Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як списати комунальне майно

Оновлено

29.09.2022 174 0 0

Основні засоби: облік, використання та списання


Наша країна щодня несе людські та матеріальні втрати у війні з РФ, яка руйнує школи, дитсадки та пологові будинки, пошкоджує житлові будинки, адмінбудівлі, лікарні... Наразі зруйновано багато комунального майна, яке не підлягає відновленню. Тож до редакції все частіше надходять запитання, як правильно списати таке майно та якими документами слід при цьому керуватися.


Повноваження ОМС

У зв’язку з відсутністю нормативно-правових актів, які регулюють питання списання об’єктів права комунальної власності (майна), органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) повинні розробити Положення про порядок списання об’єктів права комунальної власності (майна) (далі – Положення). Звичайно, можна взяти нормативно-правові акти, що регламентують питання списання об’єктів державної власності, зокрема Порядок, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314, беручи до уваги вимоги інших документів, які містять норми списання майна.

Відповідно до ст. 1 Закону від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), право комунальної власності – це право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через ОМС.

Майно списується суб’єктом господарювання (далі – СГ), на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого ОМС рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється з урахуванням особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли заборонено розпоряджатися майном).

Отже, розроблення і затвердження ОМС Положення є вкрай важливим для врегулювання усіх питань списання майна (примірний зразок Положення див. у кінці консультації).

Порядок списання комунального майна

Алгоритм списання комунального майна є таким:

Крок 1. Визначення майна, що пропонується до списання.

Крок 2. Утворення уповноваженим радою органом комісії зі списання майна.

Крок 3. Проведення комісією інвентаризації майна, що пропонується до списання, та складання за її результатами відповідного акта.

Крок 4. Визначення комісією зі списання можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню.

Крок 5. Складання комісією акта списання майна та підготовка балансоутримувачем пакета документів, потрібного для отримання дозволу на списання майна.

Крок 6. Затвердження уповноваженим радою органом протоколу засідання комісії зі списання, акта інвентаризації, акта списання майна та акта технічного стану.

Крок 7. Звернення до відповідного ОМС щодо надання згоди на списання майна.

Крок 8. Прийняття відповідним ОМС рішення про надання згоди на списання майна.

Крок 9. Розбирання, демонтаж та списання майна.

Крок 10. Відображення балансоутримувачем майна на рахунках бухобліку фактів проведення відповідних господарських операцій зі списання майна.

Крок 11. Оприбуткування отриманих унаслідок списання майна придатних основних засобів (далі – ОЗ) з їх відображенням на рахунках бухобліку.

Крок 12. Оприбуткування непридатних для використання вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів як вторинної сировини (металобрухт тощо).

Крок 13. Контроль ОМС за використанням коштів, отриманих унаслідок списання комунального майна.

Отже, щоб списати майно, спочатку слід отримати відповідне рішення ОМС.

Перелік документів для отримання згоди/відмови в наданні згоди ОМС на списання комунального майна

Щоб отримати згоду на списання комунального майна, СГ подає ОМС разом із зверненням стосовно списання майна такі документи (їх перелік залежить від затвердженого ОМС Положення):

 • підписане керівником СГ техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, напрями використання коштів, які передбачається отримати внаслідок списання, а також інформація про вплив списання майна на цілісність майнового комплексу і провадження СГ виробничої та іншої діяльності;
 • відомості про майно, що пропонується списати, за даними бухобліку (крім об’єктів незавершеного будівництва);
 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 • акт технічного стану майна, затверджений керівником СГ (не подається у разі списання майна, виявленого за результатамив інвентаризації як нестача);
 • відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, та за наявності — копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану або договору оренди землі;
 • відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проєктування, загальна кошторисна вартість проєктно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проєктно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт);
 • відомості про вчинення дій, спрямованих на визначення можливості застосування інших способів управління щодо нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, зокрема вивчення попиту щодо їх відчуження, оренди, безплатного передання іншим СГ;
 • документи, на підставі яких здійснюється будівництво або реконструкція чи технічне переоснащення діючих об’єктів (якщо майно списується у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
 • висновок спеціалізованої організації про технічний стан об’єкта нерухомості, що пропонується до списання, із визначенням витрат на відновлення такого об’єкта (подається за вимогою ОМС).

У разі потреби ОМС можуть запитувати від СГ додаткові документи, потрібні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проєкти тощо).

Як оформлюється рішення ОМС?

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється ОМС у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди — у формі листа.

Коли СГ можуть відмовити у списанні майна?

СГ можуть відмовити в наданні згоди на списання майна, якщо:

 • майно не відповідає вимогам, зазначеним у Положенні про списання майна ОТГ;
 • ОМС визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;
 • СГ подав документи на списання майна з порушенням установлених вимог, а також у документах наявні суперечності;
 • у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;
 • відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

Увага! Забороняється знищувати, здавати в брухт кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним ОМС рішення про надання згоди на його списання (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухобліку фактів проведення відповідних господарських операцій забезпечується безпосередньо СГ, на балансі якого перебуває майно. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання СГ суб’єкту управління звіту про списання майна.

Бухоблік операцій зі списаним майном

Списання майна — це віднесення товарних цінностей або грошових коштів підприємств, фірм, установ, організацій до збитків із вилученням їх із балансу, зняття з балансового обліку.

Відповідно до розд. VIII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11, списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно:

 • є морально застарілим чи фізично зношеним, непридатним для подальшого використання СГ, а його відновлення є економічно недоцільним (у т. ч. у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
 • пошкоджено внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що його відновлення є економічно недоцільним);
 • виявлено за результатами інвентаризації як нестача. Таке майно списується з подальшим його відображенням в бухобліку в порядку, установленому Мінфіном.

Після списання майна усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи подальшого використання, а також матеріали, отримані після списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухобліку запасів.

ОЗ, отримані внаслідок списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухобліку ОЗ. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторсировина (металобрухт тощо).

Залежно від отриманого рішення ОМС можна відчужувати або передавати списане майно.

Продаж ОЗ

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі – Наказ № 1219, Порядок № 1219), для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації активів призначено рахунок 72 «Доходи від продажу активів». Водночас:

 • за кредитом цього рахунка відображається отримання доходу суб’єктом держсектору або зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету;
 • за дебетом – списання у порядку закриття субрахунка обліку доходів на фінрезультат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету тощо.

Рахунок 72 має такі субрахунки:

 • 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів» – для обліку доходів від реалізації в установленому порядку майна (крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету);
 • 7231 «Доходи державного бюджету від продажу майна» (7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу майна») – для обліку вказаних доходів.

Виходячи з рекомендацій Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних кош­тів та державними цільовими фондами, затвердженої Наказом № 1219 (далі – Типова кореспонденція № 1219), продаж ОЗ (на прикладі комп’ютерів) в обліку відображається так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума*

1

2

3

4

5

1

Відображено суму зносу реалізованого ОЗ

1411

1014

55 000

2

Відображено залишкову вартість (за наявності на момент реалізації)

8411

1014

25 000

3

Віднесено до накопичених фінансових результатів вартість ОЗ

5111

5512

55 000

4

Нараховано дохід від реалізації ОЗ

2117

7211

55 000

5

Отримано кошти від продажу ОЗ

2313

2117

55 000

6

Наприкінці звітного періоду закрито рахунки:

– доходів


7211


5511


55 000

– витрат

5511

8411

25 000

* Суми наведено умовні.

Кошти, отримані від відчуження комунального майна, перераховуються покупцем або СГ, що є балансоутримувачем майна, на рахунок ОМС. Ці моменти обов’язково прописуються у Положенні.

Безплатне передання ОЗ

За рішенням суб’єкта управління передання ОЗ може відбуватися в межах одного головного розпорядника. У разі безплатного передання між різними головними розпорядниками у того, який передає, виникають видатки (він списує з балансу переданий ОЗ, дотримуючись положень п. 1.30 Типової кореспонденції № 1219), а у сторони, яка приймає на бухоблік такий об’єкт, його отримання відображається згідно з п. 1.11 Типової кореспонденції № 1219.

Згідно з Типовою кореспонденцією № 1219 внутрішньовідомче передання ОЗ в обліку відображається так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума*

1

2

3

4

5

Облік в установі, що передає

1

Відображено вартість переданого ОЗ

5111

1014

55 000

2

Списано суму зносу, нарахованого:

– за перше півріччя 2022 року


1411


5511


2 750

– у минулих роках

1411

5512

27 500

Облік в установі, що приймає

1

Оприбутковано об’єкт ОЗ

1014

5111

55 000

2

Відображено суму зносу, нарахованого:

– за перше півріччя 2022 року


5511


1411


2 750

– у минулих роках

5512

1411

27 500

* Суми наведено умовні.

Зразок

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання майна, що є комунальною
власністю територіальної громади

Це Положення (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанов КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 06.06.2007 № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» та від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», наказу Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», НП(С)БОДС 121 «Основні засоби».

I. Загальна частина

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади, а саме: матеріальних активів, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), інших необоротних матеріальних активів та об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) (далі – майно).

1.2. Списання майна здійснюється шляхом його ліквідації, безплатного передання та відчуження (рухоме майно) з балансу підприємств, установ, організацій (далі – суб’єкти господарювання).

У Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади.

1.3. Терміни, які використовуються у Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.4. Дія Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям міської комунальної власності на правах господарського відання та користування, оперативного управління, у т. ч. передане в оренду, та/або знаходиться в статутних фондах інших суб’єктів підприємницької діяльності.

1.5. Дія Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду та цивільної оборони тощо).

II. Порядок списання майна, що є комунальною власністю
територіальної громади, шляхом ліквідації

2.1. Списанню підлягає майно, яке не може бути в установленому порядку відчужене, безплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене за результатами інвентаризації як нестача.

2.2. Списання майна, виявленого внаслідок інвентаризації як нестача, здійснюється з подальшим його відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, установленому Мінфіном.

2.3. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого міською радою рішення про надання згоди на його списання.

2.4. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ, комунального підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тис. грн, здійснюється за рішенням керівника підприємства відповідно до Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

2.5. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає Фонду комунального майна разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи:

 • техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;
 • відомості про майно, що пропонується списати, за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;
 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;
 • акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого внаслідок інвентаризації як нестача);
 • відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;
 • відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проєктування, загальна кошторисна вартість проєктно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проєктно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.6. У разі потреби Фонд комунального майна може запитувати у суб’єкта господарювання додаткові документи, потрібні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їхні проєкти, тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб’єкту господарювання у 10-денний строк із дати надходження зазначених у п. 2.5 документів.

2.7. Фонд комунального майна готує проєкт рішення ОМС про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна протягом 30 робочих днів із дати надходження документів, зазначених у п. 2.5 Положення.

2.8. Рішення про надання згоди на списання майна приймається ОМС у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа Фонду комунального майна.

Лист про відмову в наданні згоди на списання майна надається у разі, коли:

 • майно не відповідає вимогам, визначеним у п. 2.5 Положення;
 • суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонуються до списання;
 • суб’єкт господарювання подав передбачені Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також у документах наявні суперечності;
 • у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.

2.9. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання Фонд комунального майна утворює комісію з розгляду питань списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджуються розпорядчим актом.

У разі потреби комісія з розгляду питань списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

2.10. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю територіальної громади, та встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється комісія у складі:

 • керівника або його заступника (голова комісії);
 • головного бухгалтера або його заступника (в установі, де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, – особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
 • керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;
 • працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії з установлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

2.11. Комісія суб’єкта господарювання:

 • проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
 • обстежує майно, що підлягає списанню, використовуючи необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;
 • визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції щодо його продажу, безплатного передання чи ліквідації;
 • установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його за результатами інвентаризації як нестача;
 • установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);
 • визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;
 • здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здавання на склад та оприбуткування на відповідних балансових рахунках;
 • складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

2.12. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 • акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не додаються у разі списання майна, виявленого за результатами інвентаризації як нестача);
 • акти на списання майна;
 • інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, за результатами інвентаризації якого виявлено нестачу, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна наводяться: рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання та реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій вказуються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

2.13. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття міською радою рішення про надання згоди (згідно з Положенням) на списання майна.

2.14. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

2.15. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи подальшого використання, а також матеріали, отримані внаслідок списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.16. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих внаслідок списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

2.17. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здаванню суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.18. Забороняється знищувати, здавати в брухт кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.19. Кошти, що надійшли внаслідок списання майна, залишаються у розпорядженні суб’єктів господарювання та спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

2.20. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають до Фонду комунального майна у місячний строк після закінчення розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3. За наявності зауважень до звіту його повертають суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

2.21. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання звіту про списання майна.

2.22. Керівник суб’єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання Фонду комунального майна достовірних матеріалів, передбачених Положенням.

III. Порядок списання майна,
що є комунальною власністю територіальної громади,
шляхом безплатного передання

3.1. Безплатне передання майна, що є комунальною власністю територіальної громади, з балансу суб’єктів господарювання комунальної власності здійснюється за погодженням сторін та вищих організацій з дозволу міської ради.

Безплатне передання майна, що є комунальною власністю територіальної громади, з комунальної власності в державну здійснюється згідно з вимогами постанови КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» з дозволу ОМС.

IV. Порядок списання майна,
що є комунальною власністю територіальної громади,
шляхом відчуження (продаж рухомого майна)

4.1. Відчуження рухомого майна суб’єктів господарювання міської комунальної власності проводиться Фондом комунального майна після отримання на це дозволу ОМС.

4.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади, згідно з Положенням суб’єкт господарювання має подати Фонду комунального майна такі документи:

 • звернення, в якому надається техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження основних засобів (рухоме майно) та напрямки використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);
 • відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 4;
 • акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 5;
 • акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;
 • звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухоме майно);
 • за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати та графік її погашення, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

За вимогою Фонду комунального майна заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

4.3. Початкова ціна продажу основних засобів (рухоме майно) визначається на підставі висновку зі звіту про оцінку основних засобів (рухоме майно), який виготовляється суб’єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

4.4. Після проведення оцінки суб’єктам господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Висновок про вартість основних засобів (рухоме майно) дійсний до закінчення строку дії дозволу міської ради на відчуження основних засобів (рухоме майно).

4.5. Строк прийняття рішення про надання чи відмову в наданні дозволу щодо відчуження основних засобів (рухоме майно) становить 30 робочих днів від часу надходження до Фонду комунального майна повного комплекту документів, потрібних для прийняття відповідного рішення.

4.6. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через біржі на аукціоні відповідно до Закону від 10.12.1991 № 1956-XII «Про товарні біржі».

4.7. Кошти, отримані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), спрямовуються відповідно до вимог законодавства до бюджету ОМС.

4.8. Фонд комунального майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна подає до міської ради звіт за результатами відчуження основних засобів (рухоме майно) та використання коштів згідно з додатком 6.

V. Прикінцеві положення

5.1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до Положення.

5.2. Керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої Фонду комунального майна.

5.3. Фонд комунального майна у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснює контроль за дотриманням вимог Положення та цільовим використанням коштів.


Додаток 1
До Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника)

__________________________

(суб’єкта господарювання)

__________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ __________________________ 20__

М. П.

ВІДОМІСТЬ
про майно комунальної власності,
що пропонується до списання

станом на ___ ______ 20__

№ з/п

Найменування об’єкта

Рік випуску,
дата введення
в експлуатацію

Номер
об’єкта

Інформація про проведення
модернізації, модифікації,
добудови, реконструкції

Вартість здійснених
капітальних інвестицій (грн)

Первісна (переоцінена)
вартість (грн)

Сума
нарахованого зносу

(грн)

Балансова (залишкова)
вартість (грн)

Ліквідаційна вартість

(грн)

інвентарний
(номенклатурний)

заводський

паспортний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

Дані про дорогоцінні метали ___________________________________________

(подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

Головний бухгалтер _____________ ______________________

(підпис)              (ініціали та прізвище)

Додаток 2
До Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника)

__________________________

(суб’єкта господарювання)

__________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ __________________________ 20__

М. П.

АКТ
інвентаризації майна комунальної власності,
що пропонується до списання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__ № ____

комісією у складі _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

проведено інвентаризацію майна комунальної власності, що пропонується до списання і відображається на субрахунку _______________________

станом на ___ ___________ 20__

Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__

Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

№ з/п

Найменування
об’єкта

Рік
випуску,
дата
введення в
експлуатацію

Номер
об’єкта

Станом
на __.__.20__

Примітка

інвентарний
(номенклатурний)

заводський

паспортний

фактично
виявлено

за даними
бухобліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

Усього за актом: _____________________________________________________

(цифрами і словами)

1) загальна кількість об’єктів (фактично) _________________________________

(цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) _________________________________________

(цифрами і словами)

Голова комісії: ______________ ____________________ ___________________

(посада)                      (підпис)                      (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ______________ _____________________________________

______________ _________________ ____________


Додаток 3
До Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________ ______________________________

(найменування суб’єкта господарювання) (посада керівника

_____________________________ ______________________________

суб’єкта господарювання)

_____________________________ ______________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________________ ____________ ___________ 20___

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

М. П.

ЗВІТ
про списання майна комунальної власності

№ з/п

Найменування об’єкта

Рік випуску, дата введення
в експлуатацію

Інвентарний
(номенклатурний)
номер

Заводський номер

Витрати на списання об’єкта (грн)

Оприбутковано
внаслідок списання

Отримано коштів внаслідок
реалізації матеріалів, сировини
тощо (грн)

Напрями використання коштів

Документи, що підтверджують
отримання коштів

Придатних
вузлів та агрегатів

Матеріалів

Сировини

Основних засобів

Загальна вартість (грн)

кількість

вартість

кількість

вартість

кількість

вартість

кількість

вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Усього

Голова комісії: ____________ ______________________

(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ____________ ______________________

____________ ______________________


Додаток 4
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб’єкта господарювання

__________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ __________________________ 20__

М. П.

ВІДОМОСТІ
про об’єкти основних фондів (засобів),
які пропонуються до відчуження
на ____________ 20_

Найменування об’єкта

Рік випуску (побудови)

Номер
об’єкта

Інформація
про проведення
модернізації,
модифікації,
добудови,
дообладнання,
реконструкції

Вартість
здійснених
капітальних інвестицій, грн

Первісна
(переоцінена) вартість, грн

Сума нарахованого
зносу, грн

Балансова
(залишкова) вартість, грн

Дані про
дорогоцінні метали*

інвентарний

заводський

паспортний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     

Усього

+

+

+

+

+

 

___________________

* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом.

Головний бухгалтер суб’єкта господарювання _____________ _____________

(підпис)             (ініціали та прізвище)

Додаток 5
до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника)

__________________________

(суб’єкта господарювання)

__________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ __________________________ 20__

М. П.

АКТ
про оцінку вартості основних засобів,
які підлягають відчуженню, станом на «__» ______20__ року


з/п

Назва
інвентарного
об’єкта

Рік
випуску

Номер
інвентарн. об’єкта

Кількість
капітальних
ремонтів
(дата
проведення
останнього)

Вартість
капітальних
ремонтів, грн

Балансова
(первісна)
вартість, грн

Сума
нарахованого
зносу, грн

Балансова
(залишкова)
вартість, грн

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

                 

2

                 

3...

                 

Усього:

       

Відомості про дорогоцінні метали: (подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом)

Головний бухгалтер ___________________ _____________________________

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

Додаток 6
До Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб’єкта господарювання

_________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________ ____________ 20__

М. П.

АКТ
інвентаризації основних фондів (засобів),
які пропонуються до відчуження

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

найменування об’єкта (суб’єкта господарювання, цеху, дільниці тощо),
де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від __.__.20___ № ____ комісією у складі ________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, ініціали та прізвище членів комісії)

проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку ____ на __.__20___.

Інвентаризацію почато _____.20__ Інвентаризацію закінчено _____.20__

Під час інвентаризації встановлено:

Найменування
об’єкта

Рік
випуску

Номер об’єкта

Обліковується на __ _______ 20__

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично виявлено

за даними
бухгалтерського обліку

кількість

первісна
(переоцінена)
вартість, грн

кількість

первісна
(переоцінена)
вартість, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

Усього

                 

Усього:

а) загальна кількість одиниць, фактично ____________________________

(словами)

б) на суму, гривень, фактично _____________________________________

(словами)

Голова комісії ____________ ______________ _______________________

(посада)                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ____________ _____________ _______________________

(посада)                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)

____________ _____________ _______________________

(посада)                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)

Додаток 7
До Положення

ЗВІТ
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих
від продажу основних засобів (рухомого майна)

п/п

Назва, адреса
підприємства

Назва
органу,
який надав
дозвіл на відчуження

Номер
та дата
документа,
яким був
наданий дозвіл

Назва, інвентарний
номер
об’єкта продажу

Назва,
адреса
посередника з продажу

Назва, адреса
фірми-покупця

Номер,
дата
реєстрації
контракту (договору
купівлі-продажу)

Сума
коштів,
отриманих
від продажу,
номер рахунка

Використання
коштів
згідно
з техніко-економічним
обґрунтуванням

Фактичне
використання
коштів

Примітки

призна-
чення

обсяг

призна-чення

обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           

Керівник підприємства _________________ _______________________

(підпис)                           (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ______________________ ________________________

(підпис)                            (прізвище та ініціали)

М. П.

Бухоблік списання комунального майна.doc

Завантажити

Зразок Положення з додатками.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Спецвипуски. Освіта»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1800 грн. / рік

Купити