Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Дооцінка запасів: правила здійснення та документування

20.03.2017 597 0 1

Акценти статті:

  • правила формування первісної вартості запасів;
  • підстави для проведення дооцінки запасів;
  • документальне оформлення оцінки запасів.

Бухгалтерський облік запасів ведеться відповідно до НП(С)БОДС 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.10 р. № 1202, та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11).

У п. 4 НП(С)БОДС 123 «Запаси» надано визначення дефініції «запаси», а саме встановлено, що запаси – це активи, які:

  • утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, передачі за умов звичайної господарської діяльності;
  • перебувають у процесі звичайної діяльності суб’єкта держсектора для подальшого споживання;
  • перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта держсектора.

Операційним циклом є проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності та отриманням грошових коштів від продажу виробленої з них продукції (виконаних робіт, наданих послуг) або їх споживанням чи безоплатним розподілом (переданням) для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта держсектора.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали