Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

З 1 січня 2023 року працівники отримують допомогу по лікарняним лише за одним місцем роботи

14.02.2023 348 0 0

Відповідно до Закону України від 23.09.99 року №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору тощо, призначається та здійснюється за основним місцем роботи. 
Допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку та одночасно працюють на умовах трудового договору надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом. 
Тобто Закон визначає першочерговість реалізації права застрахованих осіб на допомогу по тимчасовій непрацездатності страхувальниками за основним місцем роботи. І лише у разі не реалізації застрахованою особою права на таку допомогу, вона надається за місцем роботи за сумісництвом (наймом). 
Документальним підтвердженням не реалізації права застрахованої особи на страхову виплату у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності буде вмотивоване рішення страхувальника або уповноважених ним осіб про відмову в призначенні страхової виплати. 
Розрахунок відповідної допомоги проводиться також лише за одним з місць роботи – за основним або за сумісництвом, у разі обґрунтованої відмови основного роботодавця. Важливо, що при обчисленні суми допомоги по тимчасовій працездатності за основним місцем роботи врахування заробітної плати з інших місць роботи не передбачено. 
Варто зазначити, що сумісництво є окремим видом трудових відносин і врегульовується за однаковим принципом незалежно від знаходження основного місця роботи. Іншими словами, вищезазначена норма Закону застосовується як до зовнішніх, так і до внутрішніх сумісників. 
Отже, реалізація права на страхову виплату у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за сумісництвом передбачена лише за одним місцем роботи. У разі наявності у працівника на момент настання страхового випадку декількох місць роботи за сумісництвом, він реалізує своє право на отримання лікарняних шляхом подання до одного з місць роботи за сумісництвом рішення основного страхувальника про відмову в призначенні страхової виплати.

https://t.me/pfvinobl

Коментарі до матеріалу