Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Особливості виплати матеріальної допомоги працівникам закладів культури

Анна Семененко

17.12.2015 1121 0 0

Консультація має на меті пояснити, у якому порядку можуть виплачуватись різні види матеріальної допомоги у таких закладах культури, як клуби, бібліотеки, музеї, театри. Оскільки законами та іншими нормативно-правовими актами передбачено особливості здійснення згаданих виплат, у тому числі з урахуванням посад працівників, яким вони надаються, розглянемо загальні норми та конкретизуємо це питання окремо для кожного із цих закладів.

Як відомо, основним документом, що регулює питання оплати праці працівників установ та закладів бюджетної сфери як державної, так і комунальної форм власності, є постанова КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298). Так, у пп. «б» п. 4 цієї постанови йдеться про право керівників закладів надавати працівникам у межах фонду оплати праці матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Аналогічний порядок та розмір допомоги визначено і у пп. «б» п. 3 наказу Мінкультури від 18.10.05 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (далі – Наказ № 745), прийнятого на виконання Постанови № 1298.

Тому в колективному договорі певної бюджетної установи, організації, закладу, а саме в розділі «Положення про оплату праці», розробленому згідно з установленими чинними нормативними актами з оплати праці власником або уповноваженим ним органом за участю колективу, конкретизуються умови надання матеріальної допомоги, її мінімальний та максимальний розміри, підстави для її зменшення чи збільшення тощо, з урахуванням реальних фінансових можливостей.

Оскільки відповідно до Постанови № 1298 керівникові надано право виплачувати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, колективний договір може передбачати виплату допомоги у розмірі половини посадового окладу кожна, або ж одна із них у максимальному розмірі один посадовий оклад, або ж в інших пропорціях.

Нагадаємо, що кожна установа до початку бюджетного року в кошторисі визначає обсяг заробітної плати за її складовими (у т. ч. премії, доплати, допомога), що буде виплачуватись працівникам, звісно, виходячи з реальних фінансових можливостей державного або місцевого бюджетів та з урахуванням положень колективного договору.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали