Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Пенсія держслужбовця: чи реально її отримати в повному обсязі

08.11.2016 8695 0 1

Новації щодо пенсійного забезпечення держслужбовців

Починаючи з 2015 року законодавча база щодо призначення та одержання пенсії посадовцями державних органів влади суттєво змінилася – спеціальні пенсії держслужбовцям уже не призначаються.

У ст. 90 Закону від 10.12.15 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889), запровадженого з 01.05.16 р., підтверджується: пенсійне забезпечення держслужбовців та інших осіб провадиться не за спеціальним законом, а на загальних підставах. Закон від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 3723), що є базовим у частині визначення порядку обчислення та призначення пенсії особам, на яких він поширюється, діятиме лише до 01.05.16 р. (за винятком деяких норм).

Конкретизацію питань щодо пенсійного забезпечення держслужбовців (тих, хто працює нині на посадах держслужби, та тих, хто раніше обіймав такі посади) містить постанова КМУ від 14.09.16 р. № 622 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (далі – Постанова № 622). Документ стосується насамперед тих посадовців, які вже набули щонайменше 10-річного держслужбового стажу.

Зокрема, Постанова № 622 передбачає тимчасове (до 31.12.16 р.) обмеження встановленої та виплачуваної пенсії деяким особам.

1. Так, якщо йдеться про працюючих на посадах держслужби в держорганах, визначених Законом № 889, то цим особам пенсії не виплачуються. Ця норма щодо заборони одночасного отримання призначеної пенсії та заробітку стосується і тих, хто працює на посадах та за умовами, установленими Законами від 14.10.14 р. № 1697-VІІ «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697) та від 07.07.10 р. № 2453-VІ «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 2453).

Виняток із цього правила становлять особи, які є інвалідами І та ІІ груп, інвалідами війни ІІІ групи, ветеранами військової служби та учасниками бойових дій, а також ті особи, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон № 3551), зокрема сім‘ї військовослужбовців, які загинули або померли через поранення, контузії, каліцтво під час захисту Батьківщини, включаючи добровольців АТО. Вони вправі одержувати в повному обсязі як призначену відповідно до Законів № 889, № 1697, № 2453 пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання, так і заробітну плату, навіть якщо продовжують обіймати посади, з яких призначаються спеціальні пенсії.

2. Далі норми Постанови № 622 визначають особливості одержання пенсії тими особами, яким вона призначена згідно із Законом № 3723 та які працюють на інших посадах та роботах (тобто не «держслужбових», а, наприклад, бухгалтером університету, продавцем магазину чи водієм). Таким працюючим особам пенсія виплачується в розмірі 85 % від призначеної суми, але не менше ніж 150 % прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Тобто обмеження застосовується до цих осіб виходячи з розміру призначеної їм пенсії.

На сьогодні, приміром, не обмежується пенсія в розмірі до 1 695 грн. (1 130 грн. х 150 %), з 01.12.16 р. – до 1 812 грн. (1 208 грн. х 150 %). Якщо призначена пенсія перевищує вказані показники, то виплачуватиметься лише 85 % призначеної суми (але не менше 1 695 грн. та 1 812 грн. відповідно).

Таке обмеження не стосується тих осіб, для яких установлено виняток щодо повного одержання спеціальної пенсії в разі роботи на спеціальних посадах. Ідеться, знову ж таки, про інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, а також осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551.

3. Питання про подальшу виплату пенсії, призначеної за вищезгаданими спеціальними законами, вирішується так. Починаючи з 01.01.17 р. тим посадовцям, які одержують пенсію згідно із Законом № 3723, у період їх роботи на посадах держслужби в держорганах, визначених Законом № 889, а також за умовами Законів № 1697 (прокурори) та № 2453 (судді), пенсія виплачуватиметься на загальних засадах. Тобто в цей період її розмір має бути обчислений згідно з нормами Закону № 09.07.03 р. № 1058-ІV «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058).

Додамо: після звільнення з роботи цим особам виплата пенсії поновлюється.

4. Є в Постанові № 622 і норма щодо обмеження розміру пенсії. Тож пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших встановлених законодавством доплат (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не має перевищувати 10 ПМ. Станом на сьогодні це 11 300 грн., а з 01.12.16 р. – 12 080 грн. Однак тимчасово, до 31.12.16 р., згідно з п. 3 Постанови № 622 пенсійний максимум (включаючи вищезгадані надбавки, підвищення, допомоги тощо), на який можна розраховувати – 10 740 грн.

Установлено порядок призначення пенсії

Постановою № 622 також затверджено Порядок призначення пенсії деяким категоріям осіб (далі – Порядок № 622). По-перше, у ньому зазначено, що з 01.05.16 р. застосовується Закон № 889, за ст. 90 якого пенсійне забезпечення держслужбовців та інших осіб провадиться не за спеціальними нормами, а на загальних підставах. Водночас найсуттєвішим є те, що в Порядку передбачено механізм реалізації норми Закону № 889 про збереження для деяких категорій осіб права на пенсію за раніше діючим законодавством про держслужбу, а саме за ст. 37 Закону № 3723.

Пояснимо детальніше. У Прикінцевих і перехідних положеннях Закону № 889 установлено деякі особливості стосовно осіб, у яких на день набуття чинності цього Закону (на 01.05.16 р.) є певний стаж роботи на посадах держслужбовців. Тобто вони можуть претендувати на пенсійне забезпечення згідно з нормами раніше діючого законодавства про держслужбу.

Так, відповідно до п. 10 ті особи, які станом на 01.05.16 р. обіймають посади держслужбовців та мають не менше 10 років стажу на посадах, віднесених до посад держслужбовців за нормами ст. 25 Закону № 3723 та рішеннями Кабміну, мають право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Порядок призначення їм пенсії такий самий, як і для держслужбовців зі стажем держслужби не менше 20 років.

Що стосується осіб, які станом на зазначену дату мають не менше 20 років такого стажу (причому незалежно від того, чи обіймають вони посаду держслужби на цей час, чи ні), то в них інша преференція. За ними збережено право призначення пенсії згідно зі ст. 37 Закону № 3723 як для осіб, які мали право на пенсію за наявності 20-річного держслужбового стажу згідно із цим раніше діючим Законом.

Ще один важливий момент. Порядок № 622 унормував, який страховий стаж дає право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 тим особам, яким до набуття чинності Законом № 889 пенсія не призначалась. Насамперед для цього необхідно застосовувати загальні норми законодавства щодо пенсійного забезпечення.

Пояснимо: у ст. 28 Закону № 1058 визначено, що мінімальним стажем, необхідним для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, для чоловіків є 35 років, для жінок – 30 років. У такому разі згідно із Законом № 1058 особи мають право на пенсію за віком у розмірі ПМ для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні це 1 130 грн., з 01.12.16 р. – 1208 грн.).

Однак звертаємо увагу: згідно із ч. 3 ст. 28 Закону № 1058 такий мінімальний розмір пенсії за віком застосовується лише для визначених цим Законом пенсій.

Тож у п. 3 Порядку № 622 стосовно посадовців держорганів конкретизовано таке.

Окрім мінімального страхового стажу, про який згадувалось вище, необхідно мати (причому не пізніше ніж станом на 01.05.16 р.) стаж держслужби щонайменше 10 років та обіймати на цю дату посаду держслужби або вже набути 20 років держслужбового стажу до 01.05.16 р. Звісно ж, посади мають відповідати тим, що пойменовані у ст. 25 Закону № 3723 чи рішеннях Кабміну.

Ще однією умовою призначення пенсії за раніше діючим законодавством про держслужбу є досягнення особами певного віку. Для чоловіків це 62 роки. Право на згадану пенсію держслужбовця до досягнення 62 років мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 61 рік – які народились до 31.12.54 р. включно;
 • 61 рік 6 місяців – які народились з 01.01.55 р. до 31.12.55 р. включно

Щодо жінок, то право на держслужбову пенсію, крім вже згаданих умов, у них виникає в разі досягнення пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058, тобто вони мають досягти віку 60 років. Передбачена також можливість одержання пенсії раніше досягнення цього віку. Таке право надано жінкам 1961 року народження і старшим після досягнення ними такого віку:

 • 55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
 • 55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 • 56 років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 • 56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 • 57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 • 57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 • 58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 • 58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 • 59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
 • 59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 • 60 років – які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Далі зупинимось на конкретизації правил обчислення розміру пенсії держслужбовцям, що призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права на неї.

Відповідно до п. 4 Порядку № 622 розмір пенсії становить 60 % суми заробітку цих осіб, і до цього заробітку включаються всі види оплати праці, з якої сплачено ЄСВ.

Тим особам, які на час звернення не належать до держслужбовців, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати працюючого держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на держслужбі. До такого заробітку має бути включено всі види оплати праці, з якої було сплачено ЄСВ. Тут є деякі особливості, про які скажемо нижче.

Тож цим особам посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років слід включати до розрахунку в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою посадою держслужби. У разі відсутності в держоргані посади, яку раніше обіймав колишній держслужбовець, що претендує на пенсію держслужбовця, розрахунок здійснюється за прирівняною посадою у відповідному держоргані.

Наприклад, колишньому держслужбовцеві зі стажем служби 24 роки, який станом на 01.05.16 р. працює редактором телерадіокомпанії (комерційна структура), пенсія може розраховуватись виходячи з останньої посади, яку він обіймав на день звільнення з держслужби. Тобто хоча в наведеному прикладі після 01.05.16 р. до структури та штатного розпису апарату облдержадміністрації посада керівника відділу житлово-комунального господарства у складі департаменту не входить, заробіток слід брати за посадою іншого керівника відділу у складі департаменту цієї держадміністрації.

Також Порядок № 622 містить норму стосовно можливості вибору розміру виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг та за вислугу років), що є складовими заробітку для обчислення пенсії. Отже, той, хто звернувся за пенсією, вправі сам визначити розмір виплат за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді держслужби підряд перед зверненням за своєю пенсією незалежно від наявних перерв починаючи з 01.05.16 р. Середньомісячна сума згаданих виплат за 60 календарних місяців визначається діленням загальної суми виплат на 60. Якщо особа побажає, неповні місяці можуть бути враховані як повні.

Особливості визначення складових заробітку для призначення пенсії

Може статися так, що в держслужбовця станом на дату звернення за пенсією не буде 60 календарних місяців роботи на посаді держслужби підряд, починаючи з 01.05.16 р. Тоді середньомісячну суму виплат (за винятком посадового окладу, надбавок за ранг та за вислугу років) необхідно визначати шляхом ділення загальної суми таких виплат за місяці роботи (але починаючи саме з 01.05.16 р.) на кількість цих місяців. Знову ж таки, неповні місяці можна враховувати як повні, якщо так бажає особа.

Слід лише зазначити, що тим, хто звернувся за призначенням пенсії у травні 2016 року, а також тим, хто не працював починаючи з 01.05.16 р. на посадах держслужби, розрахунок заробітку (звісно ж, за винятком посадового окладу, надбавок за ранг та за вислугу років), здійснюється виходячи з виплат за травень поточного року як за повний місяць.

Як і раніше, матеріальна допомога враховується в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Таким же чином ураховуються виплати за період, що перевищує календарний місяць.

І ще один важливий момент. Можна визначати виплати в середніх розмірах відносно визначених законодавством виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на держслужбі, однак не раніше травня 2016 року. Така можливість надана тим держслужбовцям, у яких стаж держслужби щонайменше становить 20 років, однак на момент виходу на пенсію вони не перебувають на держслужбі, – аби лише вони цього забажали.

Наприклад, колишній заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади (це може бути Держфінінспекція, Казначейство тощо), що набув стажу держслужби 28 років і станом на 01.05.16 р. уже 2 роки не працює в держоргані, у жовтні поточного року звернувся із заявою щодо призначення пенсії держслужбовця. Розмір пенсії йому може бути визначений за посадою заступника керівника держоргану (посадовий оклад – 10 338 грн.; надбавка за ранг (третій) – 800 грн.; надбавка за вислугу років (50 % посадового окладу) – 5 169 грн.). Також до розрахунку включається премія в середніх розмірах, що була виплачена керівникам центральних органів виконавчої влади протягом вересня 2016 року., а саме 35 % їхнього посадового окладу – 3 618 грн., та надбавка за інтенсивність праці в розмірі 30 % посадового окладу – 3 310 грн. Тож загалом виплати за місяць, який передує місяцю звернення за призначенням пенсії (вересень 2016 року), становлять 23 235 грн., а розрахункова пенсія – 13 941 грн. (23 235 грн. х 60 %). Однак фактично пенсія до виплати становитиме 10 740 грн.

Як і в раніше діючих нормативно-правових актах, Порядок № 622 передбачає, що форма довідки про зарплату, яка подається для призначення пенсії держслужбовцям, має бути затверджена правлінням Пенсійного фонду за погодженням із Мінсоцполітики. До речі, на сьогодні із цього питання (за винятком форм довідок про зарплату для перерахунку пенсії держслужбовця) слід керуватися постановами правління Пенсійного фонду від 14.02.11 р. № 5-1 та від 04.09.13 р. № 15-1. За усною інформацією, одержаною від Мінсоцполітики, Пенсійний фонд надіслав листи місцевим відділенням щодо подальшого використання в роботі форм довідок, затверджених згаданими постановами.

Важливим є також те, що довідка про заробіток держслужбовця в разі ліквідації держоргану має надаватись органом, якого визначено правонаступником. У разі відсутності такого органу чи перейменування (відсутності) посад це питання вирішується в установленому Мінсоцполітики за погодженням із Нацдержслужбою порядку (до речі, так слід було діяти і раніше). Зазначимо, що згідно з Порядком № 622 вищезгадані правила застосовуються і в разі відсутності відповідних посад держслужби.

Тепер про новації, унормовані Порядком № 622, які раніше не містилися в постанові КМУ від 31.05.2000 р. № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» (далі – Постанова № 865, втратила чинність з 23.09.16 р. згідно з Постановою № 622).

Як і відповідно до Постанови № 865, зарплату для призначення пенсії держслужбовця слід ураховувати в межах установленої законом на день призначення пенсії величини бази нарахування ЄСВ. Проте відтепер згідно з Порядком № 622 слід ураховувати вже максимальну величину цієї бази (згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». Максимальною величиною бази нарахування ЄСВ є сума доходу застрахованої особи в розмірі 25 ПМ для працездатних осіб. Тобто з 01.05.16 р. максимальною базою ЄСВ є сума 36 250 грн., а з 01.12.16 р. – 40 000 грн.).

Також новацією в Порядку № 622 є те, що пенсія державним посадовцям, розмір якої не перевищує розміру пенсії із солідарної системи за Законом № 1058, виплачується за рахунок Пенсійного фонду. Та частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок держбюджету. Знаємо, що з держбюджету здійснюються, зокрема, видатки на компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у зв’язку з перерахуванням страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (ст. 87 Бюджетного кодексу).

Зменшення суми виплачуваної пенсії та повне позбавлення пенсії держслужбовця

Ще звертаємо увагу на таке. На тих держслужбовців, які не дотримуються законодавства, чекає позбавлення права на одержання пенсії держслужбовця. Ідеться про осіб, звільнених із держслужби через:

 • засудження за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища;
 • притягнення до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов‘язане з корупцією.

Такі особи можуть розраховувати лише на призначення їм пенсії на загальних підставах.

Нагадаємо, що з 01.01.15 р. пенсія обкладається податком, тому сума виплачуваної пенсії зменшується і протягом поточного року. Пояснимо це детальніше.

Згідно з пп. 164.2.19 Податкового кодексу (далі – ПК) базою оподаткування визначено суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року, у частині такого перевищення. Ставка податку становить 15 % бази оподаткування (п. 167.4 ПК).

Отже, з 01.01.16 р. податок справляється із суми, що перевищує 4 134 грн. (1 378 грн. х 3), оскільки на цю дату згідно із Законом про Держбюджет на 2016 рік розмір мінімальної зарплати становить 1 378 грн.

Читайте також:

«Пенсія держслужбовців у запитаннях та відповідях»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали