Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Лист Мінсоцполітики стосовно порядку виплати соціальної стипендії студентам з числа дітей-сиріт

Нове

10.07.2024 11 0 0

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.06.2024 р. № 374/0/186-24

    Директорат адресної соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України розглянув [...] запит [...] стосовно порядку виплати соціальної стипендії студентам з числа дітей-сиріт та повідомляє.

    Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти" (зі змінами) (далі - Порядок № 1045), право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які навчаються за державним замовленням у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої освіти державної форми власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи, та не перебувають в академічній відпустці, зокрема із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти.

    Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до закладу освіти за місцем їх навчання із заявою в паперовій або електронній формі, в якій зазначаються такі відомості:

•    прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності);

•    число, місяць, рік народження;

•    задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) або фактичне місце проживання;

•    серія та/або номер паспорта громадянина України або реквізити посвідки на постійне проживання (для особи, якій не виповнилося 14 років, - свідоцтво про народження);

•    реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

•    унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

•    ким і коли виданий студентський квиток;

•    підстава для отримання соціальної стипендії.

    Крім того, студенти (курсанти) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, додатково подають копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

    Відповідно до пункту 7 Порядку № 1045 соціальна стипендія виплачується щомісяця починаючи з 1 числа місяця її призначення.

    Водночас повідомляємо, що соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам), які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності з урахуванням вимог включення до такого рейтингу студентів (курсантів) першого року навчання до першого семестрового контролю, визначених Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 "Питання стипендіального забезпечення".

    Отже, рішення про призначення та виплату соціальної стипендії має бути прийнято з урахуванням зазначених вимог.


Заступник генерального директора
Директорату адресної соціальної
підтримки населення -
керівник експертної групи з питань
адміністрування соціальних програм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Роман КАРАКАШ

Лист Мінсоцполітики від 26.06.2024 р. № 3740186-24.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу