Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

02.03.2018 452 0 1

Інвестиційна нерухомість

Відповідно до НП(С)БОДС 129 інвестиційна нерухомість оцінюється або за її первісною вартістю, або за справедливою вартістю. Первісна вартість придбаної інвестиційної нерухомості включає в себе ціну її придбання та видатки, безпосередньо віднесені до придбання.

До видатків, безпосередньо віднесених до придбання інвестиційної нерухомості, належать:

  • суми, що сплачуються постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
  • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку із придбанням (отриманням) прав на інвестиційну нерухомість;
  • суми непрямих податків у зв’язку із придбанням (створенням) інвестиційної нерухомості (якщо вони не відшкодовуються суб’єкту держсектора);
  • юридичні послуги, комісійні винагороди, пов’язані із придбанням інвестиційної нерухомості;
  • інші витрати, безпосередньо пов’язані із придбанням та доведенням об’єктів інвестиційної нерухомості до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісною вартістю інвестиційної нерухомості, створеної суб’єктом держсектора, є собівартість на дату початку використання нерухомості, виходячи із загальної суми витрат на її створення.

Якщо нерухомість, що утримується на умовах фінансової оренди, класифікується як інвестиційна нерухомість, то первісна вартість такої інвестнерухомості визначається відповідно до НП(С)БОДС 126 «Оренда», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.10 р. № 1629.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали