Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зарплатні проекти установ: шукати новий банк чи ні


03.02.16 р. набули чинності зміни, унесені до постанови КМУ від 22.04.05 р. № 318 «Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги» (далі – Постанова № 318). Зокрема, посилено вимоги до банків, через які може здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ. Банки, які до цієї дати стали переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, повинні були до 03.05.16 р. забезпечити виконання вимог Постанови № 318, що висуваються до уповноважених банків. В іншому разі такі банки повинні припинити виконання функцій уповноваженого банку. Термін сплинув, але питання переведення зарплатних проектів до інших банків залишилося відкритим...


Передісторія питання

Постановою КМУ від 20.01.16 р. № 37 «Деякі питання виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги» (далі – Постанова № 37) унесено зміни до п. 1 Постанови № 318 та висунуто додаткові вимоги до уповноважених банків, через які може здійснюватись виплата зарплати працівникам бюджетної сфери.

Так, відтепер уповноваженими можуть бути банки:

  • частка активів яких становить не менш як 1 % активів банківської системи;
  • які на час проведення конкурсу провадять діяльність на банківському ринку не менше трьох років;
  • які володіють облігаціями внутрішньої державної позики в розмірі не менш як 20 % регулятивного капіталу банку;
  • до яких протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії Нацбанком не застосовувались заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій у зв’язку з виявленням фактів здійснення операцій із підвищеним ризиком та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;
  • які протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії дотримуються економічних нормативів, установлених Нацбанком;
  • які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом, та не мають фінансової заборгованості перед цим Фондом щодо сплати зборів, штрафів, пені;
  • у яких немає заборгованості зі сплати податків і зборів;
  • щодо яких або до власників істотної участі в яких, або до пов’язаних осіб яких не було застосовано Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Євросоюзом санкцій протягом останніх 12 місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії;
  • у яких кількість емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток) державної багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, становить не менш як 10 % загальної кількості емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Також Постановою № 37 визначено, що банки, у яких держава володіє часткою понад 75 %, є уповноваженими банками на постійній основі.

Крім того, п. 2 Постанови № 37 установлено, що банки, які до дати набрання чинності цієї постанови стали переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків і у тримісячний строк не забезпечили виконання вимог Постанови № 318, припиняють виконання функцій уповноваженого банку на підставі рішення Постійно діючої конкурсної комісії з визначення уповноважених банків України, створеної на виконання Постанови № 318 (далі – Комісія).

Постанова № 37 набула чинності з 03.02.16 р. (крім положень абзацу одинадцятого). Отже, банки, які до цієї дати стали переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, мали до 03.05.16 р. забезпечити виконання вимог Постанови № 318 у частині критеріїв, що висуваються до уповноважених банків. В іншому разі такі банки повинні припинити виконання функцій уповноваженого банку на підставі рішення Комісії.

Фактично з 03.05.16 р. перелік банків, через які може здійснюватись виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, має суттєво скоротитися – практично лише до кількості банків, у яких держава володіє часткою понад 75 %.

Проте декілька банків, наполягаючи на незаконності висунення до уповноважених банків деяких вимог із підстав їх дискримінаційного та антиконкурентного характеру та наголошуючи на труднощах щодо виконання висунутих вимог, оскаржили Постанову № 37 до суду.

Судовий розгляд

28.03.16 р. Окружним адміністративним судом м. Києва відкрито провадження у справі про оскарження нормативно-правового акта. У позовній заяві позивачі просять визнати незаконною та скасувати Постанову № 37. Відповідачем у справі є КМУ, треті особи: Мінфін, Мінекономрозвитку, ДКС, Мінсоцполітики, НБУ та Комісія.

На сьогодні справу не вирішено по суті, проте позивачі у справі направили до суду клопотання про забезпечення адміністративного позову, в якому просять зупинити дію оскаржуваної постанови та заборонити Комісії приймати рішення про припинення виконання функцій уповноваженого банку на підставі п. 2 оскаржуваної постанови.

В обґрунтування поданого клопотання позивачі посилаються на існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди їхнім правам та інтересам, та зазначають, що подальший захист цих прав та інтересів стане неможливим без ужиття таких заходів. Зокрема, дія оскаржуваної постанови в частині зобов’язання уповноважених банків купівлі облігацій внутрішньої державної позики в розмірі не менш як 20 % регулятивного капіталу банку може призвести до неплатоспроможності позивачів та втрати статусу уповноважених банків.

04.05.16 р., розглянувши клопотання, суд звернув увагу на таке. Згідно із ч. 3 ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень. Відповідна ухвала негайно надсилається до суб’єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов’язковою для виконання. Частиною 4 ст. 117 КАС передбачено, що адміністративний позов може бути також забезпечено забороною вчиняти певні дії.

Ураховуючи викладене, ухвалою від 04.05.16 р. у справі № 826/4720/16 суд заборонив Комісії приймати рішення про припинення виконання функцій уповноваженого банку на підставі Постанови № 37, до набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Таким чином, зважаючи на задоволення клопотання, уповноважені банки залишаються такими до вирішення справи по суті.

Зауважимо: ухвалою суду від 04.05.16 р. в цій же справі визначено, що відповідно до ч. 3–5 ст. 171 КАС у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов’язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений. При цьому оголошення має містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. Оголошення має бути опубліковане не пізніш як за сім днів до судового розгляду. Проте судом установлено, що Відповідач не виконав обов’язку в частині опублікування оголошення про оскарження спірної постанови в установлений термін. Тож ухвалою суду від 04.05.16 р. суд утретє зобов’язав КМУ опублікувати оголошення про оскарження Постанови № 37.

Також судом зазначено, що згідно із ч. 4 ст. 71 КАС суб’єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні в нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов’язку суд витребує названі документи та матеріали. У той же час представником відповідача не надано суду документів, що стали підставою для прийняття оскаржуваної постанови. Тож із метою всебічного та об’єктивного розгляду суд зобов’язав КМУ невідкладно надати належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для прийняття Постанови № 37, у тому числі, але не виключно, письмове обґрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акта, матеріали експертизи на відповідність нормативно-правового акта Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародним договорам та acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, висновок про проведення антидискримінаційної експертизи.

Висновки

Постанову № 37 на сьогодні не скасовано, але оскаржено до суду. До набрання рішенням суду законної сили Комісії заборонено приймати рішення про припинення виконання функцій уповноваженого банку.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали