Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Деякі питання здійснення спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати

28.09.2022 53 0 0

З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень з питань погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Забезпечити здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та іншими суб'єктами управління об'єктами державної власності спеціального моніторингу погашення заборгованості із заробітної плати (далі - моніторинг) на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери їх управління або розміщуються на відповідній території.
2. Установити, що порядок та строки подання інформації, передбаченої пунктами 6 - 8 цієї постанови, та форми, за якими вона подається, визначаються Державною службою з питань праці.
3. На період дії воєнного стану завдання із здійснення моніторингу, встановлені цією постановою, виконання яких покладено на обласні, Київську міську, районні державні адміністрації, виконують відповідні військові адміністрації.
4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 863 "Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2194; 2016 р., N 100, ст. 3261) зміни, що додаються.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 370 "Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 30, ст. 1001);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. N 517 "Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати".
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям та іншим суб'єктам управління об'єктами державної власності:
забезпечити роботу тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, утворених ними;
визначити на рівні не нижче заступника керівника суб'єкта управління або державного секретаря міністерства голову комісії, який нестиме персональну відповідальність за роботу комісії та стан погашення заборгованості. Під час прийняття рішення щодо преміювання зазначених посадових осіб враховувати результати роботи з погашення заборгованості на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління відповідного суб'єкта управління;
забезпечити подання Державній службі з питань праці інформації про результати моніторингу;
забезпечити подання підприємствами, установами і організаціями в електронному вигляді інформації про заборгованість із заробітної плати підприємств, установ і організацій через персональний кабінет користувача на порталі електронних сервісів Міністерства економіки, а також здійснення контролю за своєчасністю та достовірністю її подання.
7. Міністерству юстиції запровадити спеціальний моніторинг погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, стосовно яких відкрито провадження у справі про банкрутство, та подавати інформацію про результати такого моніторингу Державній службі з питань праці.
8. Державній службі статистики подавати Державній службі з питань праці інформацію про заборгованість із виплати заробітної плати підприємств, установ і організацій усіх форм власності.
9. Державній службі з питань праці забезпечити узагальнення інформації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та інших суб'єктів управління об'єктами державної власності про результати моніторингу для інформування Кабінету Міністрів України та розміщення на офіційному веб-сайті Державної служби з питань праці.
10. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

  • здійснювати моніторинг на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад та розміщуються на відповідній території;
  • за результатами моніторингу звертатися до Державної служби з питань праці та її територіальних органів щодо порушення підприємствами, установами і організаціями законодавства про працю для ініціювання здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • розглядати питання про притягнення до відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, які допускають порушення вимог законодавства щодо своєчасності виплати заробітної плати.
Post_KMU_1037_16_10_2022.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу