Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Огляд індивідуальних податкових консультацій для медичних КНП

08.12.2021 242 0 0


ІПК - індивідуальна податкова консультація.

Питання

Реквізити ІПК

Зміст консультації

Списали непридатні вакцини. Чи є ризик втрати неприбуткового статусу та чи оподатковувати ПДВ операції з утилізації

ІПК дпс від 24.11.2021
№ 4474/ІПК/99-00-21-03-02-06

Якщо КНП проводить списання вакцин, не використаних через закінчення терміну їх придатності, шляхом утилізації та знищення у законодавчо встановленому порядку, зокрема відповідно до нормативних документів МОЗ, не порушуючи вимог п. 133.4 Податкового кодексу (далі –ПК), проведення зазначених операцій не є підставою для виключення такої неприбуткової організації з Реєстру неприбутківців.

За операціями зі списання непридатних для подальшого використання вакцин (у т. ч. у зв’язку із закінченням терміну їх придатності), які були отримані платником податку безоплатно та операції з постачання яких такому платнику податку були звільнені від обкладення ПДВ відповідно до п. 381 підрозд. 2 розд. XX ПК, податкові зобов’язання з ПДВ платник податку не нараховує

У колективному договорі товариства – платника ПДВ прописано безоплатне медобслуговування для працівників та членів їхніх сімей у закладі охорони здоров’я (далі – ЗОЗ).

Для цього товариство планує: укласти із ЗОЗ договір, за яким ЗОЗ надає платні послуги з охорони здоров’я (медобслуговування) працівникам товариства та членам їхніх сімей; згідно з актом наданих послуг оплачувати їх.

У товариства виникло запитання: як обкладати ПДВ такі операції?

ІПК дпс
від 07.10.2021
№ 3761/ІПК/99-00-21-03-02-06

Уважати платні послуги з охорони здоров’я (мед-обслуговування), які планується надавати працівникам товариства та членам їхніх сімей, такими, що надані медзакладом або ЗОЗ на безоплатній основі, немає підстав, оскільки оплату таких послуг буде здійснювати не отримувач таких послуг, а третя сторона – товариство, як це передбачено відповідним договором.

Операції з надання ЗОЗ платних послуг з охорони здоров’я (медобслуговування) працівникам товариства та членам їхніх сімей відповідно до пп. «б» п. 185.1 ПК є об’єктом обкладення ПДВ.

Якщо такі послуги не перелічено в пп. «а»–«о» пп. 197.1.5 ПК та надаються закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на їх постачання, то операції з постачання таких послуг відповідно до пп. 197.1.5 ПК звільняються від обкладення ПДВ.

Незалежно від того, що згідно з умовами договору виконання обов’язку щодо оплати наданих працівникам товариства та членам їхніх сімей послуг з охорони здоров’я (медобслуговування) покладено на товариство, податкові накладні за операціями з їх постачання складаються на покупців (отримувачів) таких послуг, тобто на працівників товариства та членів їхніх сімей (неплатники ПДВ).

Оплата вартості таких послуг не зумовлює у товариства податкових наслідків у частині ПДВ

Чи може КНП використовувати гарантійні та реєстраційні внески орендарів на утримання закладу

ІПК ДПС від 12.11.2021 № 4277/ІПК/99-00-21-02-02-06

Якщо КНП використовує гарантійні та реєстраційні внески орендарів відповідно до законодавства, зокрема Закону від 05.02.2015 № 157-VIII та Порядку, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 № 483, без порушення вимог п. 133.4 ПК, проведення зазначених операцій не є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбутківців

Оплачено замовлення на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Чи є ризик втрати неприбуткового статусу?

ІПК ДПС від 05.11.2021 № 4173/ІПК/99-00-21-02-02-06

Здійснення підприємством у статусі неприбуткової організації у законодавчо встановленому порядку видатків на оплату замовлення з виготовлення проєктно-кошторисної документації з метою поліпшення основних засобів такого підприємства не буде підставою для виключення його з Реєстру за умови, що фінансування таких операцій не спричиняє фактів нецільового використання активів цієї неприбуткової організації.

Водночас до основних функцій Уповноваженого органу віднесено, зокрема, здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у т. ч. заходів із перевірки дотримання надавачами медпослуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медгарантій і договорами про медобслуговування населення (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону від 19.10.2017 № 2168-VIII).

Таким Уповноваженим органом визначено Національну службу здоров’я України (далі – НСЗУ), що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через МОЗ, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (п. 1 Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1101).

З урахуванням зазначеного вище, з питань можливості відшкодування підприємством витрат на оплату замовлення з виготовлення проєктно-кошторисної документації для цілей поліпшення своїх основних засобів за кошти, що надходять за укладеними договорами про медобслуговування населення за програмою медгарантій, пропонуємо звернутися до НСЗУ як Уповноваженого органу

Комунальне підприємство – платник ПДВ здійснює операції з постачання послуг із санаторно-курортного лікування, вартість яких урахована у складі вартості путівок, операції з постачання яких відповідно до пп. 197.1.6 ПК звільнені від обкладення ПДВ.

Водночас під час проходження лікування пацієнтам за додаткову плату (окремо від вартості путівок) можуть надаватися додаткові медичні послуги.

Чи обкладати їх ПДВ?

ІПК ДПС
від 28.09.2021
№ 3602/ІПК/99-00-21-03-02-06

Якщо зазначені у зверненні додаткові медпослуги, які надаються платником за додаткову плату (окремо від вартості путівок), належать до категорії реабілітаційних послуг, визначених у пп. 197.1.6 ПК, та призначені для осіб з інвалідністю,дітей з інвалідністю, то операції з постачання таких послуг звільняються від обкладення ПДВ.

Якщо такі додаткові медпослуги належать до послуг, операції з постачання яких звільнені від обкладення ПДВ згідно з пп. 197.1.5 ПК, а постачальник є ЗОЗ або реабілітаційною установою для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, то операції з постачання таких послуг також звільняються від обкладення ПДВ

Чи обкладаються ПДВ послуги з медоглядів працівників,
УЗД-досліджень, зубного протезування?

ІПК ДПС від 27.10.2021 № 4108/ІПК/99-00-21-03-02-06

1. Якщо організація проведення та фінансування медоглядів працівників для роботодавця є обов’язком згідно із законодавством та такі медогляди проводяться ЗОЗ, які мають ліцензію на постачання послуг з охорони здоров’я, то операції з їх проведення звільнятимуться від обкладення ПДВ згідно з пп. 197.1.5 ПК незалежно від того, хто їх оплачує (працівник (громадянин) чи роботодавець), оскільки такі операції не підпадають під винятки, зазначені в пп. «в» пп. 197.1.5 ПК.

Послуга з проведення медоглядів лікарями на прохання громадян відповідно до пп. «в» пп. 197.1.5 ПК обкладається ПДВ на загальних підставах.

2. Послуги з проведення лабораторних досліджень, функціональної діагностики (УЗД, КТ, рентген) не включено до переліку послуг, визначених пп. «а»–«о» пп. 197.1.5 ПК, а тому операції з їх проведення звільняються від обкладення ПДВ.

Водночас, якщо послуги з їх проведення є складовою частиною послуги з проведення медогляду, то такі послуги не визнаються як окремі послуги та питання застосування пільги з оподаткування розглядається стосовно послуги з проведення медоглядів взагалі.

3. Оскільки операції з надання послуг із зубного протезування та стоматологічних послуг не включені до переліку послуг, що визначені пп. «а»–«о» пп. 197.1.5 ПК, то такі послуги, які надаються ЗОЗ, звільняються від обкладення ПДВ

1. До лікарні надходять пропозиції від комерційних банків щодо повернення відсотків (грошової винагороди) на рахунок лікарні від суми зарахувань на зарплатні проєкти працівників закладу. Чи відповідає проведення таких операцій вимогам для перебування лікарні у статусі неприбуткової організації?

2. Оскільки організація може отримувати та обліковувати благодійні внески (у грошовій формі) через касовий апарат або розрахунковий рахунок, чи потрібно складати в такому разі податкові накладні та який код пільги застосовувати, якщо треба?

ІПК ДПС
від 04.10.2021
№ 3665/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо питання 1. Отримання доходів у вигляді процентів на поточний банківський рахунок лікарні такою неприбутковою організацією, внесеною до Реєстру, не призведе до порушення вимог, установлених п. 133.4 ПК для перебування у такому Реєстрі, за умови, що такі доходи спрямовуються неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

Щодо питання 2. Операція з надання/отримання платником благодійних внесків у грошовій формі не підпадає під визначення операцій із постачання товарів/ послуг (пп. 14.1.191, 14.1.185 ПК), така операція не є об’єктом обкладення ПДВ. Податкових наслідків із ПДВ у разі отримання благодійних внесків у грошовій формі у платника ПДВ не виникає

Чи відповідає КНП вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у разі проведення оплати за перенавчання лікарів іншим спеціальностям, проходження навчання інших працівників цього ЗОЗ на курсах із пожежної безпеки, охорони праці та інших у межах статутної діяльності за кошти цільових видатків із міського бюджету або коштів, отриманих від НСЗУ?

ІПК ДПС
від 05.08.2021
№ 2950/ІПК/99-00-21-02-02-06

Якщо в межах статутної діяльності у законодавчо встановленому порядку неприбутковою організацією, що є комунальним ЗОЗ, унесеним до Реєстру, за кошти цільового призначення за бюджетною програмою проводиться оплата навчальних курсів для медичних та інших працівників, які перебувають у штаті працівників такої неприбуткової організації, і такі операції спрямовані на реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами цієї неприбуткової організації, то проведення зазначених операцій не є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру.

З питання відповідності умовам цільового використання коштів, отриманих ЗОЗ за програмою медгарантій, у разі фінансування навчальних заходів для працівників такого закладу за кошти, отримані від НСЗУ, пропонуємо звернутися до такого Уповноваженого органу.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, установлених п. 133.4 ПК, така організація підлягає виключенню з Реєстру з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до пп. 133.4.3, 133.4.4 ПК

Чи обкладати ПДВ лабораторні та консультативні послуги без направлення лікаря, а також послуги з функціональної діагностики (УЗД, КТ, рентген)?

ІПК ДПС
від 19.07.2021
№ 2813/ІПК/99-00-21-03-02-06

Послуги з проведення лабораторних досліджень, функціональної діагностики (УЗД, КТ, рентген) не включено до переліку послуг, визначених пп. «а»–«о» пп. 197.1.5 ПК, а тому операції з їх проведення звільняються від обкладення ПДВ.

Водночас, якщо послуги з їх проведення є складовою частиною послуги з проведення медогляду, то такі послуги не визнаються як окремі послуги та питання застосування пільги з оподаткування розглядається стосовно послуги з проведення медоглядів загалом.

Послуга з проведення медоглядів лікарями на прохання громадян відповідно до пп. «в» пп. 197.1.5 ПК обкладається ПДВ на загальних підставах.

Водночас для уникнення неоднозначного трактування норм ПК у частині віднесення зазначених у зверненні послуг до відповідної категорії послуг ДПС рекомендує звернутися до МОЗ як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держполітику у сфері охорони здоров’я, зокрема здійснює нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я

Огляд ІПК.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали