Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Нові правила індексації застосувати: із «чистого аркуша» не вдасться

29.01.2016 298 0 0

Окремі положення опублікованого вище Порядку № 1078 із прийняттям постанови КМУ від 09.12.15 р. № 1013 (далі – Постанова № 1013) зазнали кардинальних змін. Нововведення набули чинності з 01.12.15 р., тобто мають застосовуватися як у грудні 2015 року, так і при проведенні індексації у 2016 році. Тут ми звернемо увагу на те, як саме, ураховуючи норми цієї Постанови, слід було поводитися із сумами індексації в грудні, який результат ми матимемо на кінець року, та проаналізуємо, як визначатимуться суми індексації у 2016 році.

По-перше, ми застосовуємо нову норму (абзац четвертий п. 5 Порядку № 1078), за якою при підвищенні окладів сума індексації має зменшуватися на суму підвищення доходу за умови, що розмір підвищення менший від суми індексації. При визначенні суми підвищення доходу ми продовжуємо керуватися нормами п. 2 Порядку № 1078 (залишився без змін), згідно з яким об’єктами індексації є лише виплати постійного характеру. Тому розмір підвищення доходу визначаємо як загальний розмір підвищення постійних складових зарплати. Додатковим підтвердженням такого підходу є відповідне рішення Вінницького апеляційного суду від 03.06.15 р. № 824 та лист Мінсоцполітики від  24.09.12 р. № 325/10/136-12.

Як бачимо, наведена норма п. 5 не містить конкретизації, тобто про зменшення якого виду індексації йдеться. Тобто на розмір підвищення постійних складових зменшується або розмір фіксованої індексації, що склався станом на 01.12.15 р., або розмір поточної індексації на цю саму дату, або їх сума. Отримана різниця тепер називається просто індексацією.

Дещо не вкладаються в цю схему норми абзацу першого п. 3 Постанови № 1013, де йдеться про одноразовий перегляд у бік збільшення розміру грудневої премії в порівнянні з тією, що виплачувалася (а в окремі місяці могла не виплачуватися взагалі) протягом року, одноразове збільшення надбавки за високі досягнення до розмірів, що перевищують раніше призначену величину, з тим, щоб скоригувати суму індексації у бік зменшення. При цьому зрозуміло, що збереження збільшених розмірів таких складових у січні 2016 року не гарантується. Такі норми прописано, незважаючи на те, що згідно з рішенням суду № 824 доказом непостійності складових зарплати, що унеможливлює врахування розміру їх підвищення для зменшення суми індексації, є саме виплата їх у різні періоди в різних розмірах. До того ж вказівки п. 3 Постанови № 1013 суперечать нормам і самої постанови, а саме новій редакції абзацу п’ятого (друге речення) п. 5 Порядку № 1078, де передбачено, що при обчисленні підвищення враховуються лише ті складові зарплати, які не мають разового характеру. Додамо: якби шлях зменшення індексації за рахунок збільшення виплат, що мають разовий характер, був законним, установи могли б скористатися ним уже декілька років тому, щоб не застосовувати доволі складний механізм обчислення суми індексації для кожного працівника.

Якщо ж залишатися у правовому полі, то станом на 01.01.16 р. більшість працівників матимуть право на виплату їм у подальшому суми індексації (яка раніше називалася фіксованою, а тепер – просто індексацією), що була визначена як різниця між сумою індексації до підвищення окладів та сумою підвищення постійних складових, як того вимагають п. 2 та п. 5 (абзац четвертий та останнє речення абзацу п’ятого) Порядку № 1078. При цьому, зважаючи на норми абзацу другого п. 3 Постанови № 1013, для таких працівників, як і для всіх інших, починаючи з індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) за січень 2016 року будуть проводитись наростаючим підсумком розрахунки права на індексацію у 2016 році. Якщо таке право виникне, а підвищення постійних складових не відбудеться, то нова індексація виплачуватиметься поряд із визначеною на початок 2016 року за результатами проведення розрахунків з оплати праці у 2015 році, як того вимагає абзац шостий п. 5 Порядку № 1078.

По-друге, у грудні цього року ми мали застосовувати ще одну нову норму, викладену в абзаці п’ятому (перше речення) п. 5 Порядку № 1078, згідно з якою в разі зростання зарплати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення зарплати. Таке правило у грудні поширювалося на:

- працівників 1–3-го тарифних розрядів за ЄТС, оскільки для них посадові оклади із прийняттям Постанови № 1013 не змінилися;

- більшість категорій працівників, оплата праці яких регулюється наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77. При проведенні перерахунку їх окладів пропорційно до зростання базової тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду їх розрахунковий розмір не досягав мінімальної зарплати, тому у штатному розписі з 01.12.15 р. їм були встановлені оклади на рівні 1 378 грн., тобто такі самі, як і до цієї дати;

- окремі категорії працівників, яким після підвищення схемних окладів, передбачених постановами КМУ за переліками, наведеними в пп. 2 п. 1 Постанови № 1013 (на 10 %) та у пп. 3 п. 1 цієї Постанови (на 25 %), у штатному розписі були встановлені такі ж самі оклади, як і до грудня, а саме в розмірі 1 378 грн. Адже розрахункові оклади з урахуванням вказаних підвищень не досягали розміру мінімальної зарплати.

Такі працівники також увійдуть у 2016 рік «із багажем» індексації 2015 року (що раніше називалася фіксованою, а тепер – просто індексацією), до якого приєднається індексація, право на яку буде визначатися шляхом проведення наростаючим підсумком розрахунків у 2016 році починаючи з ІСЦ за січень. Такі дії відповідатимуть нормам абзацу другого п. 3 Постанови № 1013 та абзацу шостого п. 5 Порядку № 1078. Зрозуміло, що завдяки нормі, викладеній в абзаці п’ятому (перше речення) п. 5 Порядку № 1078, для працівників, оклади яких не змінилися, зменшити індексацію за рахунок інших складових, перелічених в абзаці першому п. 3 Постанови № 1013, та виконати вказівки, наведені в ньому, не вдасться.

Звертаємо увагу, що всі наведені вище підходи мають застосовуватися і для доходів працівників, умови оплати праці яких регулюються окремими постановами КМУ або галузевими наказами, не зазначеними в Постанові № 1013, адже зміни до Порядку № 1078 не мають галузевих обмежень. Вони стосуються також і студентів, які у 2016 рік увійдуть із сумами індексації, що були визначені для них у вересні 2015 року, оскільки підвищень стипендій у грудні 2015 року не відбулося, а право на поточну індексацію також не виникло.

Щодо інших основних нововведень зазначимо таке.

1. Поняття базового місяця та пов’язаних з його визначенням норм більше не існує, тому, скоріш за все, практики придумають інший термін для назви місяця, з ІСЦ якого розпочинатимуться розрахунки для визначення права на індексацію (наприклад, стартовий). Для початку ним буде січень 2016 року. Пізніше, якщо відбудеться підвищення окладів, у місяці підвищення ІСЦ приймається за 100 %, а для визначення подальшого права на індексацію розрахунок ІСЦ має здійснюватися починаючи з ІСЦ місяця, що настає за місяцем підвищення окладів.

2. Правила визначення місяця, з ІСЦ якого починаються розрахунки для індексації стипендій, не змінилися: це місяць призначення чи поновлення стипендії. Проте конкретизовано, що порядок розрахунків індексації не зміниться, якщо в тому чи іншому місяці студенту буде підвищено стипендію в результаті успішного проходження семестрового контролю. Індексуватиметься стипендія до її підвищення. До того ж, установлено, що в разі переведення студента з іншого закладу розрахунки вестимуться починаючи з ІСЦ місяця, з якого вони велися за попереднім місцем навчання (якщо виплата стипендії не припинялася).

3. Для визначення права на індексацію доходів переведених, новоприйнятих працівників та тих, що вийшли на роботу після використання відпустки для догляду за дитиною, розрахунок наростаючим підсумком почнеться з ІСЦ місяця, що настає за тим, у якому за новим місцем роботи буде підвищено оклад.

4. КМУ обіцяє переглядати оклади працівників бюджетних установ, якщо приріст ІСЦ перевищить 10 %. Якщо перегляду не буде, розрахунок ІСЦ має продовжуватися в загальному порядку – невиконання КМУ вказаних обов’язків не передбачає автоматичного припинення нарахування індексації.

5. У додатку 4 у новій редакції на прикладах продемонстровано дію нових норм Поряд-ку № 1078.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали