Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Мінфін затвердив Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету

01.09.2023 83 0 0

Мінфін затвердив Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету – наказ Мінфіну від 25.08.2023 № 465. Це ще один крок у напрямі удосконалення підходів до визначення результативності бюджетних програм та посилення прозорості бюджетного процесу загалом.

Методичні рекомендації є комплексним документом, що містить питання створення бюджетних програм на різних стадіях бюджетного процесу.

Документ охопив наявні вимоги до бюджетних програм, визначені у цілій низці нормативно-правових актів, а також створив основу для більш глибокого розуміння характеристик бюджетних програм. Зокрема, окреслено методичні підходи до:

  • визначення характеристик бюджетної програми – найменування, мети, завдань, напрямів використання бюджетних коштів, результативних показників з урахуванням забезпечення зв’язку бюджетної програми із цілями державної політики та її характеристик між собою;
  • формування результативних показників, орієнтованих на мету та завдання бюджетної програми.

Важливо зазначити, що в Методичних рекомендаціях вперше надано роз’яснення щодо змісту публічних послуг (їх видів – індивідуальні та колективні), отримувачів та надавачів, визначено можливі шляхи відображення публічних послуг у характеристиках бюджетних програм.

Восени Мінфін планує розпочати навчальні заходи для головних розпорядників коштів державного бюджету для створення єдиного розуміння нових підходів та, як наслідок, підвищення якості інформації про ефективність та результативність бюджетних програм зокрема та державного бюджету в цілому.

Методичні рекомендації сприятимуть розвитку програмно-цільового методу, що, зокрема, передбачено Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки.

До роботи над створенням Методичних рекомендацій було залучено представників Секретаріату Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, Офісу підтримки реформ Мінфіну (RST), національні експерти.

https://decentralization.gov.ua

Коментарі до матеріалу