Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Із 1 грудня підвищено МЗП: на що це вплине?

30.11.2021 400 0 1


Відповідно до ст. 8 Закону від 15.12.2020 № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі – Закон № 1082) із 1 грудня поточного року мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) становить 6 500 грн, а погодинна – 39,12 грн. Також згідно зі ст. 7 Закону № 1082 збільшено до 2 481 грн прожитковий мінімум для працездатних осіб (далі – ПМ). Розглянемо, на що впливають ці зміни та що слід урахувати бухгалтеру в роботі.


Доплата до МЗП

Як установлено ст. 31 Закону від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108), розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за МЗП, тобто з 1 грудня – за 6 500 грн.

Зверніть увагу! Під час обчислення зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована працівнику, який виконав місячну норму праці, зарплата є нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня МЗП, яка щомісячно виплачується одночасно із зарплатою.

Якщо розмір зарплати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за МЗП, проводиться доплата до рівня МЗП (тобто до 6 500 грн).

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

База нарахування ЄСВ

ЄСВ – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загально­обов’язкового державного соціального страхування (далі – ЗДСС) обов’язково та на регулярній основі для забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за чинними видами ЗДСС (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», далі – Закон № 2464).

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 МЗП, на яку нараховується ЄСВ. Станом на 1 грудня 2021 року вона дорівнює 97 500 грн (15 МЗП х 6 500 грн) (п. 4 ст. 1 Закону № 2464).

Мінімальний страховий внесок – сума ЄСВ, що визначається розрахунково як добуток МЗП і розміру внеску, установленого законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. Мінімальний розмір ЄСВ із грудня становить 1 430 грн (6 500 грн х 22 %) (п. 5 ст. 1 Закону № 2464).

Лікарняні

Відповідно до Закону від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підвищення МЗП, а отже, і максимальної бази нарахування ЄСВ вплине на розмір обмежень для розрахунку лікарняних та декретних. Мінімальний розмір декретних у розрахунку на 1 день для основних працівників із 1 грудня 2021 року – 213,53 грн.

Майте на увазі! Це стосується лише відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що розпочалася згідно з листком непрацездатності в грудні 2021 року. Якщо ж відповідно до листка непрацездатності дата початку такої відпустки припала на період до грудня поточного року, то мінімальний розмір допомоги для усього періоду відпустки (навіть за дні після 01.12.2021) становитиме 197,11 грн.

Розмір штрафів

Усі штрафи, розмір яких розраховується з установленого розміру МЗП, із 1 грудня збільшено.

Наприклад, відповідно до ст. 265 КЗпП так звані трудові штрафи становлять:

 • за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплату зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків – 10 МЗП (65 000 грн) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
 • учинення порушення, передбаченого абзацом другим ч. 2 цієї статті, повторно протягом двох років із дня виявлення порушення – 30 МЗП (195 000 грн) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
 • порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, понад один місяць, виплату їх не в повному обсязі – 3 МЗП (19 500 грн);
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 2 МЗП (13 000 грн) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», від 12.12.1991 № 1975-XII «Про альтернативну (невійськову) службу», від 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – 4 МЗП (26 000 грн) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
 • недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – 3 МЗП (19 500 грн);
 • учинення дій, передбачених абзацом сьомим ч. 2 цієї статті, під час проведення перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому ч. 2 цієї статті, – 16 МЗП (104 000 грн);
 • порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим – восьмим ч. 2 цієї статті, – 1 МЗП (6 500 грн) за кожне таке порушення, а за повторне порушення протягом року – 2 МЗП (13 000 грн).

Індексація

Зростання ПМ вплине на збільшення межі для індексації зарплати. Із 1 грудня 2021 року доходи індексують у межах 2 481 грн (детальніше про індексацію читайте «Індексація грошових доходів громадян за 2021 рік»).

Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078, у разі підвищення окладів значення індексу споживчих цін у місяці, у якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Тобто цей місяць стає базовим. Сума індексації в базовому місяці не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалася у такому місяці.

Мінімальне підвищення посадового окладу за ЄТС становить 223 грн, що значно перевищує суму індексації, яка могла бути нарахована в грудні цього року. Отже, для всіх працівників, оклади яких формуються за ЄТС, грудень поточного року є базовим місяцем, тому індексація доходів не проводиться.

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга (далі – ПСП) залишається незмінною до кінця поточного року.

Згідно з п. 169.1 Податкового кодексу (далі – ПК) з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 ПК платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму ПСП:

 • у розмірі, що дорівнює 50 % ПМ (у розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного податкового року (загальна), – для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПК);
 • у розмірі, що дорівнює 100 % загальної ПСП («дитяча»), – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПК);
 • у розмірі, що дорівнює 150 % загальної ПСП (підвищена), – для платників, передбачених пп. 169.1.3 ПК;
 • у розмірі, що дорівнює 200 % загальної ПСП (максимальна), – для платників, перелічених у пп. 169.1.4 ПК.

Аліменти

Розмір аліментів має бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Розмір аліментів на одну дитину становить: мінімальний гарантований – не менше ніж 50 % ПМ для дитини відповідного віку, а мінімальний рекомендований – ПМ для дитини відповідного віку:

 • до 6 років – 1 050 грн (2 100 грн х 50 %);
 • від 6 до 18 років – 1 309 грн (2 618 грн х 50 %).

Тарифні розряди за ЄТС

Відповідно до примітки 1 додатка 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» посадові оклади (тарифні ставки) працівників за ЄТС з 01.12.2021 розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду – 2 893 грн.

Розміри посадових окладів працівників за ЄТС з 01.12.2021 наведемо для зручності в таблиці.

(грн)

Тарифний
розряд

Тарифний
коефіцієнт

Розмір
посадового окладу

1

2

3

1-й

1

2 893

2-й

1,09

3 153

3-й

1,18

3 414

4-й

1,27

3 674

5-й

1,36

3 934

6-й

1,45

4 195

7-й

1,54

4 455

8-й

1,64

4 745

9-й

1,73

5 005

10-й

1,82

5 265

11-й

1,97

5 699

12-й

2,12

6 133

13-й

2,27

6 567

14-й

2,42

7 001

15-й

2,58

7 464

16-й

2,79

8 071

17-й

3,0

8 679

18-й

3,21

9 287

19-й

3,42

9 894

20-й

3,64

10 531

21-й

3,85

11 138

22-й

4,06

11 746

23-й

4,27

12 353

24-й

4,36

12 613

25-й

4,51

13 047

Зверніть увагу: у зв’язку з підвищенням посадових окладів слід затвердити нові штатні розписи і ввести їх у дію з 01.12.2021.

Розміри посадових окладів працівників за ЄТС з 01.12.2021.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу