Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Відображення нарахування та виплати зарплати в обліку

04.10.2017 1348 0 3

З 01.01.17 р. суб’єкти держсектора для відображення в обліку господарських операцій застосовують План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203 (далі – План рахунків № 1203), та Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджену наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219 (далі – Наказ № 1219).

Відповідно до Плану рахунків № 1203 для накопичення витрат на оплату праці застосовують окремий субрахунок витрат 8011 (8021) «Витрати на оплату праці», а на сплату ЄСВ, нарахованого на суму заробітної плати, – субрахунок 8012 (8022) «Відрахування на соціальні заходи».

У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому Наказом № 1219, зазначено, що на субрахунку:

  • 8011 (8021) ведеться облік витрат на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб’єкта держсектора та на виконання бюджетних програм (зарплата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо);
  • 8012 (8022) – сум, витрачених та відрахованих на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб’єкта держсектора та на виконання програм.

Для наочності наведемо приклад.

Приклад
Працівникам установи нараховано заробітну плату за березень 2017 року, загальна сума якої – 100 000 грн. Усім працівникам, крім нового співробітника, який не встиг оформити зарплатну картку, зарплату перераховано на зарплатні картки. Сума готівки, яку виплатили з каси, – 3 500 грн.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали