Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Внесено зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

09.01.2023 654 0 0

Наказом Міністерства Фінансів України від 16.12.2022 р. №439 «Про внесення змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, вносяться такі зміни:
1) у пункті 2.2 глави 2:

  • в абзаці другому слова «звіту про результати проведення процедури закупівлі /» виключити; 
  • після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
  • «За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг з урахуванням особливостей, визначених законодавством, без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель / електронних каталогів для закупівлі товарів розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу першого цього пункту протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).».
  • У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим; 

2) в абзаці двадцять першому Порядку заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів додатка 1 до цього Порядку слова та цифри «Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року 
№ 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182» замінити словами та цифрами «Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674».

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити: 

  • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  • оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.


Міністр                                         Сергій МАРЧЕНКО

наказ_Мінфіну_від_16_12_2022_439.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу