Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інтерн має дві бази стажування: як оплачується керівництво такою практикою?

Випускника медичного ВНЗ згідно з наказом обласного управління охорони здоров’я зараховано на посаду лікаря-інтерна в обласну клінічну лікарню. Водночас згідно із цим самим наказом він проходить заочну частину інтернатури в пологовому будинку. Чи оплачується в такому разі безпосереднє керівництво практикою, яке здійснює керівник стажування інтернів, з фонду оплати праці пологового будинку? Як оплачувати роботу таких керівників практики – з розрахунку 1 чи 0,5 години на одного студента на тиждень?

Організаційні питання та фінансово-матеріальне забезпечення інтернатури врегульовані Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженим наказом МОЗ від 19.09.96 р. № 291 (далі – Положення № 291).

Під час стажування в базовому закладі охорони здоров’я лікар-інтерн працює під керівництвом лікаря, призначеного його безпосереднім керівником (п. 4.2 Положення № 291).

Бази стажування лікарів (провізорів) – інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи тощо, які мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Керівник лікарів-інтернів на базі стажування призначається наказом управління охорони здоров’я за погодженням із деканатом (відділом) інтернатури ВНЗ із числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно – завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника – не більше 7 лікарів-інтернів (пп. 3.8.1 Положення № 291).

Відповідно до п. 7.7 Положення № 291 оплата за керівництво підготовкою лікарів-інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93 (далі – Положення № 93).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали