Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Визнання майна безхазяйним: правові аспекти

Ольга Старцєва

27.07.2016 2741 0 1

Сьогодні внаслідок децентралізації територіальні громади майже самостійно повинні фінансувати свої потреби, тому питання ефективного управління майном громад та збільшення надходжень є досить актуальним, так само як і розширення можливостей фінансування. Один із шляхів збільшення надходжень до бюджету громади – розпорядження майном, яке є власністю громади, зокрема отримання коштів за його продаж, передачу в оренду тощо. У консультації розглянемо, як органу місцевого самоврядування отримати безхазяйне майно у власність, що для цього необхідно зробити тощо.

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий (ст. 335 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені.

Про взяття таких речей на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. Нагадаємо, відповідно до ст. 181 ЦК до нерухомих речей (нерухомого майна) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Законодавець визначив саме такий порядок, аби установити власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення такої речі або заявити про свої права на вказану річ. А необхідність взяття на облік речі як безхазяйної обумовлена також тим, що лише після закінчення чітко визначеного періоду – одного року з моменту взяття такої речі на облік – виникнуть правові підстави для визнання власником речі іншої особи.

При цьому ЦК не визначено конкретно суб’єкта, на якого покладається обов’язок інформувати громаду (суспільство) про взяття нерухомого майна на облік як безхазяйного. Утім, проаналізувавши законодавчі норми, можемо дійти висновку, що таке оголошення розміщується за рахунок заявника, оскільки саме він у подальшому надаватиме докази такого розміщення та є зацікавленою особою щодо набуття права власності на безхазяйну нерухому річ. А офіційне оприлюднення інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік є складовою процедури набуття права власності, без дотримання якої суд не зможе прийняти рішення на користь відповідного органу місцевого самоврядування.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйна нерухома річ за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність (ч. 2 ст. 335 ЦК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали