Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Вступив у силу наказ НАЗК щодо Порядку інформування про суттєві зміни у майновому стані

03.12.2021 4 0 0

Якщо вартість майна, набутого у власність суб’єктом декларування, йому невідома, повідомлення не подається: з 1 грудня набрав чинності наказ НАЗК про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

З 1 грудня набув чинності наказ Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування (наказ 23.07.2021  № 450/21).

У ньому, зокрема, вказано, що якщо вартість майна, набутого у власність суб’єктом декларування, йому невідома, повідомлення НАЗК не подається. Також встановлено, що інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не подається.

Цей Порядок визначає процедуру інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною четвертою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Інформування про суттєві зміни у майновому стані здійснюється:

  • суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону,
  • суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, у якому виник обов’язок щодо подання повідомлення, суб’єкт декларування у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

Інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому стані суб’єкт декларування здійснює особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування (далі - повідомлення) після автентифікації у персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).

Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

Паперова копія повідомлення до Національного агентства не подається. Повідомлення включається до Реєстру та оприлюднюється у публічній частині Реєстру (без відображення інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства).

Інформація, внесена до повідомлення, має бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону.

Інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не подається.

Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, але була сплачена частинами, розмір кожної з яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, повідомлення подається після переходу права власності на таке майно. Про дохід, що був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.

У разі придбання майна, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, подається одне повідомлення, в якому зазначаються відомості у відповідних розділах щодо придбаного майна та здійсненого видатку.

У разі отримання доходу в негрошовій формі (спадщина, подарунок тощо), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, подається одне повідомлення, в якому зазначаються відомості у відповідних розділах щодо отриманого доходу в негрошовій формі та отриманого майна.

Якщо вартість майна, набутого у власність суб’єктом декларування, йому невідома, повідомлення не подається.

Доходи, видатки та вартість придбаного майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки/майно, одержані/здійснені/придбані в іноземній валюті, підлягають відображенню в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, встановленим на дату одержання доходів/здійснення видатків/придбання майна.

Інформацію в повідомленні про джерело суб’єкт декларування зазначає відповідно до правочину, за яким набуто право власності на майно, отримано дохід чи подарунок (роботодавець, продавець, дарувальник, спадкодавець, рішення суду тощо).

Повідомлення не подається у разі припинення перебування суб’єкта декларування на посаді, яка передбачає зайняття відповідального та особливо відповідального становища або пов’язана з високим рівнем корупційних ризиків.

nazk.gov.ua

Коментарі до матеріалу