Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи проводиться індексація при погодинній, відрядній системах оплати праці виплат за цивільно-правовими договорами?

05.11.2015 4113 0 0

На підприємстві праця вантажників оплачується за відрядними розцінками за кожну відвантажену тонну продукції. У штатному розписі підприємства є посада підсобного робітника, для якого установлена погодинна система оплати праці, виходячи із мінімальної погодинної зарплати, визначеної законодавством. Як індексувати зарплату цих працівників у зв’язку із підвищенням соціальних стандартів? Крім того, на підприємстві сторонні особи виконують роботи з ремонту фасаду адміністративного корпусу на умовах цивільно-правового договору (далі – ЦПД). Як індексується винагорода за виконання таких робіт, ураховуючи, що про це йдеться у п. 7 Порядку № 1078?

Для отримання відповіді на ці запитання слід установити характер виплат працівникам (постійні чи ні) у кожній ситуації, аби мати можливість визначити місяць їх підвищення базовим та розрахувати фіксовану суму індексації.

Відрядна система оплати праці передбачає установлення підприємством розцінок за виконання одиниці обсягу виконаної роботи. Це часто відбувається шляхом проведення хронометражу робочого часу декількох виконавців та протягом декількох днів. Отримані за результатами цієї процедури дослідно-статистичні норми часу на виконання одиниці обсягу роботи використовуються для розрахунку розцінок, виходячи з годинної ставки заробітної плати, установленої працівнику згідно із законодавством чи галузевими угодами. Іноді при такій схемі розрахунку розцінок застосовують норми часу, установлені для тієї чи іншої галузі на законодавчому рівні.

Проте незалежно від того, які норми часу (внутрішні чи законодавчі) на виконання роботи відрядниками беруться до уваги, на практиці поточна індексація доходів таких працівників проводиться виходячи з базового місяця, визначеного залежно від місяця прийняття працівника на роботу (для новоприйнятого працівника) або місяця прийняття за переведенням (якщо існує база для порівняння зарплати на попередньому та новому місці роботи) за правилами п. 101 та 102 Порядку № 1078 відповідно. Індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму, якщо згідно із табелем обліку робочого часу працівник відпрацював увесь місяць, а в разі відсутності працівника на роботі з тих чи інших причин її сума розраховується пропорційно до відпрацьованого часу.

Але при такій системі оплати праці при збільшенні розцінок через зростання годинної ставки зарплати, у тому числі згідно із законодавчими актами, визначення базового місяця із подальшим обчисленням місячної фіксованої суми індексації для працівників, які мали право на поточну індексацію, неможливо. Адже для цього слід розрахувати суму підвищення постійних складових зарплати, яких при відрядній системі оплати праці практично не існує. Основна частина зарплати, сформована шляхом множення розцінок на виконаний обсяг робіт (без урахування надбавок чи доплат), не є сталою величиною, а змінюється щомісяця. Тобто при підвищенні розцінок не існує гарантованого постійного підвищення доходів за місяць, на суму якого можна було б зменшити поточну індексацію для визначення її фіксованої величини. При цьому слід урахувати і те, що кінцевий місячний заробіток буде залежати також від здібностей працівника або його фізичного стану на момент виконання роботи.

Погодинна система оплати праці дещо схожа на відрядну з точки зору індексації доходів. Навіть за умови, що працівник буде повністю відпрацьовувати кожен місяць, однакової зарплати він не отримає, оскільки норма часів у кожному місяці різна. Звідси ми маємо ситуацію, коли при підвищенні годинних ставок неможливо визначити працівнику гарантоване постійне підвищення за місяць, на суму якого можна було б зменшити поточну індексацію для визначення її фіксованої суми. Тому залишається діючою наведена вище система, за якою базовий місяць визначається виходячи із місяця прийняття (прийняття за переведенням) на роботу. 

Зауважимо, що висновки щодо зазначених вище двох систем оплати праці зроблено з урахуванням норм і вимог, установлених чинним на сьогодні Порядком № 1078. Інших офіційних документів, які б детально із прикладами роз’яснювали порядок проведення індексації за відрядною і погодинною системами оплати праці, немає. Цей факт можна використати у разі звернення до вас працівників за роз’ясненнями із цього питання.

Тепер що стосується індексації винагороди, яка виплачується за виконання робіт за ЦПД. Незважаючи на те, що у п. 7 Порядку № 1078 йдеться про можливість її індексації підприємством, необхідного механізму її проведення цим документом не визначено. До того ж Порядком № 1078 винагороду за виконання роботи за ЦПД не віднесено до об’єктів індексації. Ситуація ускладнюється ще й тим, що для особи, яка виконує роботу за такими договорами, неможливо визначити базовий місяць у зв’язку з її прийняттям на роботу, адже до штату підприємства такі особи не включаються. Це означає відсутність точки відліку, за допомогою якої визначається місяць виникнення права на поточну індексацію. А про порівняння постійних складових зарплати такої особи годі вже і казати. Зазвичай вартість і строк виконання робіт індивідуально узгоджуються між особою – виконавцем робіт і кожним із замовників і можуть суттєво відрізнятися за змістом і вартістю. Тому суми, виплачені такій особі за будь-яким попереднім місцем виконання робіт, не можуть бути базою для порівняння з метою з’ясування, як змінилися її доходи на підприємстві, яке ми розглядаємо, – збільшилися чи зменшилися.

Як і у попередніх двох ситуаціях, офіційних детальних роз’яснень із цього приводу немає. Про це можна інформувати осіб, які звернуться до вас із відповідним запитанням. Але, на нашу думку, ураховуючи наведені вище особливості формування суми винагороди за ЦПД, норму про її індексацію із Порядку № 1078 доцільно виключити.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали