далі – ІСЦ);
  • розміру прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатної особи (оскільки відповідно до п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078, грошові доходи підлягають індексації в межах ПМ.

Вихідними даними для розрахунку планової індексації на 2016 рік мають слугувати офіційні джерела інформації. Суму індексації потрібно розраховувати в розрізі категорій працівників та присвоєних їм тарифних розрядів.

Розглянемо розрахунок планової суми індексації на 2016 бюджетний рік на прикладі працівників закладів освіти.

Приклад проведення планових розрахунків

Обчислимо планову суму індексації для працівника за посадою «прибиральник службових приміщень», якому відповідно до наказу керівника установи присвоєно 1-й тарифний розряд. Розмір 1-го тарифного розряду, передбачений постановою КМУ від 30.08.02 р № 1298, з 01.09.15 р. становить 1 012 грн. (тобто менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, далі – МЗП). Тому при визначенні посадового окладу потрібно керуватися постановою КМУ від 16.09.15 р. № 731, якою передбачено посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду на рівні МЗП – 1 378 грн. Крім того, працівникові відповідно до п. 4 наказу МОН від 26.09.05 р. № 557 передбачено доплату за використання в роботі дезінфікувальних засобів у розмірі 10 % посадового окладу.

Станом на 01.12.15 р. зарплата працівника становить 2 387,92 грн., у тому числі:

  • нараховано за окладом – 1 378 грн.;
  • доплата (10 %) – 137,80 грн.;
  • фіксована сума індексації – 736,28 грн.

Проект бюджету на 2016 рік передбачає зростання розміру МЗП та ПМ для працездатних осіб з 01.12.16 р. до рівня 1 543 грн.

Розмір прогнозного ІСЦ на 2016 рік становить 112 % (сценарій 1 постанови КМУ від 05.08.15 р. № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017–2019 роки», далі – Прогноз № 558):

1. За загальними правилами, прогнозоване середньомісячне зростання ІСЦ на 2016 рік розраховується шляхом ділення річного прогнозованого індексу на 12 місяців:

(112 – 100) : 12 + 100 = 101 %.

Водночас потрібно врахувати статистику зростання ІСЦ за попередні роки. Так, за останні 5 років у липні та серпні в Україні спостерігається зростання ІСЦ на рівні, нижчому за 100 % (дефляція), тому прогнозований рівень зростання 112 % буде сформований не за 12 місяців, а за 10 календарних місяців 2016 року. Відтак у прогнозі доцільно враховувати індекс за липень та серпень на рівні 100 %, а за решту 10 місяців – 101,2 % ((112 – 100) : : 10 + 100, див. табл. 1).

Таблиця 1

Місяць 2016 року

Прогнозний рівень ІСЦ, %

Місяць 2016 року

Прогнозний рівень ІСЦ, %

Січень

101,2

Липень

100,0

Лютий

101,2

Серпень

100,0

Березень

101,2

Вересень

101,2

Квітень

101,2

Жовтень

101,2

Травень

101,2

Листопад

101,2

Червень

101,2

Грудень

101,2

Усього за рік

112,0

х

х

2. Визначимо прогнозний рівень індексації, яка має бути нарахована працівникові у 2016 році (див. табл. 2).

Таблиця 2 (грн.)

Місяць 2016 року

Індекс для проведення індексації, %

Сума індексації

Фіксована сума індексації

1

2

3

4

Січень

–*

–*

736,28

Лютий

–*

–*

736,28

Березень

1,2(1,012 х 100 – 100)

16,54(1 378,00 х 1,2 %)

736,28

Квітень

2,4(1,012 х 1,012 х 100 – 100)

33,07(1 378,00 х 2,4 %)

736,28

Травень

3,6(1,024 х 1,012 х 100 – 100)

49,61(1 378,00 х 3,6 %)

736,28

Червень

4,8(1,036 х 1,012 х 100 – 100)

66,14(1 378,00 х 4,8 %)

736,28

Липень

6,1 (1,048 х 1,012 х 100 – 100)

84,06(1 378,00 х 6,1 %)

736,28

Серпень

7,4 (1,061 х 1,012 х 100 – 100)

101,97(1 378,00 х 7,4 %)

736,28

* Оскільки вересень 2015 року є базовим, а в жовтні 2015 року ІСЦ склав 98,7 % (дефляція), прогнозуємо, що сповільнення інфляції не спричинить виникнення права на індексацію в січні – лютому 2016 року (тобто прогнозний рівень інфляції за листопад – грудень буде нижчим ніж 101 %).

Вересень

7,4 (1,074 х 1,0 х 100 – 100)

101,97(1 378,00 х 7,4 %)

736,28

Жовтень

7,4 (1,074 х 1,0 х 100 – 100)

101,97(1 378,00 х 7,4 %)

736,28

Листопад

8,7 (1,074 х 1,012 х 100 – 100)

119,89(1 378,00 х 8,7 %)

736,28

Грудень

10 (1,087 х 1,012 х 100 – 100)(за прогнозом місяць буде базовий)*

0,00**

692,58***

Всього

 

675,22

8 791,66

* У грудні відбудеться підвищення зарплати, отже, місяць буде базовим для проведення індексації. Сума підвищення становитиме:

[1 543 грн. + (1 543 грн. х 10 %)] – [1 378 грн. + (1 378 грн. х 10 %)] = 181,50 грн.

** Місяць базовий, тому індексація не нараховується.

*** Фіксована сума за місяць є меншою, ніж за попередні періоди.

Прогнозована сума індексації, яка мала б бути нарахована у грудні 2016 року до підвищення:

1 378 грн. х 10 % = 137,80 грн.

Фіксована сума, яка нараховується за грудень 2016 року:

736,28 грн. – (181,50 грн. – 137,80 грн.) = 692,58 грн.

Загальна річна сума індексації (включаючи фіксовану суму) для даної категорії працівників:

8 791,66 грн. + 675,22 грн. = 9 466,88 грн.

Ставку ЄСВ для бюджетних установ установлено на рівні 36,3 %, тому нарахування на фонд оплати праці (далі – ФОП) ЄСВ становитиме:

9 466,88 грн. х 36,3 : 100 = 3 436,48 грн.

Якщо в бюджетній установі (організації, закладі) є інваліди, з якими укладено трудові відносини, то нарахування на ФОП для таких працівників становитиме 8,41 %.

Щоб визначити річну суму індексації для всіх працівників певної категорії, потрібно помножити річну прогнозну суму індексації (9 466,88 грн.) на кількість штатних одиниць за цією категорією. При цьому потрібно зважити, що фіксована сума може відрізнятися у зв’язку з різними періодами прийняття працівника на роботу.

Для визначення загальної річної прогнозованої суми індексації всіх працюючих потрібно здійснити розрахунки за всіма категоріями працівників.

Бюджетні установи повинні планувати фонд додаткової зарплати на виплату індексації зарплати в кошторисі. Вихідними даними для нарахування прогнозної суми індексації на плановий рік є:

  • фактичний рівень індексації на кінець поточного року;
  • прогнозний рівень ІСЦ на плановий рік;
  • прогнозний рівень підвищення доходів на плановий рік.

Відповідно до прогнозованої суми індексації планується й сума нарахувань на ФОП. Прогнозна сума індексації та нарахувань на ФОП має бути обгрунтована розрахунками.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали