Місяць 2016 року

Прогнозний рівень ІСЦ, %

Місяць 2016 року

Прогнозний рівень ІСЦ, %

Січень

101,2

Липень

100,0

Лютий

101,2

Серпень

100,0

Березень

101,2

Вересень

101,2

Квітень

101,2

Жовтень

101,2

Травень

101,2

Листопад

101,2

Червень

101,2

Грудень

101,2

Усього за рік

112,0

х

х