Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

За яким розрядом ЄТС оплачується робота доцента?

21.12.2018 3797 0 1


Як установити посадовий оклад доценту, який не має вченого звання?


Відповідно до п. 9 ч. І ст. 55 Закону від 01.07.14 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556) посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

У разі заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, зокрема доцентів, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої освіти (п. 11 ч. І ст. 55 Закону № 1556).

Учене звання доцента присвоюється працівникам закладів вищої освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, мають стаж роботи не менше ніж 5 навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному ЗВО), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою, та відповідають іншим вимогам, передбаченим п. 5 розд. ІІ Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом МОН від 14.01.16 р. № 13.

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюється 19-й тарифний розряд за ЄТС (п. 6.2 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міносвіти від 02.04.93 р. № 90).

Якщо після закінчення двох років перебування на посаді доцента вчене звання не присвоєно, то цим особам установлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а якщо працівник перейшов на цю посаду з посади старшого викладача – оклад старшого викладача.

Аналогічна норма, тобто встановлення науково-педагогічним працівникам, які обіймають посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, посадового окладу на рівні 19-го тарифного розряду на строк до двох років від часу їх першого обрання чи призначення, міститься у примітці додатка 2 до наказу МОН від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Отже, науково-педагогічний працівник, який не має вченого звання доцента, може претендувати на заміщення такої посади з установленням йому посадового окладу за 19-м тарифним розрядом на строк не більше ніж два роки. Якщо протягом цих двох років працівник не здобув вченого звання доцента, але залишається працювати на цій посаді, йому встановлюється тарифний розряд за посадою, з якої він перейшов на посаду доцента.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали